University of Oulu

Integroidulla HSEQ-johtamisella kokonaisvaltaista yritysvastuullisuutta : tapaustutkimuksia yritysten työturvallisuuden ja HSEQ:n kehittämisestä

Saved in:
Author: Jounila, Henri1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Technology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526230566
Language: Finnish
Published: Oulu : University of Oulu, 2021
Publish Date: 2021-10-01
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Esitetään Oulun yliopiston tekniikan ja luonnontieteiden tohtorikoulutustoimikunnan suostumuksella julkisesti tarkastettavaksi Linnanmaan Wetteri-salissa (IT115), 8. lokakuuta 2021 kello 12
Tutor: Professor Seppo Väyrynen
Docent Arto Reiman
Reviewer: Docent Janne Karttunen
Doctor Sanna Nenonen
Opponent: Docent Salla Lind-Kohvakka
Docent Lauri Oksama
Description:

Abstract

In order to improve occupational safety and prevent accidents at work, continuous measures must be taken to improve or maintain the safety level achieved. A company’s management plays a special role in safety work. Their commitment and attitude are crucial for the development of a good safety culture. The goal of the integrated management of health, safety, environment and quality (HSEQ) is to achieve holistic responsibility in the company’s operations. The HSEQ Assessment Procedure developed in Finland verifies the HSEQ performance of suppliers to buyer companies.

The aim of this dissertation was to examine, through case studies, how corporate responsibility could be developed to improve safety in particular, but also environmental responsibility and quality management. The sub-studies examined factors related to accidents at work on the basis of investigation reports, staff perceptions of the management’s safety attitudes through a survey and supplier companies’ HSEQ improvement needs from the assessment database, as well as the HSEQ Assessment Procedure through a comprehensive review.

Common factors can be found in investigations of similar accidents at work, and by examining them, parallels can be found in accidents. These can be used to support safety management in various industries and more broadly. In safety work, the attitudes of the management play a key role. The management should serve as an example and work in interaction with other staff. The results show that the HSEQ Assessment Procedure is a viable method for assessing and developing suppliers’ HSEQ capabilities. The approach has shown its strength and adaptability in various challenges affecting business operations and with increasingly stricter sustainability requirements. The challenges related to the method need to be assessed continuously to ensure its viability.

see all

Tiivistelmä

Työturvallisuuden parantamiseksi ja työtapaturmien torjumiseksi on jatkuvasti tehtävä toimenpiteitä, jotta saavutettu taso säilytetään tai sitä kyetään parantamaan. Työturvallisuustyössä erityinen rooli on yrityksen johdolla, jonka sitoutuminen ja asenne vaikuttavat ratkaisevasti hyvän turvallisuuskulttuurin kehittymiseen. Työterveyden (H), työturvallisuuden (S), ympäristön (E) ja laadun (Q) integroidun johtamisen tavoitteena on saavuttaa kokonaisvaltaista vastuullisuutta yrityksen toiminnoissa. Suomessa kehitetty HSEQ-toimittaja-arviointi todentaa tilaajayrityksille heidän toimittajiensa HSEQ-suorituskyvyn.

Väitöstutkimuksen tavoitteena oli tapaustutkimusten kautta tutkia, miten yritysvastuullisuutta voisi kehittää niin, että erityisesti työturvallisuus mutta myös ympäristövastuullisuus ja laadunhallinta paranisivat. Osatutkimuksissa tutkittiin työtapaturmiin liittyviä tekijöitä tutkintaraporttien pohjalta, henkilöstön käsityksiä johdon työturvallisuusasenteista kyselytutkimuksella, toimittajayritysten HSEQ-kehityskohteita arviointitietokannasta sekä HSEQ-arviointimenettelyä kokonaisvaltaisen tarkastelun kautta.

Samankaltaisten työtapaturmien tutkinnoista on löydettävissä yhteisiä tekijöitä, joita tarkastelemalla onnettomuuksista voidaan löytää yhtenevyyksiä. Näitä on mahdollista hyödyntää työturvallisuusjohtamisen tukena vastaavilla toimialoilla ja laajemminkin. Työturvallisuustyössä johdon asenteilla on ensisijaisen tärkeä rooli. Johdon tulee toimia esimerkkinä ja vuorovaikutuksessa muun henkilöstön kanssa. Tulosten mukaan HSEQ-toimittaja-arviointi on toimiva menettelytapa toimittajien HSEQ-kyvykkyyden arvioimiseksi ja kehittämiseksi. Vastuullisuuskysymysten tiukentuessa ja erilaisissa yritystoimintaan vaikuttavissa haasteissa menettelytapa on osoittanut vahvuutensa ja muutoskykyisyytensä. Elinvoimaisuuden takaamiseksi menettelytapaan liittyviä haasteita tulee jatkuvasti arvioida.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

 1. Jounila, H., & Reiman, A. (2014). Fatal Non-driving Accidents in Road Transport of Hazardous Liquids: Cases with Review on Finnish Procedure for Investigating Serious Accidents Within Work System. In Integrated Occupational Safety and Health Management (pp. 111–128). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-13180-1_8

 2. Lindholm, M., Reiman, A., Jounila, H., Väyrynen, S., Ervasti, O., & Melleri, A. (2017). Personnel’s perceptions of occupational safety in rail transport work. International Journal of Human Factors and Ergonomics, 5(1), 44. https://doi.org/10.1504/ijhfe.2017.088417

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 3. Jounila, H., Reiman, A., Kauppila, O., & Savola, T. (2020). Common HSEQ Performance Improvement Areas Among Industrial Suppliers: A Study of Audits in a Finnish Industrial Cluster Network. In Engineering Assets and Public Infrastructures in the Age of Digitalization (pp. 423–430). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-48021-9_47

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 4. Jounila, H., Reiman, A., Laine, J., & Kauppila, O. (2020). HSEQ AT SHARED INDUSTRIAL WORKPLACES: EXPERIENCES FROM COLLABORATION ON SUPPLIER AUDITS. International Journal for Quality Research, 14(1), 65–78. https://doi.org/10.24874/ijqr14.01-05

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 5. Väyrynen, S., Jounila, H., & Latva-Ranta, J. (2015). ICT as a Tool in Industrial Networks for Assessing HSEQ Capabilities in a Collaborative Way. In Encyclopedia of Information Science and Technology, Third Edition (pp. 787–797). IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-4666-5888-2.ch075

 6. Kauppila, O., Jounila, H., & Reiman, A. (2020). Networking for sustainable supplier development; evidence from a Finnish industrial cluster. International Journal of Occupational and Environmental Safety, 4(2), 22–36. https://doi.org/10.24840/2184-0954_004.002_0003

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. C, Technica
ISSN: 0355-3213
ISSN-E: 1796-2226
ISSN-L: 0355-3213
ISBN: 978-952-62-3056-6
ISBN Print: 978-952-62-3055-9
Issue: 801
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 222 Other engineering and technologies
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.