University of Oulu

Kohti hiiliviisautta : opas yrityksille

Saved in:
Author: Finnilä, Jenna1; Kolvanki, Jouni2; Lehtinen, Ulla1
Organizations: 1University of Oulu, Kerttu Saalasti institute, Micro Entreneurship
2Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 42.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526230795
Language: Finnish
Published: Oulu : University of Oulu, 2021
Publish Date: 2021-10-22
Description:

Johdanto

“Vastuullisuuden merkitys yrityksen kilpailukyvylle kasvaa jatkuvasti ja tulevaisuudessa se saattaa olla yksi merkittävimmistä kilpailutekijöistä.”

Tämän oppaan tarkoituksena on tarjota yrityksille kompakti tietopaketti hiiliviisaudesta ja edistää yritysten tietoisuutta aiheen ympäriltä. Opas edistää hiiliviisaiden ratkaisuiden huomaamista ja hyödyntämistä sekä tuo esiin hiilineutraalisuuden mahdollistamia hyötyjä. Taustana oppaalle on Suomen hiilineutraalisuustavoite vuoteen 2035 mennessä, mikä vaatii toteutuakseen toimenpiteitä kaikilta. On ennustettavissa, että Suomi pyrkii tavoitteeseen sekä kannustimin että vaatimuksin.

Hiilineutraalisuuden tavoittelu alkaa olla arkipäivää. Ruokakaupassa käydessä tuotteissa korostetaan hiilipäästöjen vähentämistä ja ilmastotekoja. Asiakkaat ovat ympäristötietoisempia ja vaativat tuotteilta vastuullisuutta. Lisäksi monet suuremmat yritykset vaativat yhteistyökumppaneiltaan sekä sidosryhmiltään tietoja heidän vastuullisuudestaan, kuten hiilijalanjäljestä. Vastuullisuuden merkitys yrityksen kilpailukyvylle kasvaa jatkuvasti ja tulevaisuudessa se saattaa olla yksi merkittävimmistä kilpailutekijöistä.

Tämä opas on tuotettu osana ”Vähähiilinen yritysekosysteemi maaseudun ratkaisuna kestävään kasvuun” (ARVO) -hanketta. Hankkeen päärahoittajana on Euroopan aluekehitysrahasto (Pohjois-Pohjanmaan liitto). Hankkeen muita rahoittajia ovat Oulun yliopisto, Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry, Nivalan Teollisuuskylä Oy, Nivalan Kaukolämpö Oy ja Nivalan kaupunki.

Hankkeen tavoitteena on lisätä yritysten tietoisuutta vähähiilisten ratkaisuiden hyödyistä ja luoda uusia toimintamalleja, jotka vähentävät yritysten hiilipäästöjä tuoden samalla taloudellista hyötyä yrityksille. Lisäksi hankkeessa luodaan alueellisesti skaalattava malli biokaasun tuotantoyksiköiden sijainnin ja raaka-ainelogistiikan optimointiin ja mitoitukseen. Hankkeen pilottikohteena toimii Nivalan teollisuuskylä.

Nivalassa, elokuussa 2021

Jenna Finnilä ja Jouni Kolvanki

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti ja NIHAK ry

see all

Series: Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin julkaisuja
ISSN: 2489-3501
ISSN-L: 2489-3501
ISBN: 978-952-62-3079-5
ISBN Print: 978-952-62-3078-8
Issue: 4
Type of Publication: D4 Published development or research report or study
Field of Science: 512 Business and management
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.