University of Oulu

Changing behaviours via self-tracking : exploring the effect of psychological differences on system evaluations

Saved in:
Author: Halttu, Kirsi1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science, Oulu Advanced Research on Service and Information Systems (OASIS)
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526231419
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2021
Publish Date: 2021-11-26
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Information Technology and Electrical Engineering of the University of Oulu for public defence in the Wetteri auditorium (IT115), Linnanmaa, on 3 December 2021, at 12 noon
Tutor: Professor Harri Oinas-Kukkonen
Docent Marja Harjumaa
Reviewer: Associate Professor Evangelos Karapanos
Associate Professor Sean Munson
Opponent: Professor Gaëlle Calvary
Description:

Abstract

Self-tracking devices are promising tools for delivering support for behavioural changes. They present a mix of behaviourally relevant, theory-driven features and functionalities. The effectiveness of digital tools lies in their ability to scale solutions to individuals with diverse characteristics. However, the same solution will probably not deliver results for all needs. Some challenges could be overcome by commercial off-the-shelf systems designed to solve health behaviour problems, such as a lack of physical activity.

Although digital systems to support health behaviour changes have progressed remarkably, there is still room for new endeavours to understand why some turn into solutions and why many do not work as expected. Accordingly, this thesis explores the intersection of theories and techniques of behaviour change and the current design of commercial self-tracking systems. The work is based on subjective user evaluations and built on the persuasive systems design (PSD) model. Themes include reflection, the susceptibility to social influence strategies, the need for cognition, an exerciser’s self-schema and goal focus.

This thesis comprises five studies. The quantitative data for the thesis were collected using structured survey questionnaires in 2015 and 2019. Surveys targeted those who had used their self-selected systems to monitor physical activity. Theory-based research models were analysed using structural equation modelling.

The studies report differences in user evaluations in each studied theoretical theme and highlight heterogeneity in the real-life context of physical activity monitoring. Findings suggest that even the most basic mechanisms might not work for all users or systems. Users also choose systems to match their preferences and motivations, and tailoring approaches might not always be feasible. This work also contributes to perceptions of effectiveness, often neglected in discussions of evidence and theory. The thesis presents design insights from the intersection of evidence-based strategies and subjective user experiences and aims to advance the designs of future systems by embracing the subjective nature of behaviour change experiences.

see all

Tiivistelmä

Ihmisen käyttäytymistä seuraavat itsemittausjärjestelmät ovat lupaavia apuvälineitä käyttäytymisen muutosten tukemiseen. Yleensä niistä on tunnistettavissa monia käyttäytymisen muutoksen teorioihin pohjautuvia toiminnallisuuksia. Digitaalisten lähestymistapojen vahvuutena pidetään skaalautumista laajalle käyttäjäjoukolle ja monenlaisille käyttäjille, mutta samat ratkaisut eivät kuitenkaan vastaa kaikkien käyttäjien tarpeisiin. Joihinkin terveyskäyttäytymisen osa-alueisiin, kuten fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen, itsemittausjärjestelmät vaikuttavat jossain määrin vastaavan.

Vaikka fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen tarkoitetut itsemittausjärjestelmät ovat kehittyneet huimasti viime vuosina, ei vielä täysin ymmärretä, miksi jotkut järjestelmät pystyvät auttamaan muutosten tekemisessä ja toiset eivät toimi toivotulla tavalla. Tässä väitöskirjassa tutkittiin teoreettisten muutostekniikoiden ja kaupallisten itsemittausjärjestelmien suunnittelun välistä rajapintaa. Työ pohjautuu oikeiden käyttäjien subjektiivisiin arviointeihin ja Persuasive System Design -malliin (PSD). Työssä tutkittiin muutosta tukevia suunnitteluratkaisuja reklektiotarpeen, sosiaalisten vaikutusmekanismien, kognitiotarpeen ja liikkujan minäkuvan kautta.

Työ koostuu viidestä osajulkaisusta. Määrällinen aineisto kerättiin kyselytutkimuksella vuosina 2015 ja 2019. Vastaajina olivat kaupallisia itsemittausjärjestelmiä omavalintaisesti ja vapaaehtoisesti käyttävät ihmiset. PSD-malliin ja käyttäytymismuutoskirjallisuuden hyödyntämiin teorioihin pohjautuvia teoreettisia malleja analysoitiin rakenneyhtälömallinnuksella.

Tulosten perusteella käyttäjäarvioinnit eroavat toisistaan kaikkien tutkittujen ominaisuuksien osalta, mikä korostaa käyttäjädiversiteetin laajuutta. Löydösten mukaan jopa kaikkein oleellisimmat ominaisuudet voivat toimia eri tavalla eri käyttäjille. Käyttäjät myös valitsevat järjestelmiä eri tavoin, jolloin käyttöönoton jälkeen tapahtuva räätälöinti ei toimi. Työ kuvaa käyttäjien subjektiivista kokemusta itsemittausjärjestelmän vaikuttavuudesta, mikä on usein sivuroolissa. Tulosten pohjalta väitöskirja kuvaa käyttäytymissuunnittelun mallin ja suunnittelustrategioita, joiden avulla itsemittausjärjestelmiä voidaan kehittää huomioimaan paremmin erilaisia käyttäjätarpeita ja tukemaan käyttäytymisen muutoksen subjektiivista luonnetta.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

 1. Halttu, K., Oduor, M., Tikka, P., & Oinas-Kukkonen, H. (2015). About the persuasion context for BCSSs: Analyzing the contextual factors. CEUR Workshop Proceedings, 1369, 43-50.

 2. Halttu, K., & Oinas-Kukkonen, H. (2017). Persuading to reflect: Role of reflection and insight in persuasive systems design for physical health. Human–Computer Interaction, 32(5–6), 381–412. https://doi.org/10.1080/07370024.2017.1283227

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 3. Halttu, K., & Oinas-Kukkonen, H. (2021). Susceptibility to social influence strategies and persuasive system design: Exploring the relationship. Behaviour & Information Technology, 1–22. https://doi.org/10.1080/0144929X.2021.1945685

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 4. Halttu, K., & Oinas-Kukkonen, H. (2021). Need for cognition among users of self-monitoring systems for physical activity: Survey study. JMIR Formative Research, 5(10), e23968. https://doi.org/10.2196/23968

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 5. Halttu, K., & Oinas-Kukkonen, H. (2021). Exerciser self-schema, goal-setting and commercial self-monitoring tools: Implications for the design of health behavior change. Manuscript submitted for publication.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. A, Scientiae rerum naturalium
ISSN: 0355-3191
ISSN-E: 1796-220X
ISSN-L: 0355-3191
ISBN: 978-952-62-3141-9
ISBN Print: 978-952-62-3140-2
Issue: 766
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 213 Electronic, automation and communications engineering, electronics
113 Computer and information sciences
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.