University of Oulu

Energy efficient solutions for computing and sensing

Saved in:
Author: Safarpour, Mehdi1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Computer Science and Engineering, Center for Machine Vision and Signal Analysis (CMVS)
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526231495
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2021
Publish Date: 2021-12-08
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Information Technology and Electrical Engineering of the University of Oulu for public defence in Auditorium IT116, Linnanmaa, on 15 December 2021, at 12 noon
Tutor: Professor Olli Silvén
Reviewer: Docent Lauri Koskinen
Professor Luigi Carro
Opponent: Professor Jari Nurmi
Description:

Abstract

Emerging technologies, such as the Internet of Things (IoT), Deep Neural Network (DNN) based machine learning, and 6th generation wireless communications, impose substantial performance and energy efficiency demands for implementations. Thermal dissipation and energy supply constraints alone set stringent limits on the designs. In answer to the requirements, this thesis focuses on improving the efficiency of selected energy hungry system sections, from signal acquisition to computing. The proposed novel approach to energy efficient computing is based on harnessing low-voltage operation together with the Algorithm Based Fault Tolerance (ABFT) technique to detect the reliability threshold. The scheme has been demonstrated using a Field-Programmable Gate Array (FPGA) device, showing around ≈2x energy efficiency improvement in neural network computing. Transistor level simulations with a systolic Application Specific Integrated Circuit (ASIC) architecture promise energy dissipation reductions of up to 90%. Representing a novel compromise between energy efficiency and fault-tolerance, the approach provides new insights for designing hardware accelerators. Two approaches are investigated for improving energy efficiency when acquiring digital signals. A Nyquist-Shannon rate sampling framework employing novel arithmetic tracking, Successive Approximation Register (SAR) Analog to Digital Converter (ADC), is proposed for signals exhibiting low activity periods. The solution reduces the power dissipation of the analog section, while requiring minor changes to the digital side. For sub-Nyquist-Shannon rate cases, a sampling scheme using a dual-mode ADC to conserve energy in signal reconstruction is proposed. The proposed approaches have so far been studied in restricted implementation settings and simulations. However, they possess wide applicability from sensor nodes and wireless base-band designs to supercomputing.

see all

Tiivistelmä

Esineiden Internetin, syviin neuroverkkoihin perustuvan koneoppimisen ja kuudennen sukupolven langattoman tietoliikenteen kaltaiset orastavat teknologiat vaativat toteutuksissaan korkeaa suorituskykyä ja energiatehokkuutta. Suunnittelulle kovia vaatimuksia seuraa pelkästään jo lämmöntuoton ja energialähteiden rajoitteista. Tässä tutkimuksessa näihin vaatimuksiin vastataan parantamalla järjestelmäosien energiatehokkuutta signaalien syötöstä laskentaoperaatioihin. Tuloksena saatu uusi energiatehokkaan laskennan ratkaisumalli yhdistää toiminnan matalalla käyttöjännitteellä virhekynnyksen havaitsemiseen algoritmisella tekniikalla (Algorithm Based Fault Tolerance, ABFT). Menettely on demonstroitu ohjelmoitavalla logiikkapiirillä (Field Programmable Gate Array, FPGA), jolle toteutetun neuraalilaskennan energiasta säästettiin 50 %. Transistoritasolla simuloidun systolisen sovellusspesifisen piiritoteutuksen (Application Specific Integrated Circuit, ASIC) tapauksessa todettiin jopa 90 % energiankulutuksen pudottaminen mahdolliseksi. Ratkaisumalli on uudenlainen kompromissi energiatehokkuuden ja virhesietoisuuden välillä, antaen aiemmasta poikkeavan näkökulman laitteistolla toteutettujen laskentakiihdyttiminen toteuttamiseen. Digitaalisten signaalien hankinnan energiatehokkuuden parantamiseksi tutkittiin kahta menettelytapaa. Ajoittain vain vähän muuttuvien signaalien tapaukseen esitetään uutta aritmeettisella periaatteella signaalia seuraavaa peräkkäisten approksimaatioiden analogia-digitaalimuunninta (Successive Approximation Register Analog to Digital Converter, SAR ADC). Tämä Nyquist-Shannon-näytteistyskriteerin mukainen ratkaisu pienentää muuntimen analogisen osuuden tehonkulutusta ja edellyttää vähäisiä muutoksia sen digitaaliselle puolelle. Alle Nyquist-Shannon-kriteerin tapauksiin esitetään näytteistystä kaksitoimisella analogia-digitaalimuuntimella energian säästämiseksi signaalia rekonstruoitaessa. Esitettyjä ratkaisumalleja on toistaiseksi tutkittu rajoitetuissa toteutuksissa sekä simuloiden. Niillä on kuitenkin näköpiirissä laaja sovellettavuus anturisolmuista ja langattomasta tietoliikenteestä superlaskentaan.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. C, Technica
ISSN: 0355-3213
ISSN-E: 1796-2226
ISSN-L: 0355-3213
ISBN: 978-952-62-3149-5
ISBN Print: 978-952-62-3148-8
Issue: 814
Type of Publication: G4 Doctoral dissertation (monograph)
Field of Science: 213 Electronic, automation and communications engineering, electronics
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.