University of Oulu

Animals as stakeholders in education : towards an educational reform for interspecies sustainability

Saved in:
Author: Saari, Maria Helena1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Education
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526231518
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2021
Publish Date: 2021-12-03
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Human Sciences of the University of Oulu for public defence in the Wetteri auditorium (IT115), Linnanmaa, on 10 December 2021, at 12 noon
Tutor: Docent Pauliina Rautio
Professor José Gómez-Galán
Reviewer: Professor Constance Russell
Associate Professor Reingard Spannring
Opponent: Associate Professor Helena Pedersen
Description:

Abstract

Our current path towards deepening ecological crises is increasingly recognised, yet education has been slow to respond to the need to address the root causes driving us further down this path of unsustainability and destruction, namely hierarchical anthropocentrism. This study explores how we might move towards an educational reform for interspecies sustainability, grounded in the understanding that a just multispecies coexistence and sustainable futures require disrupting violence against other animals and attending to the creation of spaces of peace (within and beyond education). The overarching aim of this study is to explore through a multi-angle approach the occlusions and openings for attending to the ways in which (educational) violence(s) are (re)produced in formal education and how we might understand animals as stakeholders in education, sustainability and in our multispecies communities, and thus move towards an educational reform for interspecies sustainability. This overarching aim is elaborated by a set of sub questions and objectives. The first objective is to examine the ways in which human-animal relations are socially constructed. The second objective is to assess how animals are addressed in (and affected by) educational policies related to sustainability, consumption and curriculum. The third objective is to explore the openings offered by animal-inclusive educational frameworks and how they might propel us forward in educating for interspecies sustainability. These objectives are explored by using cows and the dairy industry as a case example, given the stronghold the dairy industry continues to have in the (Finnish) education system. Finally, the fourth objective is to inquire how humane educators are facilitating the implementation of animal-inclusive pedagogies. Overall, this study seeks to explore how, with effective alliances, we might move beyond the current impasse of a politics of unsustainability, which is inherently a multidimensional, interdisciplinary, intergenerational and interspecies endeavour.

see all

Tiivistelmä

Nykyinen kestämätön tiemme kohti syvenevää ekologista kriisiä on laajalti tunnistettu, mutta siirtyminen pois tältä polulta puuttumalla sen perimmäisiin syihin — erityisesti hierarkkiseen ihmiskeskeisyyteen — on ollut hidasta; näin myös kasvatuksessa. Tämä tutkimus pyrkii selvittämään sellaisen kouluihin sijoittuvan uudistumisen mahdollisuuksia, joka perustuisi lajienväliseen, eli monilajiseen kestävyyteen, jossa myös muunlajiset eläimet huomioitaisiin ja tunnistettaisiin yhteisöjemme jäseninä ja edunhaltijoina. Monilajinen kestävyys perustuu ymmärrykseen siitä, että myös muunlajisilla eläimillä on oikeus omaan elämäänsä ja heillä on itseisarvo. On tärkeä kartoittaa millä tavoin myös kasvatuksessa voitaisiin pyrkiä luomaan kunnioittavampaa ja kestävämpää monilajista yhteiseloa. Tämä edellyttää kriittistä tarkastelua siitä, millä tavoin nykyinen kasvatus- ja koulujärjestelmä ylläpitää ja normalisoi hierakkista ihmiskeskeisyyttä, jonka myötä saatetaan luoda ja normalisoida hyväksikäyttöön perustuvia ihmis-eläinsuhteita. Tätä kokonaisvaltaista tavoitetta tarkastellaan moniulotteisen tutkimuksen kautta. Ensimmäisenä tavoitteena on kartoittaa ihmis-eläinsuhteiden sosiaalisen rakentumisen ulottuvuuksia. Toisena tavoitteena on tarkastella eläinten asemaa eri koulutuspoliittisissa säädöksissä, jotka osittain muovaavat kasvatuksen pohjaa ja rakenteita. Kolmantena tavoitteena on tarkastella erilaisten eläimiä huomioivien kasvatusmallien mahdollistamia avauksia, joiden kautta lähestyä eläimiä kunnioittavammista näkökulmista ja luoda pohjaa monilajiselle tulevaisuudelle. Näitä vaiheita kartoitetaan käyttämällä lehmiä ja maitoteollisuutta esimerkkinä suomalaisen kouluinstituution ja eläinten hyötykäytön pitkästä ja yhteenkietoutuneesta historiasta. Neljäntenä tavoitteena on selvittää millä tavoin niin sanottua eläimiä huomioivaa kasvatusta on lähdetty toteuttamaan muodollisen kasvatuksen ulkopuolella humaanisen kasvatuksen (engl. humane education) toimijoiden kokemuksia kartoittaen. Kokonaisuudessaan tämä tutkimus pyrkii luonnostelemaan kuinka liittoumien (engl. effective allliances), eli erilaisten yhteistyöverkostojen avulla, voisimme siirtyä nykyisen kestämättömän politiikan ja käytäntöjen umpikujan yli kohti monilajista kestävää tulevaisuutta.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. E, Scientiae rerum socialium
ISSN: 0355-323X
ISSN-E: 1796-2242
ISSN-L: 0355-323X
ISBN: 978-952-62-3151-8
ISBN Print: 978-952-62-3150-1
Issue: 204
Type of Publication: G4 Doctoral dissertation (monograph)
Field of Science: 516 Educational sciences
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.