University of Oulu

Biomarkers and clinical parameters in comprehensive cardiovascular risk estimation

Saved in:
Author: Parkkila, Karri1,2,3,4
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Medicine
3Oulu University Hospital
4University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine, Medical Research Center Oulu
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526231679
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2021
Publish Date: 2021-12-10
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Health and Biosciences of the University of Oulu for public defence in Auditorium 10, Oulu University Hospital, on 17 December 2021, at 12 noon
Tutor: Professor Olavi Ukkola
Professor Mikko Tulppo
Docent Juha Perkiömäki
Reviewer: Docent Jussi Hernesniemi
Docent Sudhir Kurl
Opponent: Professor Teemu Niiranen
Description:

Abstract

Cardiovascular (CV) diseases are the number one cause of mortality worldwide, causing nearly 19 million deaths in 2019. Estimating the individual CV risk is essential for targeting the preventative interventions more effectively. Currently, international guidelines recommend using standardized risk calculators for estimating the patient’s future risk of a CV event. In “borderline” risk individuals, these guidelines further recommend using additional clinical tests, such as coronary artery calcium score, for refining the risk estimation and guiding the clinical treatment decisions. Relatively little is known about much simpler and safer clinical tests in CV risk assessment.

The aim of the current study was to explore whether plasma resistin concentration, carotid or femoral bruits, or ultrasonographically assessed carotid intima-media thickness (IMT) and abdominal aorta plaques could provide additional prognostic information beyond traditional CV risk factors in individual risk assessment. The study population consisted of middle-aged and elderly Finnish subjects participating in the Oulu Project Elucidating Risk of Atherosclerosis (OPERA) project.

Our results show that increasing plasma resistin concentration is associated with significantly increased risk of all-cause mortality in elderly Finnish participants. Similarly, our results show that an audible bruit from either carotid or femoral arteries is a strong predictor of fatal CV events in a middle-aged population. Ultrasonographically assessed carotid IMT is a controversial surrogate marker of subclinical atherosclerosis, and our results indicate that it does not predict CV events after adjusting for other CV risk factors. On the other hand, our results show that ultrasonographically measured abdominal aorta plaque length is a strong predictor of future CV events and provides prognostic information in addition to traditional CV risk factors during a follow-up period of over 20 years.

In conclusion, this study is the first long-term prospective setting exploring the aforementioned clinical parameters in CV risk assessment in a general population. Our findings suggest that the studied parameters might be considered as clinical tools helping in individual CV risk estimation.

see all

Tiivistelmä

Sydän- ja verisuonisairaudet (SV) ovat maailman yleisin kuolleisuuden syy aiheuttaen lähes 19 miljoonaa kuolemaa vuonna 2019. Yksilöllinen SV-sairauksien riskinarvio on ensiarvoisen tärkeää ennaltaehkäisevien toimenpiteiden tehokkaassa kohdentamisessa. Kansainväliset suositukset suosittelevat riskilaskureiden käyttöä potilaan tulevan SV-tapahtuman riskinarviossa. Samat suositukset kehottavat käyttämään tarkentavia kliinisiä tutkimuksia, kuten sepelvaltimoiden kalsifikaatioiden pisteytystä, riskinarvion ja kliinisten hoitopäätösten tukena yksilöillä, joiden SV-tapahtuman riski on ”rajaviivalla”. Verrattain vähän tiedetään paljon yksinkertaisemmista kliinisistä testeistä SV-tapahtumien riskinarviossa.

Tämän tutkimuksen tarkoitus oli selvittää tuovatko plasman resistiinipitoisuus, kaula- tai reisivaltimosta kuullut suhinat tai ultraäänellä määritetty kaulavaltimon intima-media paksuus (IMT) ja vatsa-aortan plakkien pituus prognostista informaatiota tavanomaisten SV-sairauksien riskitekijöiden lisäksi yksilöllisessä riskinarviossa. Tutkimuksen aineisto koostuu keski-ikäisistä ja iäkkäistä suomalaisista, jotka osallistuivat Oulu Project Elucidating Risk of Atherosclerosis (OPERA) -projektiin.

Tuloksemme osoittavat, että kohonnut plasman resistiinipitoisuus on yhteydessä merkittävästi kohonneeseen kuolleisuuteen iäkkäillä henkilöillä. Vastaavasti tuloksemme osoittavat, että joko kaula- tai reisivaltimosta auskultoiden kuultu suhina on voimakas fataalien SV-tapahtumien ennustaja keski-ikäisillä henkilöillä. Ultraäänellä määritetty kaulavaltimon IMT on kiistanalainen subkliinisen ateroskleroosin mitta, ja tuloksemme näyttivät, ettei se ennustanut tulevia SV-tapahtumia, kun riskimalli vakioitiin tavanomaisilla riskitekijöillä. Sen sijaan tuloksemme näyttivät, että ultraäänellä määritetty vatsa-aortan plakkien pituus on voimakas tulevien SV-tapahtumien ennustaja ja plakkien pituus antaa prognostista informaatiota tavanomaisten SV-riskitekijöiden lisäksi yli 20 vuoden seuranta-aikana.

Tämä on ensimmäinen valtaväestössä toteutettu pitkäaikainen prospektiivinen tutkimus, jossa tutkittiin edellä mainittuja kliinisiä parametreja SV-tapahtumien riskinarviossa. Tuloksiemme perusteella kyseisiä parametreja voidaan harkita käytettäväksi kliinisinä apuvälineinä yksilöllisessä SV-tapahtumien riskinarviossa.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Parkkila, K., Kiviniemi, A., Tulppo, M., Perkiömäki, J., Kesäniemi, Y. A., & Ukkola, O. (2021). Resistin is a risk factor for all-cause mortality in elderly Finnish population: a prospective study in the OPERA cohort. PLOS ONE, 16(3), e0248015. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0248015

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  2. Parkkila, K., Kiviniemi, A., Tulppo, M., Perkiömäki, J., Kesäniemi, Y. A., & Ukkola, O. (2021). Carotid and femoral bruits predict cardiovascular deaths and all-cause mortality in a middle-aged population: a 20-year prospective study. Manuscript submitted for publication.

  3. Parkkila, K., Kiviniemi, A., Tulppo, M., Perkiömäki, J., Kesäniemi, Y. A., & Ukkola, O. (2021). Abdominal aorta plaques are better in predicting future cardiovascular events compared to carotid intima-media thickness: a 20-year prospective study. Atherosclerosis, 330, 36–42. https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2021.06.925

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica
ISSN: 0355-3221
ISSN-E: 1796-2234
ISSN-L: 0355-3221
ISBN: 978-952-62-3167-9
ISBN Print: 978-952-62-3166-2
Issue: 1653
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 3121 General medicine, internal medicine and other clinical medicine
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.