University of Oulu

Associations of facial profile and occlusion in the Northern Finland Birth Cohort 1966

Saved in:
Author: Kanavakis, Georgios1,2,3,4
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Medicine, Dentistry
3University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine, Medical Research Center Oulu
4Oulu University Hospital
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526231945
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2022
Publish Date: 2022-01-14
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Health and Biosciences of the University of Oulu for public defence in Auditorium F202 of the Faculty of Medicine (Aapistie 5 B), on 21 January 2022, at 12 noon
Tutor: Professor Pertti Pirttiniemi
Associate Professor Raija Lähdesmäki
Reviewer: Professor Ambrosina Michelotti
Doctor Heidi Arponen
Opponent: Professor Janna Charlotta Waltimo-Sirén
Description:

Abstract

Since the very early years of the profession, orthodontists have been interested in evaluating the effect of orthodontics on facial appearance and determine the appropriate treatment approach for each patient. However, the current literature mostly examines growing individuals and young adults because, traditionally, they constitute the majority of orthodontic patients. Nevertheless, this paradigm has now changed, with older adults also seeking orthodontic care in order to improve the esthetics and proper function of their occlusion.

Within this spectrum, this work studied a large middle-aged adult population (N=1964) to determine the characteristics of their facial profile and make associations to underlying occlusal relationships. The study population comprised individuals who are all members of the NFBC1966 and had returned for a follow up examination visit in 2012, on their 46th birth year. On the day of their follow up visit, a comprehensive clinical examination was performed, and diagnostic records were taken, including extraoral photographs. For the purpose of this investigation, the occlusal measurements and profile photographs were collected and analyzed.

The association between overjet, overbite and facial profile were assessed with traditional soft tissue measurements on profile photographs. In addition, geometric morphometric analyses were used to explore the variability of facial profile in this middle-aged population. Finally, the previously applied geometric morphometric methods were also used to regress facial profile shape on overjet and overbite.

The results showed that overjet and overbite were more related to measurements describing the sagittal position of the upper and lower lips. This was more evident in severe malocclusions. Profile shape variation was related mainly to the protuberance of the lips, the projection of the nose and chin prominence. The shape of the upper lip was mainly associated to overjet, while overbite was mostly associated to the lower lip and the mentolabial curvature.

This work described the unique profile characteristics of a large, homogenous population of middle-aged adults and assessed the effect of overjet and overbite on the profile appearance. It is concluded that anterior occlusion plays an important role in profile shape variation in middle-aged adults and its effect on facial profile is predominantly related to the sagittal position of the upper lip.

see all

Tiivistelmä

Kautta aikojen hampaiston oikomishoidon ammattilaisia on kiinnostanut tutkia oikomishoidon vaikutusta kasvojen piirteisiin ja siten päättää yksilöllisesti potilaalle soveltuvasta hoitovaihtoehdosta. Tutkimuksissa on käsitelty lähinnä kasvavia yksilöitä ja nuoria aikuisia, joista perinteisesti oikomishoitopotilaiden pääosa myös koostuu. Tilanne on kuitenkin muuttunut, sillä nykyisin myös vanhemmat ihmiset hakeutuvat oikomishoitoon parantaakseen estetiikkaa ja asianmukaista purennan toimintaa. Tässä työssä tutkittiin suuren keski-ikäisen aikuisväestön (N=1964) kasvojen profiilin erityispiirteitä ja niiden yhteyttä hampaiden purentasuhteisiin.

Kaikki tutkittavat kuuluvat Pohjois-Suomen kohortti 1966 tutkimusprojektiin (NFBC1966) ja he ovat käyneet seurantatutkimuksessa 46-vuotiaana vuonna 2012. Seurantakäynnillä tehtiin kokonaisvaltainen kliininen tutkimus kirjauksineen sekä otettiin kasvovalokuvat. Tämän tutkimuksen yhteydessä purennan piirteet ja profiilivalokuvat analysoitiin. Horisontaalisen ja vertikaalisen ylipurennan suhde kasvojen profiiliin arvioitiin perinteisillä pehmytkudosmäärityksillä profiilivalokuvista. Lisäksi tutkittiin geometriaan perustuvalla morfometrisellä analyysillä kasvojen profiilin vaihtelua tässä keski-ikäisessä väestöryhmässä. Geometristä morfometria-menetelmää käytettiin myös, kun tarkasteltiin regressioanalyysillä kasvojen profiilin suhdetta horisontaaliseen ja vertikaaliseen ylipurentaan.

Tulokset osoittivat, että horisontaalinen ja vertikaalinen ylipurenta liittyy läheisimmin tuloksiin, jotka kuvaavat ylä- ja alahuulen sagittaalista asemaa. Tämä oli ilmeisintä vakavammissa purentavirheissä. Tutkimustulosten mukaan kasvojen profiilin muodon vaihtelu liittyi pääosin huulten ulkonemaan, nenän kokoon ja leuan voimakkuuteen. Regressioanalyysin mukaan ylähuulen asema liittyy pääosin horisontaaliseen ylipurentaan, kun taas alahuuli liittyi voimakkaimmin mentolabiaaliseen kaarevuuteen.

Tämä tutkimus kuvaa suuren keski-ikäisen aikuisväestön omaleimaisia kasvojen profiilin piirteitä ja arvioi horisontaalisen ja vertikaalisen ylipurennan ilmenemistä profiilissa. Yhteenvetona voidaan todeta, että etuhampaiden purentasuhteet vaikuttavat merkittävästi kasvojen profiilin vaihteluun ja tämä vaihtelu liittyy kasvojen profiilissa pääosin ylähuulen sagittaaliseen asemaan.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Kanavakis, G., Krooks, L., Lähdesmäki, R., & Pirttiniemi, P. (2019). Influence of overjet and overbite on soft tissue profile in mature adults: A cross-sectional population study. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, 155(1), 57-63.e3. https://doi.org/10.1016/j.ajodo.2018.02.015

  2. Kanavakis, G., Silvola, A.-S., Halazonetis, D., Lähdesmäki, R., & Pirttiniemi, P. (2021). Profile shape variation and sexual dimorphism amongst middle-aged Northern Europeans. European Journal of Orthodontics, cjab004. https://doi.org/10.1093/ejo/cjab004

  3. Kanavakis, G., Silvola, A.-S., Halazonetis, D., Lähdesmäki, R., & Pirttiniemi, P. (2021). Incisor occlusion affects profile shape variation in middle-aged adults. Journal of Clinical Medicine, 10(4), 800. https://doi.org/10.3390/jcm10040800

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica
ISSN: 0355-3221
ISSN-E: 1796-2234
ISSN-L: 0355-3221
ISBN: 978-952-62-3194-5
ISBN Print: 978-952-62-3193-8
Issue: 1658
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 313 Dentistry
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.