University of Oulu

Improving lung cancer care using real-world data

Saved in:
Author: Tuisku, Virve1,2,3
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Medicine
3University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine, Medical Research Center Oulu
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526232614
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2022
Publish Date: 2022-04-14
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Health and Biosciences of the University of Oulu for public defence in Auditorium 7 of Oulu University Hospital, on 22 April 2022, at 12 noon
Tutor: Docent Jussi Koivunen
Reviewer: Docent Tuula Toljamo
Doctor Eeva-Maija Nieminen
Opponent: Professor Panu Jaakkola,
Description:

Abstract

Lung cancer remains the leading cause of cancer incidence and mortality worldwide although the treatment of lung cancer has improved significantly over recent decades. Challenges to improve lung cancer survival still remain. One aspect is the early diagnostics of lung cancer by screening or detecting early-stage lung cancers rather than advanced stage, as the five-year survival rate is 40–80% for stage I lung cancer and only 2–6% for stage IV. Another aspect is the improvement of the treatments; major improvements have been made especially in NSCLC treatment with the advent of targeted therapies, like EGFR TKIs, and immunotherapies.

In this thesis, we wanted to investigate the association between lung cancer diagnostic delays and survival in a single Finnish cancer centre. In recent years, many centres have introduced fast-track diagnostic and treatment procedures for lung cancer, but it is uncertain whether they improve survival. In our study, shorter time intervals were not associated with improved survival, suggesting that fast-track approaches are unlikely to improve the survival of lung cancer patients.

EGFR TKIs have significantly improved progression-free survival of NSCLC patients with sensitizing EGFR mutations. However, TKIs are associated with significant and disabling side effects, like rash and diarrhoea, which adversely affect quality of life and treatment compliance. In turn, it has been shown that patients who develop skin rash are more likely to respond to treatment. Rash can be relieved with tetracycline antibiotics and topical corticosteroids. Prophylactic use of tetracyclines has been shown to inhibit the severity of TKI rash, but it is unknown whether prophylactic use of tetracyclines and topical corticosteroids can increase the survival of NSCLC patients treated with EGFR TKIs.

In this study, we present the results of a large nationwide cohort of patients treated with EGFR TKIs for NSCLC indication, using wide real-world registries. We found that prophylactic use of tetracyclines and topical corticosteroids can improve the survival of NSCLC patients treated with EGFR TKIs with high incidence of rash.

see all

Tiivistelmä

Keuhkosyövän hoidossa on otettu suuria edistysaskelia viime vuosikymmenten aikana. Siitä huolimatta keuhkosyöpä on edelleen useimmin diagnosoitu syöpä ja suurin syöpäkuolleisuuden aiheuttaja maailmassa. Haasteita keuhkosyövän ennusteen parantamisessa riittää edelleen. Yksi näkökulma on varhaisen diagnostiikan parantaminen keuhkosyöpää seulomalla ja löytämällä enemmän varhaisen vaiheen keuhkosyöpiä. Asteen I keuhkosyövän 5-vuotiselossaolo on 40–80 %, kun taas asteen IV keuhkosyövissä se on vain 2–6 %. Toinen näkökulma on hoitojen kehittyminen: merkittävää hyötyä on nähty erityisesti ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa täsmähoitojen, kuten EGFR-estäjien, sekä immunologisten hoitojen kehityksen myötä.

Tässä tutkimuksessa halusimme selvittää keuhkosyövän diagnostiikan viiveiden yhteyttä ennusteeseen suomalaisen syöpäkeskuksen potilailla. Monet syöpäkeskukset ovat kehittäneet nopean diagnostiikan ja hoidon polkuja keuhkosyöpäpotilaille, mutta on epävarmaa, voivatko ne parantaa ennustetta. Tässä tutkimuksessa nopea diagnostiikka tai hoidon aloitus ei parantanut ennustetta, joten nopeiden hoitopolkujen kehittäminen ei välttämättä tuo lisähyötyä keuhkosyöpäpotilaiden ennusteeseen.

EGFR-estäjät ovat merkittävästi parantaneet ei-pienisoluisen EGFR-mutatoituneen keuhkosyövän tautivapaata-aikaa, mutta niihin liittyy huomattavia elämänlaatua ja hoitomyöntyvyyttä heikentäviä haittoja, kuten ihottumaa ja ripulia. Ihottuman esiintymisen on toisaalta osoitettu korreloivan hoidon tehon kanssa. Ihottumaa voidaan hoitaa tetrasykliiniryhmän antibiooteilla ja kortisonivoiteilla. Tetrasykliinien ennakoiva käyttö vähentää vakavan ihottuman riskiä, mutta on ollut epävarmaa, voiko näiden hoitojen ennakoiva käyttö parantaa potilaiden ennustetta.

Tässä laajassa, kansallisessa tosielämän tietoja hyödyntävässä kohorttiaineistossa havaitsimme tetrasykliinien ja kortisonivoiteiden ennakoivan käytön parantavan ennustetta ei-pienisoluista keuhkosyöpää sairastavilla potilailla, jotka käyttävät suuren ihottumariskin EGFR-estäjiä.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Alanen V., & Koivunen J. P. (2019). Association of diagnostic delays to survival in lung cancer: Single center experience. Acta Oncologica, 58(7), 1056–1061. https://doi.org/10.1080/0284186X.2019.1590635

  2. Alanen, V., Iivanainen, S., Arffman, M., & Koivunen, J. P. (2020). Tetracyclines increase the survival of NSCLC patients treated with EGFR TKIs: A retrospective nationwide registry study. ESMO Open, 5(5), e000864. https://doi.org/10.1136/esmoopen-2020-000864

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  3. Alanen, V., Iivanainen, S., Arffman, M., & Koivunen, J. P. (2021). Purchase of prophylactic topical corticosteroids is associated with improved survival in NSCLCs treated with EGFR TKI: Real-world cohort study. Acta Oncologica, 60(9), 1100–1105. https://doi.org/10.1080/0284186X.2021.1937309

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica
ISSN: 0355-3221
ISSN-E: 1796-2234
ISSN-L: 0355-3221
ISBN: 978-952-62-3261-4
ISBN Print: 978-952-62-3260-7
Issue: 1665
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 3122 Cancers
Subjects:
Funding: This study was financially supported by FICAN North, Orion Research Foundation sr, Oulu Medical Research Foundation and the University of Oulu.
Copyright information: © University of Oulu, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.