University of Oulu

Seeing the war through a Finnish lens : representation and affect in the World War II photographic heritage

Saved in:
Author: Matila, Tuuli1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Humanities, Archaeology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 4.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526232799
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2022
Publish Date: 2022-05-06
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Programme Committee of Human Sciences of the University of Oulu for public defence in the OP auditorium (L10), Linnanmaa, on 13 May 2022, at 12 noon
Tutor: Docent Timo Ylimaunu
Professor Paul R. Mullins
Doctor Titta Kallio-Seppä
Reviewer: Professor Jane Lydon
Doctor Sarah DeNardi
Opponent: Docent Laura MCAtackney
Description:

Abstract

Feelings and photography have both been neglected to some degree in heritage research. This is the case both internationally and locally in Finland, where my research was conducted. In this dissertation, I examine one Finnish photograph collection from World War II and trace the photographs’ uses in various heritage contexts. I examine cultural representations of the war in both museums and social media, which I interpret here as an amateur heritage engagement with wartime images. Feelings are an integral part of engaging with visuals, as they are in any other heritage encounter. The purpose of my research is therefore twofold: On the one hand, I examine how the wars are represented; on the other, I examine how images influence the viewer’s emotions. I apply visual methods to study representations of the war and phenomenological methodology to examine the images’ affects. By doing so, I hope to show that studies of representation alone do not account for the entirety of a photographic encounter. I wish to argue that the difficult emotions caused by facing dark histories are not to be feared but can provoke useful discussions of Finnish identity and history. Such difficult histories include Finnish cooperation with the Nazis in the Continuation War (1941–1944) and the imprisonment of Soviet Russian civilians in concentration camps in East Karelia under Finnish rule. Finns have also shied from a critical examination of their relationship with the Holocaust, for example. The images’ power to influence viewers can be used for more inclusive narratives of the Finnish national character and to challenge some of the cultural myths surrounding the wars. Perceptions of Finnish masculinity especially seem to draw a lot from the wartime generation’s imagined qualities. Visual representation plays a significant role in producing these stereotypes. Some photographs in this collection could be used to create more varied perspectives on the war that challenge the accustomed patriotic lens through which the wars are examined in Finland.

see all

Tiivistelmä

Tunteet ja valokuvat ovat molemmat jossain määrin laiminlyötyjä aiheita kulttuuriperintötutkimuksessa, sekä kansainvälisesti, että paikallisesti suomalaisessa tutkimuksessa. Tässä väitöskirjassa tarkastelen suomalaisen virallisen sotavalokuvakokoelman, SA-kuvakokoelman, avulla kuvien käyttöä eri kulttuuriperintökonteksteissa. Tarkastelen sodan kulttuurisia representaatioita museoissa sekä sosiaalisessa mediassa, jonka tulkitsen tässä tutkimuksessa harrastelijakulttuuriperintötoimeksi. Kuten kulttuuriperintökokemuksissa ylipäätään, tunteet ovat keskeinen osa myös valokuvien katselun kokemusta. Tämän vuoksi työni keskeiset tavoitteet ovat kaksijakoiset. Ensiksi tarkastelen sotien kuvallisia representaatioita visuaalisin metodein, ja selvitän, millaisia käsityksiä sodista Suomessa ylläpidetään. Toisaalta kartoitan myös fenomenologian keinoin, millaisia kokemuksia kuvat katsojissa herättävät. Tutkimukseni osoittaa, että representaatioiden tutkimus ei yksistään riitä, kun tarkastellaan valokuvia kulttuuriperinnön näkökulmasta. Väitän, että vaikeiden tunteiden ja historian kohtaaminen voi olla suomalaiselle yhteiskunnalle hyödyksi, ja se voi tuottaa hedelmällistä keskustelua kansallisesta identiteetistä. Tällaisia vaikeita historiallisia aiheita ovat esimerkiksi Suomen yhteistyö natsi-Saksan kanssa jatkosodan (1941–1944) aikana sekä Itä-Karjalan valloitus keskitysleireineen, joihin suomalaiset sulkivat venäläissukuista väestöä. Myös holokaustin kriittistä tarkastelua on Suomessa pitkälti vältelty. Valokuvien voimaa voitaisiin kulttuuriperintöpuolella käyttää hyödyksi sen sijaan, että sitä usein pelätään liian voimakkaana tai vääristävänä. Kuvien kautta voitaisiin ottaa kantaa esimerkiksi suomalaiseen identiteettiin ja erityisesti maskuliinisuuteen ja sen stereotypioihin, joihin ammennetaan paljon sotien kuvallisista representaatioista. Tässä kuvakokoelmassa on otoksia, joiden avulla voitaisiin haastaa perinteistä isänmaallista sotatulkintaa ja kuvallista kulttuuriperintöä Suomessa.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Matila, T., Mullins, P. R., & Ylimaunu, T. (2021). Empathy for the ‘other’: Neglected Finnish ethnographic war photography from occupied Soviet territory. Journal of War & Culture Studies. Advance online publication. https://doi.org/10.1080/17526272.2021.2009656

  2. Matila, T. (2020). The ghosts in the archive: World War Two photography and landscapes crafted by the Nazis in Finland. Time and Mind, 13(4), 351–371. https://doi.org/10.1080/1751696X.2020.1825658

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  3. Matila, T. (2021). White death: Finnish World War Two narrative and alternative heritage work in social media. International Journal of Heritage Studies, 27(6), 617–634. https://doi.org/10.1080/13527258.2020.1843520

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  4. Matila, T. & Herva, V.-P. (2022). “They are also Victims of the War”: World War II Heritages and Historical Images of the Nazis in Finland. Manuscript in preparation.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. B, Humaniora
ISSN: 0355-3205
ISSN-E: 1796-2218
ISSN-L: 0355-3205
ISBN: 978-952-62-3279-9
ISBN Print: 978-952-62-3278-2
Issue: 195
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 615 History and archaeology
Subjects:
Funding: I have been most fortunate to be fully funded throughout the entire PhD process. My thanks in this respect go to the Finnish Cultural Foundation, the Jenny and Antti Wihuri Foundation, the University of Oulu Scholarship fund, the Finnish Academy, and the Söderlund Foundation.
Copyright information: © University of Oulu, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.