University of Oulu

Determinants and performance-outcome of sustainable product attributes

Saved in:
Author: Ullah, Zeeshan1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Oulu Business School, Department of Marketing, Management and International Business
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526232867
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2022
Publish Date: 2022-05-06
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of The Doctoral Programme Committee of Human Sciences, University of Oulu for public defence in the Arina auditorium (TA105), Linnanmaa, on 13 May 2022, at 12 noon
Tutor: Professor Vesa Puhkka
Professor Ahmad Arslan
Reviewer: Associate Professor Diana Gregory-Smith
Associate Professor Pietro Lanzini
Opponent: Professor Thanos Papadopoulos
Description:

Abstract

Sustainable product development is an emerging research domain at the outset of contemporary climate change issues. Increasing customer demand for sustainable product attributes has set a challenge for firms to develop products carrying environmental and social attributes. In this regard, taking corporate social responsibility (CSR) initiatives is one potential option for sustainable product development. However, uncertainties and crises (such as the global financial crisis and the most recent Covid19 pandemic) left the firms in despair by lowering their liquidity levels. Consequently, firms are facing resource constraints. Therefore, to pursue sustainability objectives, firms are looking for ways to develop sustainable products, and with a balance between environmental and social pillars of sustainability.

In the above-stated context, research exploring the possibility of pursuing sustainability objectives is much needed. The existing literature of product sustainability is developed around the environmental pillar. Hence, research studying determinants and performance outcomes of all-inclusive sustainable product development is scarce. Therefore, to fill this gap, this dissertation based on three research articles present an analysis of the potential role of research and development (R&D), human capital, and corporate social responsibility strategy (CSRS) in the sustainable product attributes (SPA) development and its performance outcome in a way that contributes to theoretical implications and suggests managers the ways to develop sustainable products in the ongoing Covid19 pandemic. A research sample of 433 United States (US) manufacturing industry firms spanning 16 years-period (2002–2017) is used to investigate the conceptual framework of this dissertation research.

Firstly, this dissertation research contributes to triple-bottom-line-based sustainability literature by conceptualizing and operationalizing the sustainable product attributes construct. Secondly, this research contributes to R&D literature by studying it under the knowledge-based view and extending its implications to (aggregate and disaggregated) sustainable product development. Thirdly, this research provides coherence to R&D contribution in (aggregate and disaggregated) sustainable product development by studying the human capital complementarity in R&D. Fourthly, this research contributes to CSRS literature by studying it with (aggregated and disaggregated) sustainable product development under the theory-of-the-firm perspective. Fifthly, this research contributes to the SPA-performance literature stream by studying the (aggregate and disaggregated) SPA’s contribution to export performance and firm profitability of US manufacturing industry firms. Lastly, this research contributes to SPA-performance literature by studying the moderating role of marketing resource intensity.

see all

Tiivistelmä

Ilmastonmuutos on nostanut kestävän tuotekehityksen tieteellisen tutkimuksen keskiöön. Asiakkaiden kasvava kysyntä kestäville tuoteominaisuuksille on haastanut yritykset kehittämään tuotteita, jotka sisältävät ympäristön ja sosiaalisen kehityksen näkökulmista kestäviä ominaisuuksia. Tässä mielessä yritysten yhteiskuntavastuulliset (CSR) aloitteet ovat yksi vaihtoehto edistää kestävää tuotekehitystä. Monet epävarmuustekijät ja kriisit (kuten maailmanlaajuinen finanssikriisi ja viimeisin Covid19-pandemia) ovat kuitenkin ajaneet yritykset epätoivoon. Niiden likviditeettitasot ovat alentuneet, minkä seurauksena yritykset kohtaavat nyt resurssirajoituksia. Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi yritykset etsivätkin uusia tapoja kehittää kestäviä tuotteita ja oikean tasapainon ympäristön ja sosiaalisen kestävyyden pilarien välillä.

Tässä kontekstissa tarvitaan kipeästi tutkimusta, jossa selvitetään mahdollisuuksia edistää kestävän kehityksen tavoitteita. Nykyinen kestävän tuotekehityksen kirjallisuus on kehitetty ympäristöpilarin ympärille, joten kokonaisvaltaisen kestävän tuotekehityksen taustatekijöitä ja suorituskykyä tarkasteleva tutkimus on vähäistä. Tämän tutkimusaukon täyttämiseksi tämä kolmeen tutkimusartikkeliin perustuva väitöskirja esittää analyysin T&K:n, inhimillisen pääoman ja CSR-strategian mahdollisista rooleista kestävien tuoteominaisuuksien kehittämisessä sekä tekijöiden vaikutuksista tulokseen tavalla, joka edistää aiheen teoreettista ymmärrystä ja ehdottaa johtajille tapoja kehittää kestäviä tuotteita meneillään olevassa Covid 19-pandemiassa. Tämän tutkimuksen empiiriseen analyysiin käytetään 433 yhdysvaltalaisen teollisuusyrityksen tutkimusotosta 16 vuoden ajalta (2002–2017).

Ensinnäkin tämä väitöskirjatutkimus edistää kolmoistilinpäätökseen perustuvaa kestävän kehityksen kirjallisuutta käsitteellistämällä ja operationalisoimalla kestävän tuotteen attribuuttien konstruktion. Toiseksi tämä tutkimus edistää T&K-kirjallisuutta tutkimalla sitä osaamispohjaisesta näkökulmassa ja laajentamalla sen vaikutuksia kestävään tuotekehitykseen. Kolmanneksi tämä tutkimus tarjoaa johdonmukaisuutta T&K-osuudelle kestävässä tuotekehityksessä tutkimalla inhimillisen pääoman roolia T&K:ssa. Neljänneksi tämä tutkimus täydentää CSRS-kirjallisuutta tutkimalla sitä kestävän tuotekehityksen kanssa yrityksen teorian näkökulmasta. Viidenneksi tämä tutkimus edistää SPA-suorituskykyä koskevaa kirjallisuutta tutkimalla SPA:n osuutta yhdysvaltalaisten teollisuusyritysten vientituloksesta ja kannattavuudesta. Lopuksi tämä tutkimus edistää SPA-kirjallisuutta tutkimalla markkinoinnin resurssi-intensiteetin moderoivaa roolia.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Ullah, Z., & Arslan, A. (2022). R&D contribution to sustainable product attributes development: The complementarity of human capital. Sustainable Development, sd.2289. Advance online publication. https://doi.org/10.1002/sd.2289

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  2. Ullah, Z., Arslan, A., & Puhakka, V. (2021). Corporate social responsibility strategy, sustainable product attributes, and export performance. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 28(6), 1840–1853. https://doi.org/10.1002/csr.2163

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  3. Ullah, Z. (2021). Sustainable product attributes and firm performance: The moderating role of marketing resource intensity. Business Strategy and the Environment, 30(8), 4107–4120. https://doi.org/10.1002/bse.2859

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. G, Oeconomica
ISSN: 1455-2647
ISSN-E: 1796-2269
ISSN-L: 1455-2647
ISBN: 978-952-62-3286-7
ISBN Print: 978-952-62-3285-0
Issue: 125
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 512 Business and management
Subjects:
T&K
Funding: I am indebted to several research institutions and foundations for their generous financial support in sponsoring me during my doctoral research journey. These included CIMO, Erkki Paasikiven Saatio, Savings Banks Research Foundation, Finnish Cultural Foundation, and Foundation for Economic Education.
Copyright information: © University of Oulu, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.