University of Oulu

Malignant biliary obstruction and percutaneous transhepatic biliary drainage : the impact of cholangitis and chemotherapy on survival

Saved in:
Author: Niemelä, Jarmo1,2,3,4
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Medicine
3University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine, Medical Research Center Oulu
4Oulu University Hospital
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526232911
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2022
Publish Date: 2022-05-18
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic Dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Programme Committee of Health and Biosciences of the University of Oulu for public defence in Auditorium 1 of Oulu University Hospital (Kajaanintie 50), on 25 May 2022, at 12 noon
Tutor: Docent Hannu Syrjälä
Doctor Raija Kallio
Reviewer: Docent Päivi Auvinen
Docent Ville Sallinen
Opponent: Professor Juha Grönroos
Description:

Abstract

The purpose of this retrospective study was to clarify the challenging treatment of the patients with malignant biliary obstruction treated with percutaneous transhepatic biliary drainage (PTBD) in a large series of real-life clinical practice. This study consists of all patients who were treated with PTBD for malignant biliary obstruction between 1999 and 2016 at the Oulu University Hospital. Among 643 patients, 258 (40.1%) had pancreatic cancer, 222 (34.5%) had biliary tract cancer, 52 (8.1%) had gastric cancer, 43 (6.7%) had colorectal cancer and 68 (10.6%) had other cancers. This thesis consists of three studies.

Study I evaluated the survival and predictive factors for outcomes of all the patients in this cohort. Patients had a poor prognosis with an overall median survival of 2.6 months after PTBD. Independent factors predicting poor outcome were metastatic cancer, Eastern Cooperative Oncology Group performance status (ECOG PS) >2, American Society of Anesthesiologists (ASA) class 4, and bilirubin level after PTBD ≥60.0 µmol/L.

Study II evaluated the impact of cholangitis on survival in 588 patients with gastrointestinal cancer: 158 patients with cholangitis before PTBD had poorer survival (1.8 months) than 215 patients with cholangitis after PTBD (3.0 months).

Study III evaluated the survival benefit of chemotherapy compared to best supportive care after PTBD for patients with pancreatic or biliary tract cancer: 32 patients with pancreatic or biliary tract cancer that received chemotherapy showed significantly better survival (11.7 months) than 126 patients that received only the best supportive care (1.7 months).

Patients with cancer and biliary obstruction treated with PTBD have a poor prognosis. The results of this study highlight a systematic need for oncologic evaluation of patients after PTBD, because chemotherapy after PTBD was associated with several months of survival benefit compared to patients with only best supportive care. Treatment of cholangitis with biliary drainage in addition to antimicrobial treatment is crucial for improving survival. The found predictive factors (metastatic cancer, ECOG PS, ASA class, cholangitis, and bilirubin level after drainage) should be taken into account when a multidisciplinary team evaluate appropriate treatment for these challenging patients.

see all

Tiivistelmä

Tällä taannehtivalla tutkimuksella kartoitettiin syövän aiheuttaman sappitien tukoksen hoitoa ihon ja maksan lävitse tehtävällä sappitien kanavoinnilla (PTBD). Tutkimuksessa olivat mukana kaikki PTBD:llä vuosina 1999–2016 Oulun yliopistollisessa sairaalassa syövän aiheuttaman sappitien tukoksen vuoksi hoidetut 643 potilasta. Heistä 258 potilaalla (40,1 %) oli haimasyöpä, 222 potilaalla (34,5 %) sappitiesyöpä, 52 potilaalla (8,1 %) mahasyöpä, 43 potilaalla (6,7 %) paksusuolensyöpä ja 68 potilaalla (10,6 %) muita syöpiä. Tämä väitöskirjatyö koostuu kolmesta osatyöstä.

Ensimmäisessä osatyössä selvitettiin koko aineiston potilaiden ennustetta ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Heidän mediaani elinaika oli 2,6 kuukautta PTBD:n laiton jälkeen. Itsenäisinä tekijöinä huonompaan ennusteeseen liittyivät etäpesäkkeen aiheuttama sappitien tukos, ECOG:n mukainen suorituskykyluokka 2 tai enemmän, korkea ASA luokka 4 ja bilirubiinin taso yli 60.0 µmol/L PTBD:n jälkeen.

Toisessa osatyössä selvitettiin sappitien tulehduksen vaikutusta ennusteeseen 588 potilaalla, joilla oli ruoansulatuskanavan syöpä. Ennuste oli huonompi 158 potilaalla, joilla todettiin sappitien tulehdus ennen PTBD:tä (1,8 kuukautta) kuin 215 potilaalla, joilla todettiin sappitien tulehdus PTBD:n jälkeen (3,0 kuukautta).

Kolmannessa osatyössä selvitettiin PTBD:n jälkeisen solunsalpaajahoidon vaikutusta eloonjäämiseen 32 haima- ja sappitiesyöpää sairastavalla potilaalla. Solunsalpaajahoitoa saaneella potilaalla oli merkittävästi parempi ennuste (11,7 kuukautta) kuin 126 oireenmukaista hoitoa saaneella potilaalla (1,7 kuukautta).

PTBD:llä hoidetun syövän aiheuttaman sappitien tukoksen ennuste on yleensä huono. Tämän tutkimuksen tulokset korostavat potilaiden onkologisen hoidon systemaattista arviota, koska solunsalpaajahoitoa saaneiden potilaiden ennuste oli selkeästi parempi verrattuna oireenmukaista hoitoa saaneisiin. Ennusteen parantamiseksi sappitien tulehduksen hoito tukoksen laukaisulla ja antibioottihoidolla on tärkeää. Tutkimuksen ennusteelliset tekijät (ECOG:n mukainen suorituskyky, ASA-luokka, sappitien tulehdus, etäpesäkkeen aiheuttama sappitien tukos ja onnistunut tukoksen hoito) tulee ottaa huomioon, kun potilaiden hoitoa suunnitellaan moniammatillisessa hoitopalaverissa.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Niemelä, J., Kallio, R., Ohtonen, P., Perälä, J., Saarnio, J., & Syrjälä, H. (2018). Is palliative percutaneous drainage for malignant biliary obstruction useful? World Journal of Surgery, 42(9), 2980–2986. https://doi.org/10.1007/s00268-018-4567-0

  2. Niemelä, J., Kallio, R., Ohtonen, P., Saarnio, J., & Syrjälä, H. (2022). Impact of cholangitis on survival of patients with malignant biliary obstruction treated with percutaneous transhepatic biliary drainage. Manuscript in preparation.

  3. Niemelä, J., Syrjälä, H., Ohtonen, P., Saarnio, J., & Kallio, R. (2021). Chemotherapy improves survival after percutaneous biliary drainage in patients with pancreatic or biliary tract cancer with biliary obstruction. Anticancer Research, 41(6), 2979–2984. https://doi.org/10.21873/anticanres.15079

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica
ISSN: 0355-3221
ISSN-E: 1796-2234
ISSN-L: 0355-3221
ISBN: 978-952-62-3291-1
ISBN Print: 978-952-62-3290-4
Issue: 1671
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 3122 Cancers
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.