University of Oulu

STEAM k(O)ulussa

Saved in:
Author: Kontturi, Heikki1; Vuopala, Essi; Harmoinen, Sari (eds.)
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 4.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526233062
Language: Finnish
Published: Oulu : University of Oulu, 2022
Publish Date: 2022-04-20
Description:

Abstract

The aim of STEAM K(O)ulussa is to bring together and make visible the expertise of STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) in Oulu. The publication was written and delivered in cooperation with STEAM schools in the Oulu region, the university’s teacher training and the OpenDigiTaito project funded by the Ministry of Education and Culture. School teachers, principals, pupils, teacher trainers, university students and learning scientists have participated in the writing process. This publication paints a picture of what STEAM expertise in Oulu is like at the moment, in the early 2020s, and what kind of visions for the future the STEAM experts in Oulu have.

In Oulu schools, STEAM has strong traditions and roots. There is an active steam school community (steaminoulu.fi) in Oulu to improve the quality of STEAM teaching and learning through STEM in early childhood, primary and upper secondary education. There are currently more than 30 schools involved in the community, some of which have been working with STEAM for a long time, and some are just getting started. In this publication, both pioneers and beginners can be heard. The publication offers a wide range of perspectives and practical examples for implementing STEAM pedagogy at different school levels.

This book is written for teachers, teacher trainers, researchers, students, library professionals and anyone interested in STEAM and STEAM pedagogy. We hope that the book will contribute to answering the current question of what STEAM is and why it is important and timely to implement it.

see all

Tiivistelmä

STEAM (k)Oulussa -julkaisun tavoitteena on koota yhteen ja tehdä näkyväksi oululaista STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) -osaamista. Teos on kirjoitettu ja toimitettu Oulun alueen STEAM-koulujen, opettajankoulutuksen sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman OpenDigiTaito-hankkeen yhteistyönä. Osallisina ovat olleet niin koulujen opettajat, rehtorit, oppilaat, opettajankouluttajat, yliopisto-opiskelijat kuin oppimisen tutkijat. Tässä julkaisussa piirtyy kuva siitä, millaista on oululainen STEAM-osaaminen tällä hetkellä, 2020-luvun alkupuolella, ja millaisia tulevaisuuden visioita oululaisilla STEAM-osaajilla on.

Oulun kouluissa STEAM-toiminnalla on vahvat perinteet ja juuret. Oulussa toimii aktiivinen STEAM-koulujen yhteisö (steaminoulu.fi), jonka tarkoituksena on kehittää STEAM-opetuksen laatua ja STEAMin kautta tapahtuvaa oppimista niin varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa kuin lukioissakin. Tällä hetkellä yhteisössä on mukana yli 30 koulua, joista osa on toiminut STEAMin parissa jo pitkään, ja osa on vasta käynnistelemässä toimintaansa. Tässä julkaisussa ääneen pääsevät niin alan pioneerit kuin vasta-alkajatkin. Julkaisu tarjoaa monipuolisesti näkökulmia ja käytännön esimerkkejä STEAM-pedagogiikan toteuttamiseen eri kouluasteilla.

Tämä kirja on kirjoitettu opettajille, opettajankouluttajille, tutkijoille, opiskelijoille, kirjastoalan ammattilaisille ja kaikille STEAMista ja STEAM-pedagogiikasta kiinnostuneille. Toivomme kirjan vastaavan omalta osaltaan ajankohtaiseen kysymykseen siitä, mitä STEAM on, ja miksi sen toteuttaminen on tärkeää ja ajankohtaista.

see all

Sisällysluettelo

Abstract

Tiivistelmä

Sisällysluettelo

I STEAMin pedagogiset perusteet Essi Vuopala, Jussi Näykki & Sari Harmoinen

II STEAM historian lyhyt oppimäärä

STEAMin höyryävä historia: Teknologiakasvatuksen alkujuurilta nykypäivään Jari Laru

Teknologiakasvatuksesta STEAMiin Jussi Näykki, Essi Vuopala, Arto Hietapelto, Jouni Karsikas & Markus Packalén

III STEAM opettajankoulutuksessa

STEAM mahdollisuus laaja-alaiseen tiedeosaamiseen Sari Harmoinen

STEAMia käsityön keinoin opettajaopiskelijoille ja kentän opettajille Minna Vastimo

IV STEAM konkretisoituu koulujen arjessa

Hintan koulu — Muotoilukasvatuksen edelläkävijä Henna Hassinen & Maikki Paukkunen

Lintulammen koulu —Teknosta STEAMiin Paula Honkala & Reetta Tuoma

Rajakylän koulu — Aallonharjalla alusta lähtien Emmiina Ikonen, Minna Annola & Ella Määttä

Oulujoen koulu — Oulujoella osataan Marjut Auno & Merja Niemi

STEAM-kulttuuria luomassa — Kuinka koulumme aloittaa STEAM-toiminnan Jari Leinonen

Fab Lab oppimisympäristönä Henri Sironen & Joona Jääskeläinen

Kirjoittajat

see all

Series: Oulun yliopiston oppimateriaalia. E, Kasvatustieteet
ISSN: 1457-3555
ISSN-L: 1457-3555
ISBN: 978-952-62-3306-2
Issue: 19
Type of Publication: D4 Published development or research report or study
Field of Science: 516 Educational sciences
Subjects:
Copyright information: Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinenEiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. Tarkastele lisenssiä osoitteessa https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
  https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/