University of Oulu

Elinvoimainen elämyksien ja kulttuurin Kemijärvi : Kemijärven maankäytön kehityskuva 2040: kuntasuunnittelun kurssi ja yhdyskuntasuunnittelun erikoiskurssi 2022

Saved in:
Author: Outila, Tarja1; Hentilä, Helka-Liisa1 (eds.)
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Architecture, Oulu School of Architecture (OSA)
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 35.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526233093
Language: Finnish
Published: Oulu : University of Oulu, 2022
Publish Date: 2022-05-12
Description:

Esipuhe

Kuntien tehtävät ovat murroksessa. Vuoden 2023 alusta sotepalvelut siirtyvät maakuntahallinnolle. Maankäytön suunnittelu on ollut kunnan keskeinen tehtävä ja sen merkitys entisestään korostuu maakuntauudistuksen jälkeen. Vuodesta 2023 alkaen elin- ja vetovoimaisuuden edistäminen sekä sivistystoimeen liittyvien palvelujen kehittäminen ovat maankäytön suunnittelun lisäksi kuntien ydintehtäviä.

Lukuvuoden 2021–2022 kuntasuunnittelun kurssin ja yhdyskuntasuunnittelun erikoiskurssin kohdekunta oli Kemijärvi, jolla on merkittävä teollisuuskaupungin historia. Väestökato ja elinkeinorakenteen muutos ovat muokanneet kaupunkia voimakkaasti. Oulun yliopiston kuntasuunnittelun opintojakson (15 op) opiskelijat laativat kaksi vaihtoehtoista kehityskuvaa Kemijärven kaupungin keskusta-alueelle ja kyliin. Yhdyskuntasuunnittelun erikoiskurssin (10 op) opiskelijoiden kirjalliset selvitykset täydentävät kehityskuvia. Tähän raporttiin on koottu erikoiskurssilla tehdyt kirjalliset selvitykset sekä kuntasuunnittelun opintojaksolla laaditut perusselvitykset sekä lopulliset kehityskuvat selostuksineen. Kuntasuunnittelun opintojaksolla laadittiin myös Harava-kysely, johon sisällytettiin myös erikoiskurssilaisten kysymyksiä. Kemijärven kaupungin nimeämä ohjausryhmä vastasi Harava-kyselyyn ja antoi palautetta kehityskuvaluonnoksista. Opiskelijat esittelivät lopulliset työnsä ohjausryhmälle työn luovutustilaisuudessa 3.5.2022.

Kuntasuunnittelun opintojaksolla paneuduttiin kaavoittajan ja erikoiskurssilla erityisasiantuntijan rooliin kaavaprosessissa. Kuntasuunnittelun opinnot sisälsivät myös merkittävän luentokokonaisuuden. Ympäristöministeriön Mika Ristimäki, Kuntaliiton Anne Jarva, Tampereen kaupunkiseudun Kaisu Kuusela, Pohjois-Pohjanmaan liiton Mari Kuukasjärvi, Arinan Mikko Polso, Pohjois-Pohjanmaan ELY:n Heino Heikkinen, Oulun kaupungin Mika Uolamo, Kerttu Saalasti instituutin Ossi Kotavaara, Väylä-viraston Seppo Serola sekä UZ-Finland OY:n Leo Kosonen arkkitehtuurin yksikön asiantuntijoiden lisäksi luennoivat opintojaksolla maankäytön ajankohtaisista ilmiöistä.

Kiitämme Kemijärven kaupunkia mielenkiintoisesta ja konkreettisesta suunnittelutehtävästä. Kiitämme Kemijärven kaupungin nimeämää vaikutusvaltaista ohjausryhmää hyvästä yhteistyöstä. Kiitämme erityisesti Kemijärven yhdyshenkilönä toiminutta kaupungingeodeetti Tapio Pöyliötä materiaalista ja kaupunkia esittelevästä luennosta. Kiitämme myös Seija Puhakkaa paikkatieto-opetuksesta.

Kiitos opiskelijat! Paneuduitte asiantuntevasti yhdyskuntasuunnittelun ja strategisen maankäytön suunnitteluhaasteisiin sekä työstitte inspiroivat kehityskuvat tulevaisuuden Kemijärvestä.

Toivomme, että raportti palvelee tarkoituksensa mukaisesti Kemijärven kehittämistä ja päätöksentekoa.

3.5.2022

Professori Tarja Outila, kuntasuunnittelunopintojakson vastuuopettaja

Professori Helka-Liisa Hentilä, yhdyskuntasuunnittelun erikoiskurssin vastuuopettaja

see all

Sisällys

Esipuhe. Tarja Outila

I Erillisselvitykset

Maaseutukaupunkien ja maaseudun kehitys Suomessa ja Kemijärvellä. Paulus Alajeesiö

Teollistumisen murros kaupunkisuunnittelussa. Hannu Väisänen

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset. Karri Westerlund

Smart city -periaatteet kylissä. Eemeli Nurmi

Kestävä kylämatkailu. Kirill Gusev

Monipaikkaisuus Kemijärvellä. Emma Salo

II Perusselvitykset

Luonto- ja maisemaselvitys. Eemeli Nurmi, Taija Mäkelä

Matkailuselvitys. Kirill Gusev

Väestörakenneselvitys ja väestöennuste. Paulus Alajeesiö

Tulvaselvitys. Aarni Ahvenus

Alueidenkäyttöselvitys. Teemu Myyryläinen

Rakennuskantaselvitys. Karri Westerlund

Saavutettavuusselvitys. Oona Peuhkuri

III Kemijärven kehityskuvan luonnos ja lopullinen ehdotus Ryhmä 1

Luonnosvaihe. Luonnosvaiheen selostus. Aarni Ahvenus, Paulus Alajeesiö, Kirill Gusev, Taija Mäkelä, Eemeli Nurmi

Erillisselvitysten vaikutusten arviointi luonnoksesta. Paulus Alajeesiö, Kirill Gusev, Eemeli Nurmi, Emma Salo, Hannu Väisänen, Karri Westerlund

Luonnoksen planssit. Aarni Ahvenus, Paulus Alajeesiö, Kirill Gusev, Taija Mäkelä, Eemeli Nurmi

Kehityskuva. Kehityskuvan selostus. Aarni Ahvenus, Paulus Alajeesiö, Kirill Gusev, Taija Mäkelä, Eemeli Nurmi

Perusselvitysten vaikutusten arviointi kehityskuvasta. Aarni Ahvenus, Paulus Alajeesiö, Kirill Gusev, Taija Mäkelä, Eemeli Nurmi

Erillisselvitysten vaikutusten arviointi kehityskuvasta. Paulus Alajeesiö, Kirill Gusev, Eemeli Nurmi, Emma Salo, Hannu Väisänen, Karri Westerlund

Kehityskuvan planssit. Paulus Alajeesiö, Eemeli Nurmi

IV Kemijärven kehityskuvan luonnos ja lopullinen ehdotus Ryhmä 2

Luonnosvaihe. Luonnosvaiheen selostus. Teemu Myyryläinen, Oona Peuhkuri, Hannu Väisänen, Karri Westerlund

Erillisselvitysten vaikutusten arviointi luonnoksesta. Paulus Alajeesiö, Kirill Gusev, Eemeli Nurmi, Emma Salo, Hannu Väisänen, Karri Westerlund

Luonnoksen planssit. Teemu Myyryläinen, Oona Peuhkuri, Hannu Väisänen, Karri Westerlund

Kehityskuva. Kehityskuvan selostus. Teemu Myyryläinen, Oona Peuhkuri, Hannu Väisänen, Karri Westerlund

Perusselvitysten vaikutusten arviointi kehityskuvasta. Teemu Myyryläinen, Oona Peuhkuri, Hannu Väisänen, Karri Westerlund

Erillisselvitysten vaikutusten arviointi kehityskuvasta. Paulus Alajeesiö, Kirill Gusev, Eemeli Nurmi, Emma Salo, Hannu Väisänen, Karri Westerlund

Kehityskuvan planssit. Teemu Myyryläinen, Oona Peuhkuri, Hannu Väisänen, Karri Westerlund

see all

Series: Arkkitehtuuri. B
ISSN: 2489-6845
ISSN-E: 2489-7825
ISSN-L: 2489-6845
ISBN: 978-952-62-3309-3
Issue: 25
Type of Publication: D4 Published development or research report or study
Field of Science: 211 Architecture
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.