University of Oulu

Parental images as mediators of childhood experiences : effects on the quality of intimate relationships and well-being in adulthood

Saved in:
Author: Kiviniemi, Annukka1,2,3
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Medicine
3Oulu University Hospital
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526233406
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2022
Publish Date: 2022-06-10
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Programme Committee of Doctoral Programme Committee of Health and Biosciences of the University of Oulu for public defence via remote access (https://www.oulu.fi/fi/theses) on 17 June 2022, at 12 noon.
Tutor: Professor Hanna Ebeling
Professor Irma Moilanen
Reviewer: Professor Mirjam Kalland
Docent Henrik Enckell
Opponent: Docent Jari Sinkkonen
Description:

Abstract

One of the most important factors in a child’s growth environment is the emotional atmosphere of the family. Childhood experiences and perceptions of interaction with parents can be reflected in the offspring’s later life course.

This study explored, i) the connections between parental images and the quality of the offspring’s current intimate relationships; ii) differences between females and males in relation to their parental images and the quality of their relationships; and iii) whether the mother’s self-reported assessment of her strictness and the adult offspring’s recollections of the disciplinary methods of their parents are associated in the adult offspring’s recalled parental images and current emotional distress, anxiety and depression as assessed by the Hopkins Symptom Check List (HSCL-25); and whether their parental images are associated with their emotional distress.

The data is a part of the Oulu University Hospital “Mother-Child Follow-up Study 1971–1972”. The mothers responded to a 1st follow-up questionnaire (the assessment of her strictness) when the children were 7 years old (N = 354). The offspring responded to a 2nd follow-up questionnaire concerning experienced discipline methods, their parental images and current intimate relationship quality and HSCL-25-scores in the year 2000 (N = 337).

A supportive mother image was associated with the daughters’ and sons’ — and a supportive paternal image only with the daughters’ — balanced relationships. A dominant father image was associated with both the daughters’ and sons’ submissive/repressive relationships. A supportive image of the opposite sex parent was associated with the offspring’s loving relationships and protected them from quarrelsome relationships. A supportive image of the father also protected the female offspring from a submissive/repressive relationship.

A recollection of dialogic discipline of both parents was positively associated with the corresponding parent’s supportive and sociable images, and correspondingly recalled restriction and corporal punishment with dominating parental images. Dialogic discipline protected from dominating parental images. Dominating images of both parents, maternal strictness, and lack of recalled paternal dialogic discipline were associated with the offspring’s emotional distress (HSCL-25), anxiety, and depression symptoms. Parental images may act as mediators between childhood experiences and current well-being. The perceptions of the father were emphasized in this study.

see all

Tiivistelmä

Kasvuympäristön tärkeimpiä tekijöitä on lapsuudenperheen tunneilmapiiri. Lapsuudenkokemukset ja käsitykset vuorovaikutuksesta vanhempien kanssa voivat heijastua jälkeläisten myöhempiin ihmissuhteisiin ja hyvinvointiin aikuisiässä.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää i) nuorten aikuisten vanhempimielikuvien ja nykyisen parisuhteen laadun välistä yhteyttä, ii) naisten ja miesten välisiä eroja liittyen vanhempimielikuviin ja parisuhteen laatuun, iii) liittyvätkö äidin ilmoittama arvio hänen omasta ankaruudestaan ja aikuisten jälkeläisten muistamat vanhempiensa käyttämät kasvatusmenetelmät jälkeläisten vanhempimielikuviin ja tämän hetkiseen emotionaaliseen stressiin, ahdistukseen ja masennukseen Hopkinsin menetelmällä (HSCL-25) mitattuna, sekä liittyvätkö jälkeläisten vanhempimielikuvat heidän HSCL-25-oireisiinsa.

Aineisto on osa Oulun yliopistollisen sairaalan ”Äiti-lapsi-seurantatutkimusta 1971–1972”. Äidit vastasivat ensimmäiseen seurantakyselyyn ja arvoivat omaa ankaruuttaan kasvattajina lapsen ollessa seitsemänvuotias (N = 354). Jälkeläiset vastasivat vuonna 2000 (N = 337) toiseen seurantakyselyyn, joka koski heidän kokemaansa kasvatusta ja muistiin palautettuja vanhempimielikuviaan sekä tämänhetkistä parisuhteensa laatua ja HSCL-25–menetelmällä mitattuja oireitaan.

Kannustava äitimielikuva liittyi sekä tyttären että pojan tasapainoiseen parisuhteeseen, mutta kannustava mielikuva isästä heijastui vain tyttären tasapainoiseen suhteeseen, ja se myös suojasi tyttäriä alistavalta/alistuvalta suhteelta. Dominoiva isämielikuva liittyi sekä tyttären että pojan alistavaan/ alistuvaan suhteeseen. Kannustava mielikuva vastakkaista sukupuolta olevasta vanhemmasta liittyi sekä naisilla että miehillä rakastavaan parisuhteeseen ja suojeli riitaisalta suhteelta.

Muistikuva äidin ja isän dialogisesta kurista liittyi kannustavaan ja sosiaaliseen mielikuvaan vastaavasta vanhemmasta. Rajoittava ja ruumiillisesti rankaiseva kuri liittyi dominoivaan vanhempimielikuvaan, kun taas dialoginen kasvatus suojasi siltä. Mielikuva dominoivasta vanhemmasta, isän dialogisen kasvatuksen ja kurin vähäisyys sekä äidin tiukkuus hänen itsensä arvioimana liittyivät jälkeläisten HSCL-25-, ahdistuneisuus- ja masennusoireisiin.

Vanhempimielikuvat näyttäisivät toimivan lapsuuden kokemusten ja nykyisen hyvinvoinnin välittäjinä. Tässä tutkimuksessa isämielikuvien merkitys korostui. Isyyden merkitys kaipaa lisätutkimuksia.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Kiviniemi, A. A. I., Wasz-Höckert, O., Seitamo, L. K., Joskitt, L. O., Heikkinen, H. P., Moilanen, I. K., & Ebeling, H. E. (2011). The association between parental images and satisfaction in intimate relationships in a Northern Finland sample. International Journal of Circumpolar Health, 70(2), 215–227. https://doi.org/10.3402/ijch.v70i2.17805

  2. Kiviniemi, A. A. I., Heikkinen, H. P., Koivumaa-Honkanen, H.-T. J., Wasz-Höckert, O., Seitamo, L. K., Moilanen, I. K., & Ebeling, H. E. (2016). Gender differences in parental images and intimate relationships: A Northern Finland sample. Journal of Child and Family Studies, 25(10), 2972–2986. https://doi.org/10.1007/s10826-016-0457-y

  3. Kiviniemi, A. A. I., Koivumaa-Honkanen, H.-T. J., Heikkinen, H. P., Moilanen, I. K., & Ebeling, H. E. (2022). Is a harsh childhood growth environment reflected in parental images and emotional distress in adulthood? Current Psychology, 41(4), 2194–2206. https://doi.org/10.1007/s12144-020-00696-2

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica
ISSN: 0355-3221
ISSN-E: 1796-2234
ISSN-L: 0355-3221
ISBN: 978-952-62-3340-6
ISBN Print: 978-952-62-3339-0
Issue: 1680
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 515 Psychology
Subjects:
Funding: I thank the financial supporters of the present study: The Signe and Ane Gyllenberg Foundation, The Finnish Cultural Foundation, The Häme regional Fund, The Oulu University Hospital state research funding, The Finnish Psychological Institute, The Lisa Andström Scholarship Fund, The Finnish Brain Foundation, The University of Oulu Scholarship Fund, and The UniOGS Grant.
Copyright information: © University of Oulu, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.