University of Oulu

Structured fabrics of everyday life : subject-scientific perspective on maintaining and changing life conditions in learning contexts of adulthood

Saved in:
Author: Peltola, Maria1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences, Teachers, Teaching and Educational Communities (TTEC)
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526233482
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2022
Publish Date: 2022-08-05
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Programme Committee of Human Sciences of the University of Oulu for public defence in Martti Ahtisaari -sali (L2), Linnanmaa, on 12 August 2022, at 12 noon
Tutor: Docent Teemu Suorsa
Professor Kati Mäkitalo
Docent Jussi Silvonen
Reviewer: Professor Ernst Schraube
Professor Lasse Lipponen
Opponent: Associate Professor Maja Røn Larsen
Description:

Abstract

This research explores spaces and structures formed for agency in two learning contexts of adulthood: multidisciplinary collaboration of school professionals and technology-mediated remote studies. Research material contains research participants’ descriptions of their everyday life. Leaning on cultural-historical and subject-scientific psychology, agency is seen as personal ways of relating to surrounding possibilities and restrictions. The focus is on how subjects maintain and change their life conditions. Through the research continues a discussion on how to understand a psychological phenomenon when human beings are seen intertwined with the environment and living in their human–world relations.

The first sub-study focuses on the concerns of school professionals and boundaries and interfaces of multidisciplinary collaboration in pupil welfare. The second sub-study explores university student’s agency in their remote learning contexts in the rural north of Finland. Third sub-study focuses on the dynamics of development in the remote students’ everyday life. Sub-studies show how personal experience can be grasped though exploring everyday life and grounds for action.

The main findings of the thesis present that spaces for agency are formed through three levels. At first level, places, conditions, and participations shape where and in relation to what agency takes place. Second level opens the formation of spaces, structures, and boundaries for agency within everyday practices and interactions. The third level describes the subject’s experience of the space that takes shape in a particular situation and within certain practices. In this research, the fabric of everyday life sometimes appears as a more porous and permeable structure and sometimes denser. In the middle of the alternation of density, negotiations continue about what to maintain and what to change. This research helps to identify and articulate the dimensions of agency and experience in a complex everyday life and encourages to pay attention to how participations, transitions and material conditions guide human actions.

see all

Tiivistelmä

Tutkimus tarkastelee toimijuudelle avautuvia tiloja ja toimijuutta rajaavia struktuureja kahdessa aikuisuuden oppimisympäristössä: kasvatusalan monialaisessa yhteistyössä ja teknologiavälittyneessä etäopiskelussa. Tutkimusaineisto muodostuu osallisten oman arjen kuvauksista. Toimijuus ymmärretään kulttuurihistoriallisen ja subjektitieteellisen psykologiaan nojautuen erityisesti olosuhteiden ylläpitämisenä ja muuttamisena — suhteutumisena ympäröiviin toimintamahdollisuuksiin. Läpi tutkimuksen kulkee pohdinta siitä, mitä kasvatuspsykologinen ja psykologinen tieto ja tutkimus voi olla silloin, kun ihminen nähdään ympäristönsä kanssa yhteenkietoutuneena kokonaisuutena.

Ensimmäinen osatutkimus keskittyy koulun ammattilaisten huolipuheeseen ja osallisuuksien rajapintoihin oppilashuollon monialaisessa yhteistyössä. Toinen osatutkimus tarkastelee aikuisten etäopiskelijoiden toimijuutta pohjoisessa, ja kolmannessa keskiössä on kehityksen dynamiikka etäopiskelun arjessa. Osatutkimuksille on yhteistä ja erityistä subjektitieteellinen tulokulma osallisuuteen ja toimijuuteen sekä pyrkimys tavoittaa subjektin näkökulma ja kokemus tutkimalla yhdessä konkreettista arkea ja siinä esiin tulevia toimintaperusteita.

Toimijuudelle avautuva ja rajautuva tila muotoutuu kolmen tason kautta: Ensin konkreettiset paikat, olosuhteet ja osallisuudet muotoilevat sitä, missä ja suhteessa mihin, toimijuus toteutuu. Toinen taso avaa tilojen ja rajojen rakentumista vuorovaikutustilanteissa ja arjen käytänteissä. Kolmas taso kuvaa subjektin kokemusta tuosta tilasta, joka hänelle tietyissä ympäristöissä ja käytänteissä muotoutuu. Tutkimuksessa aikuisen arjen kudelma näyttäytyy toisinaan huokoisempana ja toisinaan tiheämpänä struktuurina, jonka keskellä käydään neuvotteluja siitä, mitä muuttaa ja mitä säilyttää. Tutkimus auttaa tunnistamaan ja sanoittamaan toiminnan ja kokemuksen ulottuvuuksia kompleksisessa arjessa ja kannustaa kiinnittämään huomiota siihen, miten osallisuudet, siirtymät ja materiaaliset olosuhteet ohjaavat arkea ja toimintaa.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Peltola, M., Suorsa, T., Karhu, J., & Soini, H. (2020). Huoli kytkeytyy osallisuuden rajapintoihin: Ammattilaisen arki oppilashuollon näyttämöillä. Aikuiskasvatus, 40(2), 127–138. https://doi.org/10.33336/aik.95453

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  2. Peltola, M., & Suorsa, T. (2020). University studies in the adjacent tab: dimensions of students’ agency and everyday life in the rural north of Finland. Education in the North, 27(2), 92–105. https://doi.org/10.26203/3W82-8N53

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  3. Peltola, M., Suorsa, T., & Silvonen, J. (2021). ‘I try to remember that this is temporary’: Continuous balancing in remote students’ everyday life. Human Arenas. Advance online publication. https://doi.org/10.1007/s42087-021-00247-6

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. E, Scientiae rerum socialium
ISSN: 0355-323X
ISSN-E: 1796-2242
ISSN-L: 0355-323X
ISBN: 978-952-62-3348-2
ISBN Print: 978-952-62-3347-5
Issue: 213
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 516 Educational sciences
Subjects:
Funding: Työsuojelurahastoa kiitän saamastani rahoituksesta tutkimuksen loppuvaiheessa ja mahdollisuudesta irrottautua työstä tutkimuksen yhteenveto-osan kirjoittamisen ajaksi. Kunnallisalan kehittämissäätiötä ja Oulun yliopiston tutkijakoulua kiitän matka-avustuksista, jotka ovat mahdollistaneet sekä kansalliseen että kansainväliseen tutkijayhteisöön tutustumisen.
Copyright information: © University of Oulu, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.