University of Oulu

The relationships between performance evaluation practices and fairness perceptions

Saved in:
Author: Tran, Thuy-Van1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Oulu Business School, Department of Economics, Accounting and Finance
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526233581
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2022
Publish Date: 2022-08-05
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of The Doctoral Programme Committee of Human Sciences, University of Oulu for public defence in the Arina auditorium (TA105), Linnanmaa, on 12 August 2022, at 12 noon
Tutor: Professor Janne Järvinen
Doctor Sinikka Lepistö
Reviewer: Professor Utz Schäffer
Associate Professor Hanna Silvola
Opponent: Associate Professor Antti Rautiainen
Description:

Abstract

The motivation for this dissertation stems from the important roles of performance evaluation practices and the associated employee fairness perceptions. These have strong effect on numerous organizational outcomes (e.g. performance) as well as organizational members’ attitudes and behaviours (e.g. satisfaction, well-being and commitment). Although previous research has yielded many important insights on how performance evaluation practices influence employee fairness perceptions, there are still research gaps that must be filled for a comprehensive understanding on the topic. Since it is important for companies to implement performance evaluation systems that are seen as fair in the pursuit of positive outcomes at the workplace, this dissertation aims to gain an in-depth understanding of the effect of performance evaluation practices on employee perceived fairness.

The dissertation consists of three interrelated articles that examine from multiple theoretical angles performance evaluation practices and their impact on employees’ perception of fairness. Emphasis is devoted to the subjective evaluation of supervisors because there are mixed findings with regard to its effectiveness and the behavioural consequences associated with it. The dissertation also explores multiple dimensions of employee fairness perception and seeks to understand the origins of fairness perception from a variety of perspectives. Further, the impacts of contextual factors are highlighted. As such, this dissertation aims to make contributions to the theory of management control and organizational justice. Moreover, focusing on Vietnam for the research context, the study responds to the need for more research on emerging economies, thereby extending the accounting literature worldwide. The findings of this dissertation have practical implications for organizations to improve their performance evaluation practices in such a way that they are deemed fair by employees.

see all

Tiivistelmä

Tämä väitöskirja käsittelee suoriutumisen arviointimenetelmiä ja niihin liittyviä työntekijöiden kokemuksia oikeudenmukaisuudesta. Nämä tekijät vaikuttavat useisiin organisatorisiin tuloksiin, kuten työyhteisön asenteisiin ja käytökseen, esimerkiksi työtyytyväisyyteen, työhyvinvointiin ja työhön sitoutumiseen. Aiemmasta tutkimuksesta huolimatta suoriutumisen arviointia ja organisatorista oikeudenmukaisuutta käsittelevässä kirjallisuudessa on vielä runsaasti avoimia tutkimuskysymyksiä. Koska yrityksissä on tärkeää ottaa käyttöön suoriutumisen arviointimenetelmiä, jotka koetaan oikeudenmukaisiksi ja jotka johtavat myönteisiin tuloksiin työpaikalla, tämä väitöskirja pyrkii lisäämään ymmärrystä siitä, miten suoriutumisen arviointimenetelmät vaikuttavat työntekijöiden käsityksiin oikeudenmukaisuudesta.

Väitöskirja koostuu kolmesta toisiinsa liittyvästä artikkelista, jotka käsittelevät suoriutumisen arviointimenetelmiä ja niiden vaikutuksia työntekijöiden käsityksiin oikeudenmukaisuudesta. Aihetta tarkastellaan useista teoreettisista näkökulmista käsin. Tutkimus painottuu erityisesti esimiesten antamaan subjektiiviseen arviointiin, koska aiemmat tutkimustulokset arvioinnin vaikuttavuudesta ja sen seurauksista ihmisten käyttäytymiseen ovat ristiriitaisia. Väitöskirja perehtyy monipuolisesti työntekijöiden kokemuksiin oikeudenmukaisuudesta pyrkien ymmärtämään niitä useista eri lähtökohdista tarkasteltuna. Lisäksi väitöskirjatyössä painotetaan kontekstuaalisten tekijöiden vaikutuksia. Tutkimus tuottaa lisätietoa johdon ohjausjärjestelmiä ja organisatorista oikeudenmukaisuutta käsitteleviin teorioihin. Lisäksi tämä tutkimus laajentaa laskentatoimen tutkimuskenttää globaalisti käyttämällä Vietnamia tutkimuskontekstinaan samalla vastaten tarpeeseen tuottaa lisätietoa kehittyvistä talouksista. Käytännön vaikutuksena tutkimustulokset auttavat organisaatioita parantamaan suoriutumisen arviointimenetelmistään oikeudenmukaisempia myös työntekijöiden näkökulmasta tarkasteltuna.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Tran, T.-V., Lepistö, S., & Järvinen, J. (2021). The relationship between subjectivity in managerial performance evaluation and the three dimensions of justice perception. Journal of Management Control, 32(3), 369–399. https://doi.org/10.1007/s00187-021-00319-2

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  2. Tran, T.-V., & Järvinen, J. (2022). Understanding the concept of subjectivity in performance evaluation and its effects on perceived procedural justice across contexts. Accounting & Finance. Advance online publication. https://doi.org/10.1111/acfi.12916

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  3. Tran, T.-V. (2022). Institutional logics and employee fairness perception of performance evaluation in Vietnam. Manuscript in preparation.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. G, Oeconomica
ISSN: 1455-2647
ISSN-E: 1796-2269
ISSN-L: 1455-2647
ISBN: 978-952-62-3358-1
ISBN Print: 978-952-62-3357-4
Issue: 128
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 512 Business and management
Subjects:
Funding: I gratefully acknowledge the financial support received from the Foundation for Economic Education (Liikesivistysrahasto), Oulu University Scholarship Foundation and University of Oulu Graduate School, that helped me finish this dissertation.
Copyright information: © University of Oulu, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.