University of Oulu

Humanisten med många roller : en festskrift till Paula Rossi på hennes 60-årsdag

Saved in:
Author: Lepistö, Kirsi; Kosunen, Riitta; Risto, Elisa (eds.)
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526233642
Language: Finnish
Published: 2022
Publish Date: 2022-08-31
Description:

Förord

Med denna festskrift vill vi hylla vår kollega, professor Paula Rossi på hennes 60-årsdag den 14 augusti 2022. Paula har gjort en lång och framgångsrik karriär. Hon blev student år 1981, filosofie magister 1987, filosofie licentiat 1993 och filosofie doktor 1996. År 2003 utnämndes hon till professor i nordisk filologi. Som dekan för humanistiska fakulteten vid Uleåborgs universitet har hon fungerat sedan år 2013. Dessutom har hon skött ett flertal förtroendeposter och medverkat i många viktiga föreningar och nätverk. Det är svårt att tänka sig en mer arbetsam, effektiv, praktisk, hjälpsam och vänlig person. Hon är omtyckt och respekterad i alla sina roller. Alla känner Paula och Paula känner alla.

Under sin karriär har Paula haft flera olika forskningsintressen: allt från översättningsvetenskap till språkhistoria och sociolingvistik. Artiklarna i denna festskrift reflekterar hennes forskningsintressen och delaktighet i mångsidiga nätverk. Ett varmt tack till alla artikelskribenter samt refereegranskare och alla andra som hjälpt till med publikationen.

Kära Paula, vi vill alla gratulera dig på din födelsedag!

Kirsi, Riitta och Elisa

see all

Innehållsförteckning

Förord

Innehållsförteckning

Koulutuksenjärjestäjän ulkopuolisten toimijoiden osallisuus oman äidinkielen opetusta koskevassa päätöksenteossa Pia Bärlund

Landshövding Gabriel Gyllengrip och Lappmarkens administrativa ställning på 1700-talet : från samernas skatteland till nybyggarnas kronojord Matti Enbuske

Plurilingualer Fremdsprachenunterricht mit Deutsch und Schwedisch in Finnland Sabine Grasz

Pohjoissaamen reduplikatiivi (toisteinen) verbigenetiivi boađi boađi ’tulemaisillaan’ ja bosu bosu ’kovasti puuskuttaen’— morfologia, syntaksi ja semantiikka Marjatta Jomppanen

Antagningsintervjun — första kontakten till studier i nordiska språk : en fenomenologisk analys av de sökandes upplevelser av intervjun som en del av urvalsprovet Zea Kingelin-Orrenmaa & Johanna Koivisto

”Om jag finge tala på svenska” — Aleksandra Gripenberg ja eletty suomenmielisyys Tiina Kinnunen

Språkideologiska processer i narrativa samtal — en nexusanalys av två flerspråkiga unga tornedalingars lingvistiska livsberättelser Jaana Kolu

Rinnakkaiskielisyys korkeakouluissa — strategisista tavoitteista arjen käytäntöihin Merja Koskela & Nina Pilke

Faktorer som påverkat ordintonationen och kvantiteten i finlandssvenskan Mikko Kuronen

Reparationsmarkören eiku i Helsingforssvenska: samtalsfunktion och språkkontakt Jan Lindström

Kielikoulutus murroksessa — media ja vanhemmat kielenopetuksen varhentamisen äärellä Karita Mård-Miettinen & Anne Pitkänen-Huhta

”Pikkuhiljaa hem å äta” : Flerspråkighet och multimodalitet i en familjechatt Åsa Palviainen & Tiina Räisä

Ottanette huomioon ja mahdollisesti jopa innostutte osallistumaan : ohjailevien lausumien kieliopillinen muoto humanistisen tiedekunnan dekaanin sähköpostiviestinnässä 2013–2021 Satu Selkälä & Maija Saviniemi

Tilltal på två språk i samma land : svenskspråkiga finländares uppfattningar om tilltalsskicket på finska Camilla Wide

Vintersådana, vinterditon ja talvisellaiset: havaintoja ruotsin ja suomen yhdysdemonstratiiveista Jussi Ylikoski

see all

Series: Studia Humaniora Ouluensia
ISSN: 1796-4725
ISSN-L: 1796-4725
ISBN: 978-952-62-3364-2
ISBN Print: 978-952-62-3365-9
Issue: 18
Type of Publication: C2 Edited book
Field of Science: 6121 Languages
615 History and archaeology
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.