University of Oulu

Exploring desire : sexual and gender identities in fan fiction communities

Saved in:
Author: Kukka, Silja1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences, Values, Ideologies and Social Contexts of Education (VISE)
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526233994
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2022
Publish Date: 2022-10-07
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Programme Committee of Human Sciences of the University of Oulu for public defence in Martti Ahtisaari -sali (L2), Linnanmaa, on 14 October 2022, at 12 noon
Tutor: Professor Kuisma Korhonen
Reviewer: Docent Laura Saarenmaa
Docent Kata Kyrölä
Opponent: Professor Susanna Paasonen
Description:

Abstract

The object of this doctoral thesis is to examine online fan fiction communities and how the themes of sexuality, sexual identity, and gender are discussed and developed both in the texts fans write, and in the conversations in online kink meme communities. Kink meme communities are fan spaces dedicated to sexually explicit fan fiction. They provide a platform for erotica or pornography that better resonate with the predominantly female membership than other, more mainstream porn or erotica.

The articles in this dissertation aim at understanding and highlighting the rich and nuanced view contemporary fan fiction writers and readers have on sexual identity, female and non-hetero desire, and gender. The articles highlight different parts of fan fiction, from the more mainstream slash fiction — or fiction dedicated to “shipping” of same gender characters from various tv-shows, movies, etc. — to less familiar kink meme communities and the practices and fan fiction written therein. The articles examine how sexual identity formation is discussed in contemporary slash fiction, how gender is discussed through fan texts about men who get pregnant, and how the kink meme communities have become places where a predominantly female population can discuss sexuality, desire, pornography, sexual fantasies, identities, and sexual traumas. The third aspect is examined through online survey circulated among kink meme community members. The survey and its findings form the third and largest part of this dissertation.

Fan fiction communities, whose history can be traced back to the 1960’s, are in this dissertation seen as places where female and queer desire mix, the binary notions of sex and gender can be re-examined, and where predominantly women can find a safe space to express their erotic likes and dislikes. Safe online spaces are important for women, trans-people, non-binary people etc. whose sexual and bodily self-determination and self-expression are not always guaranteed or respected in the real world, nor in mixed-gender online spaces.

see all

Tiivistelmä

Tämä väitöskirja tarkastelee Internetin fanifiktioyhteisöjä ja sitä, miten seksuaalisuutta, seksuaali-identiteettejä ja sukupuolta käsitellään sekä fanien omissa teksteissä että kink meme -yhteisöissä käytävissä keskusteluissa. Kink meme -yhteisöt ovat Internet-yhteisöjä, jotka ovat keskittyneet vahvasti seksuaalisen fanifiktion luomiseen. Ne tarjoavat alustan, jossa pääasiallisesti naiset voivat luoda ja kuluttaa erotiikkaa tai pornoa, joka vastaa paremmin heidän makuaan kuin valtavirtaporno yleisesti.

Väitöskirjan osajulkaisut pyrkivät ymmärtämään ja tuomaan esiin fanifiktioharrastajien rikasta ja monipuolista käsitystä seksuaalisuudesta, naisten ja ei-heterojen halusta ja sukupuolesta. Artikkeleissa käsitellään sekä slash fiktiota — eli tekstejä, jotka ”parittavat” tv-sarjojen tai elokuvien samaa sukupuolta olevia henkilöitä — että vähemmän tunnettuja kink meme -yhteisöjä, niiden käytäntöjä ja fanifiktiota. Artikkeleissa tutkitaan seksuaali-identiteettien kehittymistä moderneissa slash-ficeissä, sukupuolta kink meme -tarinoissa raskaaksi tulevista miehistä ja kink meme -yhteisöjä naisten tiloina, joissa seksuaalisuudesta, halusta, pornosta, fantasioista ja erilaisista traumoista voidaan keskustella vapaasti fiktion keinoin. Viimeksi mainittu muodostaa väitöskirjan kolmannen ja merkittävimmän osion, jota käsitellään kink meme -harrastajien parissa tehdyn kyselytutkimuksen avulla.

Fanifiktioyhteisöjen historia ulottuu 1960-luvulle asti, ja tässä tutkimuksessa ne nähdään queereina naistiloina, joissa leikitellään sukupuolella ja seksuaalisuudella. Näissä yhteisöissä erityisesti naiset voivat vapaammin ilmaista seksuaalisia mieltymyksiään. Vapaat ja turvalliset Internet-tilat ovat tärkeitä naisille ja trans- tai ei-binäärisille ihmisille, joiden seksuaalista ja kehollista itsemääräämisoikeutta ei aina kunnioiteta sen enempää todellisessa elämässä kuin kaikille avoimissa nettiyhteisöissäkään.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Kukka, S. (2018). Many roads to love: Sexual identity formation in slash fiction. Lambda Nordica, 23(1-2), 85-109. http://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/485

  2. Kukka, S. (2020). Kink meme -yhteisöjen raskaaksi tulevat miehet sukupuolia ylittämässä. Sukupuolentutkimus–Genusforskning, 33(1), 35–48.

  3. Kukka, S. (2021). ”Fandom’s pornographic subset”: Kink meme communities as queer female practices. Lambda Nordica, 26(1), 53–79. https://doi.org/10.34041/ln.v26.721

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. B, Humaniora
ISSN: 0355-3205
ISSN-E: 1796-2218
ISSN-L: 0355-3205
ISBN: 978-952-62-3399-4
ISBN Print: 978-952-62-3398-7
Issue: 200
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 6122 Literature studies
Subjects:
Funding: I wish to thank the University of Oulu and the Finnish Cultural Foundation for their generous grants which made it possible for me to concentrate solely on this project for two years. Thank you also for University of Oulu Graduate School for the grant which helped me finalize my thesis.
Copyright information: © University of Oulu, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.