University of Oulu

Modern villages – Sinnit kylät (SINNI) : hankeraportti

Saved in:
Author: Outila, Tarja1; Pongracz, Eva2; Antikainen, Harri;
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
2University of Oulu, Faculty of Technology, Environmental Engineering, Water, Energy and Environmental Engineering (WE3)
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 11.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526234151
Language: Finnish
Published: Oulu : University of Oulu, 2022
Publish Date: 2023-01-31
Description:

Abstract

The University of Oulu’s SINNI project investigated whether the existing and future building stock in sparsely populated areas can be utilized in the production of solar photovoltaic energy. The use of building groups in the vicinity of main roads and power lines was examined as possible platforms for Virtual power plants, and the production potential of solar electricity will be examined. The project investigated whether solar panels installed on the roofs and walls of buildings and in courtyards can be used to generate energy for the needs of changing energy consumption.

The research object of the SINNI project is the villages and building groups of Rovaniemi, which are in the vicinity of main roads and power lines and form sufficiently cohesive groups from the point of view of energy production. The Rovaniemi Village Development Foundation and Napapiirin Energia ja Vesi Oy and Rovakaira Oy, which operate in the research area, are involved in the study and in the project steering group. A final report will be compiled on the studies, in which

1) SINNI villages will be defined, i.e. the energy production potential of the sites will be defined,

2) SINNI village indicators (land use, building stock, geographical features and energy potential) will be indicated so that similar impact on regional energy distribution and capacity and on carbon-neutral energy production.

The project will result in the SINNI village type, which can be utilized in energy production planning, land use planning and investment plans etc.

see all

Tiivistelmä

Oulun yliopiston SINNI-hankkeessa selvitetään, voidaanko haja-asutusalueilla olevaa ja sinne muodostuvaa rakennuskantaa hyödyntää hajautetun energian tuotannossa. Kantateiden ja voimalinjojen läheisyydessä olevien rakennusryhmien käyttötarkoitusta tarkastellaan mahdollisina Virtual power plant- alustoina, ja erityisesti tarkastellaan aurinkosähkön tuotantopotentiaalia. Hankkeessa selvitetään, voidaanko rakennusten kattoihin ja seiniin sekä pihapiireihin asennettujen aurinkopaneeleiden avulla tuottaa energiaa muuttuvan energiankulutuksen tarpeisiin.

SINNI-hankkeen tutkimuskohteena ovat Rovaniemen kylät ja rakennusryhmät, jotka sijaitsevat kantateiden ja voimalinjojen läheisyydessä ja muodostavat riittävän yhtenäisiä ryhmiä energiantuotannon näkökulmasta.

Tutkimusalueella toimivat Rovaniemen kylien kehittämissäätiö sekä Napapiirin Energia ja Vesi Oy sekä Rovakaira Oy ovat mukana selvitystyössä sekä hankkeen ohjausryhmässä. Selvityksistä kootaan loppuraportti, jossa määritellään SINNI-kylät eli määritellään kohteiden energiantuotantopotentiaali, osoitetaan SINNI-kylän indikaattorit (maankäyttö, rakennuskanta, maantieteelliset ominaisuudet ja energiapotentiaali), jotta vastaavia kohteita voidaan kehittää SINNI-periaatteen mukaisesti. Hankkeen tuloksena syntyy SINNI-kylätyyppi, jota voidaan hyödyntää energiantuotantosuunnittelussa, maankäytön suunnittelussa ja investointisuunnitelmissa.

see all

Series: Arkkitehtuuri. B
ISSN: 2489-6845
ISSN-E: 2489-7825
ISSN-L: 2489-6845
ISBN: 978-952-62-3415-1
Issue: 26
Type of Publication: D4 Published development or research report or study
Field of Science: 520 Other social sciences
Subjects:
Funding: Hanke on saanut rahoituksen Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Hanke sijoittuu toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen ja toteuttaa erityistavoitetta: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen. Hankkeen budjetti on 151 747 €, mikä sisältää pääasiassa palkkakuluja. Lapin ELY-keskuksen 25.9.2020 päivätyn päätöksen mukaisesti Lapin ELY-keskuksen kautta jaettavan tuen osuus hankkeen hyväksyttävistä tukikelpoisista nettokustannuksista on ollut yhteensä enintään 80.00 %. Hanketta ovat rahoittaneet myös Rovakaira OY (2500 €), Napapiirin energia ja Vesi OY (6250 €) ja Rovaniemen kylien kehittämissäätiö (6000 €). Oulun yliopisto on osallistunut hankkeeseen omarahoitusosauudella (15 600 €).
Copyright information: © University of Oulu, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.