University of Oulu

Merging neuroscience technologies in entrepreneurship research

Saved in:
Author: Pérez Centeno, Víctor1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.7 MB)
Erratum: Erratum (PDF)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526234311
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2022
Publish Date: 2022-09-29
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented, with the assent of the Doctoral Programme Committee of Technology and Natural Sciences of the University of Oulu, for public defence in the Wetteri auditorium (IT115), Linnanmaa, on 6 October 2022, at 12 noon
Tutor: Professor Harri Haapasalo
Doctor Matti Muhos
Doctor Eero Vuoksimaa
Reviewer: Professor Mellani Day
Professor Vesa Harmaakorpi
Opponent: Professor Risto Rajala
Description:

Abstract

Despite the fact that the field of entrepreneurship has evolved from examining words and deeds to attitudes and beliefs and, more recently, neurological processes, there is a lack of a comprehensive theoretical framework that facilitates the scientific use and exploitation of neuroscience technologies and methods for the advancement of entrepreneurship research. As a result, this study addresses for the first time, at the intersection of the fields of neuroscience and entrepreneurship, how neuroscience technologies could aid the advancement of entrepreneurship research. This question is approached from four different angles. First, we will assess the current state of the art in brain-driven entrepreneurship research (Article 1). Second, analyse and identify the best neuroscience technologies and methods for entrepreneurship research (Article 2). Third, developing an experimental design that could be used in entrepreneurship research (Article 3), and finally, using electroencephalography technology (EEG) and the event-related potential method (ERP) to investigate the relationship between emotions and decision-making (Article 4). The findings demonstrate the importance of incorporating neuroscience technologies, specifically EEG and ERP, into entrepreneurship research in terms of data quality and depth of analysis. This study also reveals a methodological and empirical foundation for integrating neuroscience technologies into any relevant theme of entrepreneurship research. Also, the results of this research could be used to find new ways to support and improve entrepreneurial performance that are based on neuroscience.

see all

Tiivistelmä

Huolimatta siitä, että yrittäjyys on kehittynyt sanojen ja tekojen tutkimisesta asenteisiin ja uskomuksiin, sekä viime aikoina myös neurologisiin prosesseihin, siitä puuttuu kattava teoreettinen viitekehys, joka helpottaisi neurotieteen teknologioiden ja menetelmien tieteellistä käyttöä ja hyödyntämistä. Tämän seurauksena tämä tutkimus käsittelee ensimmäistä kertaa neurotieteen ja yrittäjyyden kenttien risteyksessä, kuinka neurotieteen teknologiat voisivat edistää yrittäjyystutkimuksen edistymistä. Tätä kysymystä lähestytään neljästä eri näkökulmasta. Ensin arvioimme aivovetoisen yrittäjyyden tutkimuksen nykytilannetta (Artikkeli 1). Toiseksi analysoimme ja tunnistamme parhaat neurotieteen tekniikat ja menetelmät yrittäjyyden tutkimukseen (Artikkeli 2). Kolmanneksi käsittelemme kokeellisen suunnittelun kehittämisen, jota voitaisiin käyttää yrittäjyystutkimuksessa (Artikkeli 3), ja lopuksi EEG-teknologian ja ERP-menetelmän käyttäminen tunteiden ja päätöksenteon välisen suhteen tutkimiseen (Artikkeli 4). Löydökset osoittavat, että on tärkeää sisällyttää neurotieteen teknologiat, erityisesti EEG ja ERP, yrittäjyystutkimukseen tiedon laadun ja analyysin syvyyden kannalta. Tämä tutkimus paljastaa myös metodologisen ja empiirisen perustan neurotieteen tekniikoiden integroimiseksi mihin tahansa asiaankuuluvaan yrittäjyystutkimuksen teemaan. Lisäksi tämän tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää tunnistamaan uusia neurotieteeseen perustuvia mekanismeja yrittäjyyden edistämiseksi ja parantamiseksi.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Pérez-Centeno, V. (2017). Brain-driven entrepreneurship research: A review and research agenda. In M. Day, M. Boardman, & N. Krueger (Eds.), Handbook of research methodologies and design in neuroentrepreneurship (pp. 13–53). Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781785365041.00011

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  2. Pérez-Centeno, V. (2017). Which tool should I use? Neuroscience technologies for braindriven entrepreneurship researchers. In M. Day, M. Boardman, & N. Krueger (Eds.), Handbook of research methodologies and design in neuroentrepreneurship (pp. 259–284). Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781785365041.00021

  3. Pérez-Centeno, V. (2017). Experimental methodological principles for entrepreneurship research using neuroscience techniques. In M. Day, M. Boardman, & N. Krueger (Eds.), Handbook of research methodologies and design in neuroentrepreneurship (pp. 150–174). Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781785365041.00015

  4. Pérez-Centeno, V., & Hioki, K. (2021). The role of entrepreneurial intention on the association between emotion-word stimuli and decision-making speed and efficiency: an event-related potential study. Manuscript submitted for publication.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. C, Technica
ISSN: 0355-3213
ISSN-E: 1796-2226
ISSN-L: 0355-3213
ISBN: 978-952-62-3431-1
ISBN Print: 978-952-62-3430-4
Issue: 845
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 222 Other engineering and technologies
Subjects:
Funding: I would like to express my special gratitude to the University of Oulu Scholarship Foundation and the University of Oulu Graduate School for their invaluable grant assistance.
Copyright information: © University of Oulu, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.