University of Oulu

Vitamin D status in Northern Finland Birth Cohort 1966 and in women with reproductive disorders

Saved in:
Author: Lumme, Johanna1,2,3,4
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Medicine
3University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine, Medical Research Center Oulu
4Oulu University Hospital
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526234359
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2022
Publish Date: 2022-10-28
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Programme Committee of Health and Biosciences of the University of Oulu for public defence in Auditorium 4 of Oulu University Hospital, on 4 November 2022, at 12 noon
Tutor: Docent Maarit Niinimäki
Docent Marja Ojaniemi
Reviewer: Professor Marjukka Kolehmainen
Docent Tiina Laine
Opponent: Docent Niklas Simberg
Description:

Abstract

Vitamin D is essential for bone health, but additional positive health effects of vitamin D have been observed in recent decades. Due to the lack of solar light in northern latitudes, the risk of vitamin D deficiency is elevated, which may predispose people to several adverse health consequences. In Finland, a nationwide systematic vitamin D fortification of dairy products and fat spreads has been launched, but evidence of the effects of this public health action is scarce, especially among the population in northern Finland. Vitamin D has been suggested to be linked to reproductive disorders in women such as infertility, polycystic ovary syndrome (PCOS) and early-onset menopausal transition, but previous research results have been conflicting.

The aim of the present study was to evaluate vitamin D status in the population living in northern latitudes with an increased risk for vitamin D deficiency and in women with reproductive disorders. The study population included 31- and 46-year-old participants from the prospectively collected large Northern Finland Birth Cohort 1966. The impacts of the vitamin D fortification program were investigated with vitamin D measurements before and after the start of vitamin D fortification in dairy products and fat spreads. Use of vitamin D supplementation was also observed. The aim was to assess whether a history of fertility problems, PCOS or early-onset climacteric phase in women were associated with vitamin D status.

The study results showed that vitamin D status improved, and that the prevalence of vitamin D deficiency decreased after the initiation of the vitamin D fortification program. Seasonal variation in vitamin D also diminished. In women, a history of infertility and decreased fecundability associated with lower vitamin D status. However, based on the study results, PCOS did not seem to increase the risk for vitamin D inadequacy. While no association was observed between climacteric status and vitamin D, hormone replacement therapy (HRT) use had an independent positive effect on vitamin D status.

In conclusion, the study results support the use of vitamin D fortification and vitamin D supplementation. Sufficient vitamin D intake should be ensured in women with reproductive issues, especially those with infertility problems.

see all

Tiivistelmä

D-vitamiini on tärkeää luustolle, mutta viime vuosien aikana D-vitamiinilla on esitetty olevan myös muita terveydelle hyödyllisiä vaikutuksia. Pohjoismaissa vähäinen auringonvalo voi nostaa D-vitamiinin puutoksen riskiä altistaen mahdollisille haitallisille terveysvaikutuksille. D-vitamiinin puutoksen ehkäisemiseksi Suomessa on aloitettu lisäämään D-vitamiinia maitoon ja rasvalevitteisiin, mutta tutkimustulokset näiden kansanterveystoimenpiteiden vaikutuksista ovat riittämättömiä erityisesti Pohjois-Suomessa. Matalat D-vitamiinitasot ovat mahdollisesti yhteydessä naisten lisääntymisterveyteen, kuten lapsettomuusongelmiin, munasarjojen monirakkulaoireyhtymään (PCOS) ja varhaisiin vaihdevuosiin, mutta tutkimustulokset ovat olleet ristiriitaisia.

Tutkimuksen tarkoituksena oli arvioida D-vitamiinitasoja väestössä, joka asuu D-vitamiinipuutoksen riskialueella Pohjoisessa, ja naisten lisääntymisterveyteen vaikuttavissa potilasryhmissä. Tutkimusaineisto koostui Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966 väestöstä 31- ja 46-vuotiaana. D-vitamiinitasot olivat mitattu ennen ja jälkeen D-vitamiinilisäyksen aloituksen, jolloin sen vaikutuksia voitiin arvioida. Työssä tutkittiin myös D-vitamiinilisän käytön vaikutusta D-vitamiinipitoisuuteen. Lisäksi arvioitiin naisten lapsettomuuden, PCOS:n ja klimakteerisen vaiheen sekä hormonikorvaushoidon (HRT) välistä yhteyttä D-vitamiinipitoisuuteen.

Tutkimustulosten perusteella D-vitamiinitasot paranivat ja matalien D-vitamiinitasojen yleisyys väheni maitotuotteiden ja rasvalevitteiden D-vitamiinilisäyksen aloituksen jälkeen. D-vitamiinipitoisuuksien vaihtelu myös väheni kesä- ja talvikausien välillä. Aiemmat naisten lapsettomuusongelmat ja alentunut hedelmällisyys liittyivät matalampaan D-vitamiinipitoisuuteen. Tässä tutkimusaineistossa PCOS tai varhaiset vaihdevuodet eivät kuitenkaan olleet yhteydessä matalampaan D-vitamiinipitoisuuteen. Sen sijaan naisilla, joilla oli todettu varhaiset vaihdevuodet, HRT:n käyttö liittyi korkeampaan D-vitamiinipitoisuuteen.

Yhteenvetona voidaan todeta, että D-vitamiinitasot ovat nousseet kansallisen D-vitamiinilisäyksen aloituksen ja D-vitamiinilisien käytön yleistymisen myötä. D-vitamiinin riittävästi saannista tulisi edelleen huolehtia. Erityisesti naisilla, joilla on lisääntymisterveyteen ja hedelmällisyyteen vaikuttavia sairauksia, kuten lapsettomuusongelmia, D-vitamiini olisi syytä huomioida.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Ikonen, H., Lumme, J., Seppälä, J., Pesonen, P., Piltonen, T., Järvelin, M.-R., Herzig, K.-H., Miettunen, J., Niinimäki, M., Palaniswamy, S., Sebert, S., & Ojaniemi, M. (2021). The determinants and longitudinal changes in vitamin D status in middle-age: A Northern Finland Birth Cohort 1966 study. European Journal of Nutrition, 60(8), 4541–4553. https://doi.org/10.1007/s00394-021-02606-z

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  2. Lumme, J., Morin-Papunen, L., Pesonen, P., Sebert S., Hyppönen E., Järvelin M.-R., Herzig, K.-H., Ojaniemi, M., & Niinimäki, M. (2022). Vitamin D status in women with a history of infertility and decreased fecundability: A population-based study. Manuscript submitted for publication.

  3. Lumme, J., Sebert, S., Pesonen, P., Piltonen, T., Järvelin, M.-R., Herzig, K.-H., Auvinen, J., Ojaniemi, M., & Niinimäki, M. (2019). Vitamin D levels in women with polycystic ovary syndrome: A population-based study. Nutrients, 11(11), 2831. https://doi.org/10.3390/nu11112831

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  4. Lumme, J. E., Savukoski, S. M., Suvanto, E. T. J., Pesonen, P. R. O., Auvinen, J. P., Sebert, S., Hyppönen, E., Järvelin, M.-R., Puukka, K. S., Herzig, K.-H., Oura, P., Ojaniemi, M., & Niinimäki, M. (2021). Early-onset climacterium is not associated with impaired vitamin D status: A population-based study. Menopause, 28(8), 899–908. https://doi.org/10.1097/GME.0000000000001781

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica
ISSN: 0355-3221
ISSN-E: 1796-2234
ISSN-L: 0355-3221
ISBN: 978-952-62-3435-9
ISBN Print: 978-952-62-3434-2
Issue: 1691
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 3123 Gynaecology and paediatrics
Subjects:
Funding: This research was financially supported by the Stiftelsen Alma och K. A. Snellman Foundation, the Päivikki and Sakari Sohlberg Foundation, the Health and Biosciences Doctoral Programme (UniOGS, University of Oulu), and the Scholarship Fund of the University of Oulu.
Copyright information: © University of Oulu, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.