University of Oulu

Oral health care views among Finnish geriatric home care nurses : knowledge, beliefs, perceptions and challenges

Saved in:
Author: Aro, Taru1,2,3,4
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Medicine, Dentistry
3University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine, Medical Research Center Oulu
4Oulu University Hospital
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526234472
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2022
Publish Date: 2022-11-11
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Programme Committee of Health and Biosciences of the University of Oulu for public defence in the Markku Larmas auditorium (H1091) in Dentopolis, on 18 November 2022, at 12 noon
Tutor: Docent Anna-Maija Syrjälä
Professor Marja-Liisa Laitala
Reviewer: Docent Kirsi Valkeapää
Professor Päivi Mäntylä
Opponent: Professor Heikki Murtomaa
Description:

Abstract

Life expectancy in industrialized countries has steadily risen in recent decades and the aim in Finland is to support older people to live in their own homes for as long as possible. This is ensured by means of the Old-Age Services Act, under which geriatric home care nurses support the well-being of these people and help them with their daily activities.

The overall aim of this doctoral thesis was to examine the knowledge, beliefs and perceptions of geriatric home care nurses in relation to oral health care for older people. A further aim was to investigate the experiences of the nurses and the challenges they face in providing this oral health care.

Out of the geriatric home care nurses employed by Kallio Primary Care Services (KPCS), 75% (n=106) participated in a questionnaire survey investigating their beliefs and knowledge with regard to oral health care in older people, as described in Paper I. Factor analysis revealed suitable factors and the factor sum scores were analysed in relation to background variables. In Paper II, home care nurses employed by KPCS (n=10) participated in semi-structured face-to-face interviews on four themes: oral health care for older people and related procedures for geriatric home care nurses, the importance of oral health care for older people, training for home care nurses in oral health care for older people, and the nurses’ own oral health care habits. For Paper III, 18 geriatric home care nurses from the Central Ostrobothnia Social and Health Services participated in an interactive education and answered a questionnaire before and after the education. Their comments and opinions were then analysed qualitatively.

The results showed that the home care nurses appreciated their opportunity to promote oral health. They hoped to be given in-house training and believed this would improve the standards of oral health care for older people. Most of them knew that gingivitis and tooth decay are preventable, but their ability to manage oral diseases was poor. The questionnaire developed here was found to be suitable for measuring self-efficacy and knowledge with respect to oral health care among geriatric home care nurses and for assessing the challenges facing them.

Geriatric home care nurses need support, encouragement and training in oral health care for older people.

see all

Tiivistelmä

Viime vuosikymmeninä eliniän odote teollisuusmaissa on jatkuvasti noussut. Suomessa ikääntyneiden kotona asumista pyritään tukemaan mahdollisimman pitkään. Vanhuspalvelulain tavoitteena on varmistaa ikääntyneille palvelut kotona. Kotihoitaja varmistaa ikääntyneen hyvinvointia ja auttaa päivittäisissä toiminnoissa.

Väitöskirjatyön yleisenä tavoitteena oli selvittää kotihoitajien tietämystä, uskomuksia ja näkemyksiä ikääntyneiden suunterveyteen liittyen. Tavoitteena oli myös selvittää kotihoitajien kokemuksia ja heidän kohtaamiaan haasteita ikääntyneiden suunhoidossa.

Kyselytutkimukseen, jonka tavoitteena oli selvittää kotihoitajien uskomuksia, tietämystä ja käsityksiä ikääntyneiden suunhoidosta, osallistui 75 % Peruspalvelukuntayhtymä (PPKY) Kallion kotihoitajista (n=106). Kvalitatiivisessa jatkotutkimuksessa haastateltiin PPKY Kallion kotihoitajia (n=10). Puolistrukturoidut haastattelut sisälsivät neljä teemaa: ikääntyneiden suunhoito ja kotihoitajien suunhoitotoimenpiteet ikääntyneiden luona, ikääntyneiden suunhoidon merkitys, ikääntyneiden suunhoitoon liittyvä koulutus ja kotihoitajien omat suunhoitotottumukset. Kolmanteen osatutkimukseen osallistui 18 kotihoitajaa Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitesta. Kotihoitajat osallistuivat koulutukseen ja vastasivat kyselyyn ennen ja jälkeen koulutuksen. Hoitajien kommentit ja mielipiteet analysoitiin laadullisen tutkimuksen menetelmällä.

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että kotihoitajat suhtautuivat myönteisesti suunterveyden edistämiseen ja uskoivat lisäkoulutuksen parantavan ikääntyneiden suunhoitoa. Hoitajat tiesivät, että ientulehdus ja hampaiden reikiintyminen ovat ehkäistävissä, mutta hoitajien minäpystyvyydessä on parannettavaa. Kotihoitajat toivoivat työpaikalla toteutettavaa interaktiivista koulutusta. Tutkimuksessa kehitetyn kyselykaavakkeen todettiin soveltuvan mittaamaan hyvin kotihoitajien minäpystyvyyttä, tietämystä ja haasteita ikääntyneiden suunhoidossa.

Kotihoitajat tarvitsevat tukea ja kannustusta ikääntyneiden suunhoidossa ja suun terveyteen liittyvää koulutusta.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Pihlajamäki, T., Syrjälä, A.-M., Laitala, M.-L., Pesonen, P., & Virtanen, J. I. (2016). Oral health care-related beliefs among Finnish geriatric home care nurses. International Journal of Dental Hygiene, 14(4), 289–294. https://doi.org/10.1111/idh.12227

  2. Aro, T., Laitala, M., Syrjälä, A.-M., Laitala, M.-L., & Virtanen, J. I. (2018). Perceptions of older people’s oral health care among nurses working in geriatric home care. Acta Odontologica Scandinavica, 76(6), 427–432. https://doi.org/10.1080/00016357.2018.1425900

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  3. Aro, T., Laitala, M.-L., Vähänikkilä, H., Kyngäs, H., Tiisanoja, A., & Syrjälä, A.-M. (2021). Developing an instrument to measure self-efficacy, challenges and knowledge in oral care among geriatric home care nurses—A pilot study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(19), 10019. https://doi.org/10.3390/ijerph181910019

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica
ISSN: 0355-3221
ISSN-E: 1796-2234
ISSN-L: 0355-3221
ISBN: 978-952-62-3447-2
ISBN Print: 978-952-62-3446-5
Issue: 1693
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 313 Dentistry
Subjects:
Funding: This study was supported financially by research grants from Finish Dental Society Apollonia, the dental society Diasteema, the society of Finnish Female Dentists and grant funding of University of Oulu, to all of whom I am deeply grateful.
Copyright information: © University of Oulu, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.