University of Oulu

Caries experience among adults in Northern Finland : association with oral hygiene and genetic factors

Saved in:
Author: Laajala, Anne1,2,3,4,
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Medicine, Dentistry
3University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine, Medical Research Center Oulu
4Oulu University Hospital
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526234731
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2022
Publish Date: 2022-12-02
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Programme Committee of Health and Biosciences of the University of Oulu for public defence in the Markku Larmas auditorium (H1091) in Dentopolis, on 9 December 2022, at 12 noon
Tutor: Professor Marja-Liisa Laitala
Professor Vuokko Anttonen
Reviewer: Professor Kim Ekstrand
Professor Murat Mutluay
Opponent: Docent Kaisu Pienihäkkinen
Description:

Abstract

Dental caries affects the majority of adults worldwide. Particularly behavioural and genetic factors associated with caries in adults need to be studied further.

The main aims of this study were to examine the prevalence of the different stages of caries in an adult population, to study behavioural and clinical factors affecting various stages of caries and to perform a genome-wide association study (GWAS) to determine possible genetic backgrounds for different caries phenotypes. An additional aim was to generate a simple questionnaire for assessing the need for operative treatment due to caries.

The study population consists of a sub-population of the Northern Finland Birth Cohort 1966 (NFBC1966) members who participated in an oral health examination in Oulu (n=1961) at 46–47-years of age. Another study population was used in validation study. The questionnaire was validated among a random sample of 40-year-old residents of Vaasa, Finland (n=45).

The results showed that in NFBC1966 although extensive caries lesions were rare, initial caries lesions were present in almost the whole population. The enamel caries lesions were most common among the participants who had a considerable amount of visible plaque on their teeth and had a high number of restored teeth. Regarding restorative treatment, only 8% of restorations were indirect, and these were mostly among those subjects who had low need for restorative treatment. In GWAS, novel gene variants were detected which were associated with severe caries manifestation among females and another gene variant associated with dentin caries lesions among males. The validated questionnaire recognized subjects as being in need of operative caries treatment moderately.

Results of this study can help allocate dental health resources for oral health promotion and caries prevention of adults

see all

Tiivistelmä

Hampaiden reikiintyminen koskettaa lähes koko maailman väestöä. Aikuisväestön hampaiden reikiintymiseen liittyvien suuhygieniatottumusten ja geneettisten tekijöiden osalta tutkimustieto on vähäistä.

Tämän tutkimuksen tavoitteina oli selvittää hampaiden reikiintymisen eri vaiheiden esiintymistä aikuisväestössä. Lisäksi tavoitteena oli tutkia suuhygieniatottumusten ja aiempaan korjaavaan hoitoon liittyvien tekijöiden yhteyttä reikiintymisen eri vaiheisiin. Edelleen tavoitteena oli selvittää perimän yhteyttä hampaiden reikiintymisen aikuisilla. Viimeisenä tavoitteena oli muodostaa lyhyt kysely, jolla voitaisiin kartoittaa aikuisten korjaavan hoidon tarvetta.

Tutkimusaineisto koostui Pohjois-Suomen vuoden 1966 syntymäkohortin henkilöistä, jotka osallistuivat 46-vuotiaina suunterveyden tutkimukseen (n=1961). Lisäksi kyselylomakkeen validointiin osallistui satunnainen otos 40-vuotiaita vaasalaisia (n=45).

Kohorttiaineistossa alkuvaiheen reikiintymisvauriot olivat erittäin yleisiä, kun taas laajat, korjaavaa hoitoa tarvitsevat vauriot olivat harvinaisempia. Alkuvaiheen vaurioita esiintyi eniten henkilöillä, joilla oli myös runsaasti plakkia hampaissaan sekä useita paikattuja hampaita. Paikoista 8 % oli valmistettu epäsuoralla menetelmällä. Tämän tyyppisiä paikkoja havaittiin enimmäkseen tutkimushenkilöillä, joilla oli vähäisesti korjaavan hoidon tarvetta. Tutkimuksessa löydettiin geenimuunnoksia, joilla oli yhteys laajojen reikiintymisvaurioiden esiintymiseen naisilla, sekä geenimuunnos, jolla oli yhteys korjaushoitoa tarvitsevien vaurioiden esiintymiseen miehillä. Kehitetyllä kyselylomakkeella voitiin kartoittaa korjaavan hoidon tarvetta kohtalaisen hyvin.

Tutkimuksen tuoma uusi tieto auttaa kohdentamaan ehkäisevää hoitoa aikuisväestössä aiempaa paremmin.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Laajala, A., Pesonen, P., Anttonen, V., & Laitala, M.-L. (2019). Association of enamel caries lesions with oral hygiene and DMFT among adults. Caries Research, 53(4), 475–481. https://doi.org/10.1159/000497358

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  2. Laajala, A., Karhatsu, P., Pesonen, P., Laitala, M.-L., Näpänkangas, R., Raustia, A., & Anttonen, V. (2018). Association of indirect restorations with past caries history and present need for restorative treatment in the Northern Finland Birth Cohort 1966. Clinical Oral Investigations, 22(3), 1495–1501. https://doi.org/10.1007/s00784-017-2236-6

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  3. Laajala, A., Sliz, E., Pesonen, P., Alaraudanjoki, V., Anttonen, V., & Laitala, M.-L. (2022). GWAS identifies novel caries-associated loci showing sex-specificity—A study on the Northern Birth Cohort 1966. Manuscript submitted for publication.

  4. Kämppi, A., Paananen, A., Laajala, A., Kärki, S., Kukkola, K., Molkoselkä, E., Mäkynen, A., Laitala, M. L., Päkkilä, J., Anttonen, V., & Tanner, T. (2022). Validation of questionnaires in screening for restorative treatment need among 15-, 21-, and 40-year olds. Dental Hypotheses, 13(1), 1–5. https://doi.org/10.4103/denthyp.denthyp_58_21

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica
ISSN: 0355-3221
ISSN-E: 1796-2234
ISSN-L: 0355-3221
ISBN: 978-952-62-3473-1
ISBN Print: 978-952-62-3472-4
Issue: 1695
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 313 Dentistry
Subjects:
Funding: The research was funded by personal grants from the Dental Society Apollonia and the Society of Public Sector Dentists Diasteema, both of which are gratefully acknowledged.
Copyright information: © University of Oulu, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.