University of Oulu

Industrialization in construction : a process model for capability creation

Saved in:
Author: Annunen, Petteri1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526234779
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2022
Publish Date: 2022-11-17
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Programme Committee of Technology and Natural Sciences of the University of Oulu for public defence in the OP auditorium (L10), Linnanmaa, on 24 November 2022, at 12 noon
Tutor: Professor Harri Haapasalo
Reviewer: Professor Jussi Heikkilä
Doctor Juho-Kusti Kajander
Opponent: Professor Seppo Junnila
Description:

Abstract

Productivity improvement in the construction industry has been modest for decades. Problems with the schedules and costs of construction projects are well documented, as are the quality problems affecting buildings. There are several reasons behind this situation, but one of the main challenges has its roots in the fragmentation of the industry, which causes several problems between different construction stakeholders—but especially between different construction projects and project phases. Furthermore, the absence of product-based thinking and process management practices causes challenges in continuous improvement between projects.

The objective of this dissertation is to boost productivity improvement by proposing an industrial operation model (IOM) for the construction industry. This dissertation presents capability creation practices—which have not been studied previously in the context of the construction industry—as a component of the IOM. This research uses qualitative interviews to study elements of the proposed IOM and capability creation practices for sales, production, and maintenance processes to create a basis for capability creation in these three operative business processes.

The results of this dissertation include preconditions and steps for construction companies to implement the IOM. As part of the IOM, the capability creation processes, roles, and practices are described for sales, production, and maintenance. Capability creation practices take the requirements of the later phases of construction projects into account during the early design phase while simultaneously improving the design itself, enhancing the preplanning of sales, production, and maintenance, and preventing many known problems across the building lifecycle. In addition, capability creation practices enable the creation of more innovative solutions for the end customer.

see all

Tiivistelmä

Rakennusteollisuuden tuottavuuskehitys on ollut vaatimatonta jo 1970-luvulta lähtien. Ongelmat rakennushankkeiden aikatauluissa ja kustannuksissa ovat varsin tuttuja, heikentäen samalla myös asiakkaalle myytävien tuotteiden eli rakennusten laatua. Syitä ongelmiin on monia, mutta yksi keskeisimmistä on alan pirstaloituminen, mikä aiheuttaa ongelmia sekä alan eri toimijoiden, että etenkin rakennushankkeen eri vaiheiden välillä. Samoin teollisen tuote- ja prosessiajattelun puuttuessa jatkuva parantaminen ja toiminnan tehostaminen eri projektien välillä jää vaillinaiseksi.

Tämän väitöstutkimuksen tarkoitus on edistää rakennusalan tuottavuuskehitystä kuvaamalla teollinen toimintamalli alan yritysten toiminnan tehostamiseksi. Väitöstutkimuksessa esitellään eri liiketoimintaprosessien kyvykkyyksien luomisen menetelmät, joita ei ole aiemmin tutkittu rakennusteollisuudessa. Tutkimuksessa on käytetty laadullisia haastatteluja, joilla on tutkittu teollisen toimintamallin osatekijöitä sekä kyvykkyyksien luomisen mallia myynnin, rakentamisen ja ylläpidon liiketoimintaprosessien näkökulmista, kehittäen samalla tutkittavien yritysten avulla kyvykkyyksien luomisen perusteet kaikille kolmelle liiketoimintaprosessille.

Väitöstutkimuksen tuloksena esitetään esivaatimukset ja menetelmät teollisen toimintamallin käyttöönotolle. Lisäksi kuvataan prosessit, roolit ja toimintatavat, joilla rakennusteollisuus voi huomioida myynnin, rakentamisen ja ylläpitovaiheen vaatimukset jo suunnitteluvaiheessa. Samalla suunnittelusta tulee tehokkaampaa, parannetaan myynnin, rakentamisen ja ylläpidon tehokkuutta sekä luodaan myös innovatiivisempia ratkaisuja asiakkaalle. Ja mikä tärkeintä, vältetään lukuisia ongelmia koko rakennushankkeen ja rakennuksen elinkaaren ajan.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

 1. Annunen, P., & Haapasalo, H. (2022). Industrial operation model for the construction industry. International Journal of Construction Management. Advance online publication. https://doi.org/10.1080/15623599.2022.2092810

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 2. Annunen, P., Mustonen, E., Härkönen, J., & Haapasalo, H. (2021). Sales capability creation during new product development – early involvement of sales. Journal of Business & Industrial Marketing, 36(13), 263–273. https://doi.org/10.1108/JBIM-06-2020-0274

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 3. Annunen, P., & Haapasalo, H. (2022). Production capability creation (PCC) for collaborative construction projects – a qualitative study from Finland. Construction Economics and Building. Advance online publication. https://doi.org/10.5130/AJCEB.v22i3.8146

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 4. Annunen, P., Tella, J., Pekki, S., & Haapasalo, H. (2022). Maintenance capability creation for buildings – concurrent process with design and construction. Journal of Facilities Management. Advance online publication. https://doi.org/10.1108/JFM-05-2022-0052

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. C, Technica
ISSN: 0355-3213
ISSN-E: 1796-2226
ISSN-L: 0355-3213
ISBN: 978-952-62-3477-9
ISBN Print: 978-952-62-3476-2
Issue: 851
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 222 Other engineering and technologies
Subjects:
Funding: I have received additional funding to support my work from several foundations. For this, my sincere thanks go to the Tauno Tönning Foundation, the Riitta and Jorma J. Takanen Foundation, the Confederation of Finnish Construction Industries RT (Rakennusteollisuus RT), the real estate industry educator, Kiinko, and the Kerttu Saalasti Foundation.
Copyright information: © University of Oulu, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.