University of Oulu

Whither alpha? Hedge fund performance in voluntary versus regulatory data sets

Saved in:
Author: Kauppila, Mikko1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Oulu Business School, Department of Economics, Accounting and Finance
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526234854
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2022
Publish Date: 2022-11-18
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of The Doctoral Programme Committee of Human Sciences, University of Oulu for public defence in the Arina auditorium (TA105), Linnanmaa, on 25 November 2022, at 12 noon
Tutor: Professor Petri Sahlström
Assistant Professor Juha Joenväärä
Reviewer: Professor Florian Weigert
Professor Olga Kolokolova
Opponent: Professor Timo Rothovius
Description:

Abstract

Recent years have witnessed growing pessimism from investment practitioners regarding hedge funds’ ability to produce abnormal returns, or “alpha”. The academic research has confirmed this view: since the global financial crisis, hedge fund managers have been unable to produce abnormal returns in aggregate. However, such research mostly relies on commercially available data sets based on voluntary reporting by fund managers, and thus the conclusions depend crucially on the correct understanding of the biases in these data.

My dissertation increases and deepens our understanding on how conclusions around hedge fund performance depend on the choice of data, and especially between voluntary and regulatory data sets. Essay Ⅰ explores the benefit of aggregating voluntary data across several databases and shows that performance estimates derived from too few databases suffer from upward bias. After correcting for such “single-vendor bias”, we show that the average fund produces no abnormal return after fees. Essay Ⅱ strengthens this finding by showing that starting from 2008, even previously proposed predictors for picking top hedge funds cannot add value for investors. We find evidence for decreasing returns to scale, central bank operations, and increased regulatory discretion all playing a role in this decline.

Essay Ⅲ studies the self-selection bias arising from the omission of the funds that choose to never report voluntarily. We combine our voluntary data set with the first-ever systematic regulatory data set on hedge funds based on confidential Form PF reports. We find that funds not voluntarily reporting their returns have significantly better performance compared to reporters. Despite their lower performance, the reporting funds do gather more investor assets, highlighting the signaling role of voluntary reporting as a marketing vehicle. Essay Ⅳ shows via regulatory 13F holdings reports that hedge funds exhibit option picking skills and purchase options with characteristics ideal for informed trading. The overarching conclusion of my dissertation is thus that the hedge fund industry is still thriving, but the best funds do not report voluntarily to commercial data vendors.

see all

Tiivistelmä

Sijoitusammattilaisten usko hedge-rahastojen kannattavuuteen on viime vuosina osoittanut hiipumista. Akateeminen tutkimus vahvistaakin, ettei keskimääräinen hedge-rahastohoitaja ole finanssikriisin jälkeen kyennyt tarjoamaan sijoittajilleen ylituottoa. Kyseiset tutkimukset kuitenkin soveltavat kaupallisia tietokantoja, jotka perustuvat rahastohoitajien vapaaehtoisesti raportoimiin tuottoihin. Näin ollen käsitys hedge-rahastojen menestyksestä riippuu oleellisesti siitä, kuinka hyvin ymmärrämme aineistojen potentiaalisen harhaisuuden.

Väitöskirjani edistää ymmärrystämme aineistovalinnan vaikutuksesta hedge-rahastojen menestyksen arviointiin, erityisesti vapaaehtoisten ja säänneltyjen aineistojen välillä. Artikkeli 1 tutkii vapaaehtoisten aineistojen yhdistämistä eri tietokantojen välillä ja osoittaa, että liian vähäinen määrä tietokantoja yliarvioi rahastojen menestystä. Tämän ”yhden tietokannan harhan” korjaamisen jälkeen keskimääräinen rahasto ei tarjoa sijoittajalleen ylituottoa. Artikkeli 2 vahvistaa tätä löydöstä osoittamalla, että vuodesta 2008 alkaen edes kirjallisuudessa esitetyt rahastopoimintamenetelmät eivät kykene tuottamaan sijoittajalle lisäarvoa. Menestyksen laantumisen taustalta löytyvät osittain rahastojen kasvu, keskuspankki-interventiot, sekä sääntelyn lisääntyminen.

Artikkeli 3 tutkii valikoitumisharhaa, joka johtuu niistä rahastoista, jotka eivät koskaan raportoi vapaaehtoisesti. Yhdistämme vapaaehtoiset aineistot säännellyn aineiston kanssa, joka on muodostettu salaisista Form PF -raporteista. Ei-raportoivat rahastot menestyvät merkittävästi paremmin kuin raportoivat. Tästä huolimatta raportoivat rahastot keräävät enemmän sijoituspääomaa, mikä korostaa vapaaehtoisen raportoinnin roolia rahastojen markkinoinnissa. Artikkeli 4 osoittaa säännellyillä 13F-omistusraporteilla, että hedge-rahastoilla on taitoa optioiden valinnassa, ja että niiden optiovalinnat ovat informoituun kaupankäyntiin ideaalisia. Väitöskirjani tärkein yhteenveto onkin, että hedge-rahastoteollisuus on edelleen elinvoimainen, mutta parhaat rahastot eivät pidä ääntä itsestään.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Joenväärä, J., Kauppila, M., Kosowski, R., & Tolonen, P. (2021). Hedge fund performance: Are stylized facts sensitive to which database one uses? Critical Finance Review, 10(2), 271–327. https://doi.org/10.1561/104.00000104

  2. Bollen, N. P. B., Joenväärä, J., & Kauppila, M. (2021). Hedge fund performance: End of an era? Financial Analysts Journal, 77(3), 109–132. https://doi.org/10.1080/0015198X.2021.1921564

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  3. Barth, D., Joenväärä, J., Kauppila, M., & Wermers, R. (2022). The hedge fund industry is bigger (and has performed better) than you think. Manuscript in preparation.

  4. Joenväärä, J., Kauppila, M., & Tolonen, P. (in press). Information content of hedge fund equity option holdings. Journal of Alternative Investments.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. G, Oeconomica
ISSN: 1455-2647
ISSN-E: 1796-2269
ISSN-L: 1455-2647
ISBN: 978-952-62-3485-4
ISBN Print: 978-952-62-3484-7
Issue: 130
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 512 Business and management
Subjects:
Funding: I thank Suomen Arvopaperimarkkinoiden Edistämissäätiö, who provided financial assistance towards finishing my dissertation.
Copyright information: © University of Oulu, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.