University of Oulu

Public service productization : a constructive approach on research, development and innovation process of University of Applied Sciences

Saved in:
Author: Juntti, Mirva1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526235240
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2022
Publish Date: 2022-12-09
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Programme Committee of Technology and Natural Sciences of the University of Oulu for public defence in Auditorium IT116, Linnanmaa, on 16 December 2022, at 12 noon
Tutor: Professor Harri Haapasalo
Reviewer: Doctor Kongkiti Phusavat
Professor Eero Eloranta
Opponent: Doctor Tauno Kekäle
Description:

Abstract

The growth of companies is critical in the renewal of any nation. Research has shown that companies collaborating with higher education are more innovative and development oriented, and more likely to grow in staffing and turnover and to penetrate to international markets.

The new public management ideology, especially wrapped up in a funding method, has gradually forced the university of applied sciences (UAS) research, development, and innovation (RDI) services to enhance the performance in the industry. By productization, UAS are to adopt the design thinking ideology, to introduce service-dominant logic, and enhance public-private partnership. With well-designed services, the social and environmental impacts of UAS are intensified. It is the outmost target of new public management.

With its constructive research approach, this dissertation was aimed at generating a new contribution to the conduct of RDI activities in the UAS context. It demonstrates the dimensions that alter the UAS RDI service encountering conditions. Furthermore, the study considers the challenges and cornerstones of the prevailing customer-oriented business model and reframes the uniform, systematic model to the UAS RDI service encountering process.

This research is unique, as the academic service encountering process from the perspective of productization has seldom been the key issue investigated in research. The practical significance of the dissertation is to contribute to the exchange and experience of the UAS-industry collaboration.

see all

Tiivistelmä

Korkeakouluyhteistyötä tekevät yritykset ovat innovatiivisempia ja kehittämisorientoituneempia, useammin voimakkaan kasvuhakuisia, henkilöstömäärältään ja liikevaihdoltaan suurempia ja toimivat useammin valtakunnallisilla ja kansainvälisillä markkinoilla. Suomalaiset yritykset osaavat hyödyntää ammattikorkeakouluopiskelijoiden harjoitteluja ja opinnäytteitä kehittämistyössään. Sen sijaan tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiopalvelut (TKI-palvelut) ovat toimintoja, mitkä yritykset tunnistavat edellistä heikommin voimavarakseen.

Tämän väitöstutkimuksen kirjallisuuskatsaus osoittaa, miten korkeakoulupolitiikan muutos on ohjannut akateemista intressiä yritysyhteistyön suuntaan (uusi julkisjohtamisen oppi), ja miten julkisen sektorin suhde yksityisiin toimijoihin on muuttunut (julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus). Tutkimuskysymyksenä on, miten asiakaslähtöisyys (palvelumuotoilu, suunnitteluajattelu) tukevat näitä tavoitteita, ja mitä haasteita ja mahdollisuuksia palveluprosessin systematiikassa on.

Tämä konstruktiivinen tutkimus on ainutlaatuinen, sillä AMK:n TKI-palveluita on tuotteistamisen näkökulmasta tutkittu varsin vähän. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että systemaattinen palvelumalli lisää osaamisen uudistumista, parantaa kehittämistyötä ja palveluvastetta. Se myös parantaa yritysten luottamusta AMK:n palvelutarjontaan. Väitöskirjan konstruktio, tarjoaa yhtenäisen menettelytavan yrityslähtöisten palveluiden tuottamiseksi ja vastaa kysymykseen, miten AMK:n TKI-palveluita voidaan tuotteistaa. Tulosten avulla on mahdollista uudistaa ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan menettelytapoja.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. C, Technica
ISSN: 0355-3213
ISSN-E: 1796-2226
ISSN-L: 0355-3213
ISBN: 978-952-62-3524-0
ISBN Print: 978-952-62-3523-3
Issue: 860
Type of Publication: G4 Doctoral dissertation (monograph)
Field of Science: 222 Other engineering and technologies
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.