University of Oulu

Clinical and psychosocial outcomes among patients with clefts in Northern Finland

Saved in:
Author: Corcoran, Mirjami1,2,3,4
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Medicine, Dentistry
3Medical Research Center Oulu
4Oulu University Hospital
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526235479
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2022
Publish Date: 2023-01-05
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Programme Committee of Health and Biosciences of the University of Oulu for public defence in the Markku Larmas auditorium (H1091) in Dentopolis, on 13 January 2023, at 12 noon
Tutor: Docent Virpi Harila
Professor György Sándor
Reviewer: Doctor Heidi Arponen
Professor Magnus Hakeberg
Opponent: Professor Timo Peltomäki
Description:

Abstract

Children with orofacial clefts have a vast treatment need. Throughout life, they often overcome several physical and psychological cleft-related challenges. The burden of care due to the cleft is significant for the children, their parents, and society. More studies are needed to define cleft-related problems. The physical challenges, such as malocclusions, can be connected to the psychological difficulties that patients with clefts face. The aim of this project was to evaluate the oral health-related quality of life (OHRQoL) and dental fear among 18-year-old patients with clefts. The research also aimed to examine the cleft patients’ motivation to attend complex treatments. Another aim was to examine the maxillary arch dimensions in 6-year-old children with clefts and to compare them with the severity of the initial cleft among patients with cleft palate.

The study comprised the cohort of children with cleft lip and/or palate (CLP) treated at the Oulu University Hospitals’ Cleft Lip and Palate centre. The study included 63 individuals who had turned 18 years and 89 children who were 6 years old. More than half of the 18-year-old subjects reported an impact on OHRQoL. Physical pain and psychological discomfort were the most reported domains. Good outcome, support from others, and dental care being a normal routine were the motivating factors to attend treatments. Almost 40% of the subjects reported moderate dental fear. Those with a cleft involving the lip experienced lower OHRQoL and more dental fear.

Larger initial clefts resulted in shorter maxillas on the right side at 6 years of age. Maxillary growth was reduced among patients with a cleft involving the palate. The dimensions were largest for clefts involving only the lip.

see all

Tiivistelmä

Halkiolapsilla on suuri hoidontarve. He kohtaavat usein lukuisia sekä fyysisiä että psyykkisiä halkioon liittyviä haasteita elämänsä aikana. Hoidon aiheuttama taakka on merkittävä lapselle itselleen, hänen vanhemmilleen ja yhteiskunnalle. Halkioon liittyvien haasteiden määrittelyä varten tarvitaan lisää tutkimustietoa. Fyysiset ongelmat, kuten purentavirheet, voivat olla yhteydessä psykologisiin haasteisiin halkiopotilailla. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli arvioida 18-vuotiaiden halkiopotilaiden kokemaa suun terveyteen liittyvää elämänlaatua sekä hammashoitopelkoa. Tavoitteena oli myös arvioida halkiopotilaiden motivaatiota käydä läpi haasteellisia hoitoja. Lisäksi tavoitteena oli tutkia 6-vuotiaiden halkiolasten yläleuan mittoja ja niiden yhteyttä alkuperäisen halkion kokoon suulakihalkiopotilailla.

Tutkimus koostui potilaista, jotka olivat olleet hoidossa Oulun halkiokeskuksessa. Tutkimuksessa oli mukana 63 osallistujaa, jotka olivat täyttäneet 18 vuotta ja 89 6-vuotiasta osallistujaa. Yli puolet 18-vuotiaista raportoi vaikutuksia suun terveyteen liittyvässä elämänlaadussa. Eniten raportoitiin fyysistä kipua sekä psykologista haittaa. Lähes 40 % osallistujista raportoi kohtalaista hammashoitopelkoa. Ne, joilla halkio ulottui huuleen, kokivat huonompaa suun terveyteen liittyvää elämänlaatua sekä enemmän hammashoitopelkoa. Halkiopotilaiden motivaatioon käydä läpi hoitoja vaikutti eniten hyvä hoitotulos ja muiden tuki sekä hammashoidon kokeminen normaalina rutiinina.

Suuremmat halkiot johtivat lyhyempään yläleukaan oikealla puolella 6-vuotiailla. Yläleuan kasvu oli alentunut niillä, joilla halkio ulottui suulakeen. Suurimmat yläleuan mitat olivat potilailla, joilla halkio ulottui vain huuleen.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Corcoran, M., Karki, S., Harila, V., Kyngäs, H., Luoto, A., Ylikontiola, L. P., Sándor, G. K., & Anttonen, V. (2020). Oral health‐related quality of life among young adults with cleft in northern Finland. Clinical and Experimental Dental Research, 6(3), 305–310. https://doi.org/10.1002/cre2.284

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  2. Corcoran, M., Karki, S., Harila, V., Luoto, A., Ylikontiola, L., Sándor, G. K., & Anttonen, V. (2021). Dental fear among adolescents with cleft. International Journal of Paediatric Dentistry, 31(6), 716–723. https://doi.org/10.1111/ipd.12782

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  3. Corcoran, M., Karki, S., Ylikontiola, L., Lithovius, R., Sándor, G. K., & Harila, V. (2021). Maxillary arch dimensions in 6-year-old cleft children in Northern Finland: A cross-sectional study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(14), 7432. https://doi.org/10.3390/ijerph18147432

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica
ISSN: 0355-3221
ISSN-E: 1796-2234
ISSN-L: 0355-3221
ISBN: 978-952-62-3547-9
ISBN Print: 978-952-62-3546-2
Issue: 1703
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 313 Dentistry
Subjects:
Funding: This work has been financially supported by Finnish Dental society Apollonia, The Finnish Cultural Foundation, Marjut Evälahti and The Finnish Dental society Apollonia’s Division of Orthodontics, the society of Finnish Female Dentists, and University of Oulu Scholarship Fund.
Copyright information: © University of Oulu, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.