University of Oulu

Thinking through encounters : postcolonial essays on difference and otherness in organization studies

Saved in:
Author: Kaasila-Pakanen, Anna-Liisa1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Oulu Business School, Department of Marketing, Management and International business
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526235523
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2023
Publish Date: 2023-01-05
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of The Doctoral Programme Committee of Human Sciences, University of Oulu for public defence in the Arina auditorium (TA105), Linnanmaa, on 13 January 2023, at 12 noon
Tutor: Professor Vesa Puhakka
Reviewer: Professor Gavin Jack
Adjunct Professor Saija Katila
Opponent: Associate Professor Sheena Vachhani
Description:

Abstract

Questions of otherness and difference have resurged in contemporary society. In this dissertation, I explore representations of difference and processes of othering in the field of management and organization studies. I aim to gain a better understanding of how to work towards more ethical and responsible engagement with difference to confront inequality between different groups of people and individuals in organizations and practices of research. With a deconstructive emphasis, the study builds on a range of postcolonial and postcolonial feminist writers to expand and challenge the prevailing theorizations of difference and (re)production of otherness in the specific discussions of diversity and corporeal ethics in organizations, and entrepreneurship in the context of international development.

The dissertation consists of four research papers in which I focus on outlining ways of action and thought that can counter the dominant patterns of othering that fix difference to some bodies and therefore uphold dualistic and hierarchical self–other relations and barriers for social belonging in organizations. I do this by interrogating encounters as sites of responsibility and ethics from which new articulations of difference may rise. More specifically, I theorize difference as a dynamic relation of in-between – generated and constantly renegotiated in embodied, affective and dialogical encounters with others. Conceptualizing encounters as domains in which difference is created disrupts the essentializing logic of othering and furthers our understanding of non-exploitative difference. In this way, the study extends the critical organizational research on difference, diversity and inequality.

Theorizing difference as a dynamic relation of in-between allows me to reflect on three other important points. The first is methodological: it considers the possibilities to explore this relation through creative deconstructive thought. The second one is political: if difference is rethought as a dynamic relation, it carries significance not only for confronting inequality and processes of othering in organizations and practices of research but for the organization of collective action and transnational feminist alliances in academia. Third one is pedagogical: thinking through encounters points to a pathway from engaged research to engaged pedagogy.

see all

Tiivistelmä

Erilaisuuden ja toiseuden kysymykset ovat viime vuosien aikana nousseet yhteiskunnallisen keskustelun ytimeen. Tässä väitöskirjassa tutkin erilaisuuden representaatioita ja toiseuttamisen prosesseja johtamis- ja organisaatiotutkimuksessa. Tutkimuksen tarkoitus on lisätä ymmärrystä siitä, kuinka voimme kohdata erilaisuutta vastuullisemmin ja eettisemmin, jotta voimme purkaa eri ihmisryhmien ja yksilöiden välistä eriarvoisuutta organisaatioissa ja tutkimuksen käytännöissä. Tutkimukseni hyödyntää dekonstruktiivista otetta ja pohjaa postkoloniaaliseen ja postkoloniaaliseen feministiseen teoriaan haastaessaan vallitsevia käsityksiä erilaisuudesta. Tutkimukseni koostuu neljästä osajulkaisusta, jotka sitoutuvat keskusteluihin moninaisuudesta ja kehollisesta etiikasta organisaatioissa sekä yrittäjyydestä kehitysyhteistyön johtamisen kontekstissa.

Koska toiseuttaminen kiinnittää erilaisuuden tiettyjen kehojen ominaisuudeksi ylläpitäen dualistista ajattelua ja luoden esteitä osallisuuden ja kuulumisen tunteille organisaatioissa, osajulkaisuissa keskityn hahmottelemaan ajattelutapoja ja käytännön keinoja tämän torjumiseen. Teen tämän tarkastelemalla kohtaamisia vastuullisuuden ja eettisyyden tapahtumapaikkoina, joista erilaisuuden uudelleenartikulointi voi tapahtua. Tarkemmin sanottuna määrittelen erilaisuuden dynaamisena välitilallisena suhteena, jota jatkuvasti uudelleen luodaan ja neuvotellaan kehollisissa, affektiivisissa ja dialogisissa kohtaamisissa toisten kanssa. Kohtaamisten käsitteellistäminen tapahtumapaikaksi, joissa erilaisuus muodostuu purkaa toiseuttamisen essentialistisen logiikan ja avaa ymmärryksen erilaisuudesta, jota ei voi hyväksikäyttää. Tällä tavoin tutkimus edistää kriittistä organisaatiotutkimusta erilaisuudesta, moninaisuudesta ja eriarvoisuudesta.

Erilaisuuden määrittely dynaamisena välitilallisena suhteena mahdollistaa myös kolmen muun tärkeän huomion tekemisen. Ensimmäinen on metodologinen, se käsittelee niitä mahdollisuuksia, joita tämän suhteen tarkastelu luovan dekonstruktiivisen ajattelun kautta luo. Toinen on poliittinen, jos erilaisuus nähdään dynaamisena suhteena, se ei vain vaikuta eriarvoisuuden ja toiseuttamisen prosessien purkamiseen, vaan myös kollektiivisen toiminnan ja transnationaalisten feminististen liittoutumien järjestäytymiseen. Kolmas on pedagoginen, kohtaamisten kautta ajattelu luo polun sitoutuneesta ja välittävästä tutkimuksesta sitoutuneeseen ja välittävään pedagogiikkaan.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Kaasila-Pakanen, A.-L. (2016). A postcolonial deconstruction of diversity management and multiculturalism. In R. Bendl, I. Bleijenbergh, E. Henttonen, & A. J. Mills (Eds.), The Oxford Handbook of diversity in organizations (pp. 175−194). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199679805.013.31

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  2. Kaasila-Pakanen, A.-L., & Puhakka, V. (2018). The other reading. In A. Fayolle, S. Ramoglou, M. Karatas-Ozkan, & K. Nicolopoulou (Eds.), Philosophical Reflexivity and Entrepreneurship Research (pp. 98–111). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315625454

  3. Kaasila‐Pakanen, A.-L. (2021). Close encounters: Creating embodied spaces of resistance to marginalization and disempowering representation of difference in organization. Gender, Work & Organization, 28(5), 1805–1822. https://doi.org/10.1111/gwao.12647

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  4. Kaasila-Pakanen, A.-L., & Puhakka, V. (2021). A close encounter: Becoming the Other–woman–entrepreneur. Paper presentation. The 21st Gender, Work and Organization conference, Kent Business School

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. G, Oeconomica
ISSN: 1455-2647
ISSN-E: 1796-2269
ISSN-L: 1455-2647
ISBN: 978-952-62-3552-3
ISBN Print: 978-952-62-3551-6
Issue: 131
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 512 Business and management
Subjects:
Funding: For the financial support of this thesis, I would like to acknowledge the Eudaimonia Doctoral Scholarship Program, the Foundation for Economic Education, the Martti Ahtisaari International Doctoral Scholarship Program, the Tauno Tönning Foundation, University of Oulu Graduate School and the Department of Marketing, Management and International Business at Oulu Business School.
Copyright information: © University of Oulu, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.