University of Oulu

Emotion regulation in collaborative learning : students’ affective states as conditions for socially shared regulation

Saved in:
Author: Törmänen, Tiina1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences, Learning and Learning Process (LLP)
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526235592
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2023
Publish Date: 2023-01-13
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Programme Committee of Human Sciences of the University of Oulu for public defence in Martti Ahtisaari -sali (L2), Linnanmaa, on 20 January 2023, at 12 noon
Tutor: Professor Hanna Järvenoja
Professor Sanna Järvelä
Doctor Kristiina Mänty
Reviewer: Professor Thomas Martens
Doctor Nikki Lobczowski
Opponent: Associate Professor Jason M. Harley
Description:

Abstract

Emotions set the conditions for collaborative learning but can be also evoked by the learning activities. With emotion regulation, students can alter these affective conditions for their collaboration. Although it is central for learning, emotion regulation has not been systematically studied in a collaborative learning context. This dissertation focuses on individuals’ and groups’ affective states during collaborative learning, as well as the interrelations between affective states and the co- and socially shared regulation of learning. Furthermore, it aims to explore the potential of multichannel process data in detecting students’ affective states and regulation.

Two data sets were collected in authentic learning situations. In Data I, participants were 6th grade students (N=31, 10 groups) performing a collaborative task. In Data II, 7th grade students (N=54, 18 groups) collaborated across four lessons. Collaboration was videotaped and students’ electrodermal activity was measured. The analyses were based on video observations of students’ emotional expressions (valence) and regulation. The codes were integrated with electrodermal activity data (activation) and the resulting multichannel data sets were analyzed with statistical and process analysis methods.

The results revealed various individual- and group-level affective states fluctuating during collaborative learning. Activated affective states were triggered by factors deriving from the learning task and from social aspects of collaboration. The groups utilized regulation to overcome negative and mixed affect but also to strengthen positive affect within the group. However, regulation was rare compared to the observed need. The results highlight individual learners’ agentic role in co- and socially shared regulation. Methodologically, the results indicate that capturing valence and activation with separate data channels can provide further insights into students’ emotional and regulatory processes.

This study contributes to the theoretical development of the role of affect in socially shared regulation. For educational practice, the findings highlight the need to provide more support and guidance for students and teachers in how to apply emotion regulation as a part of successful collaborative learning. The results can also be utilized in designing regulation support for collaborative learning.

see all

Tiivistelmä

Oppilaiden tunteet luovat olosuhteet yhteisölliselle oppimiselle, mutta vastavuoroisesti myös oppimistilanteet herättävät oppilaissa monenlaisia tunteita ja muokkaavat ryhmän yhteistä tunnetilaa. Vaikka tunteet ja niiden säätely luovat pohjan oppimiselle, ilmiötä ei ole juurikaan tutkittu yhteisöllisessä oppimisessa. Tämä väitöstutkimus tutkii peruskouluikäisten oppilaiden tunteita ja niiden sosiaalisesti jaettua säätelyä osana yhteisöllistä oppimista. Lisäksi tavoitteena on tarkastella monikanavaisen aineiston mahdollisuuksia oppilaiden tunnetilojen ja oppimisen säätelyn tutkimisessa.

Tutkimus koostuu kahdesta aineistosta, jotka on kerätty aidoista oppimistilanteista. Ensimmäisessä aineistossa kuudennen luokan oppilaat (N=31, 10 ryhmää) suorittivat yhden yhteisöllisen oppimisen tehtävän. Toisessa aineistossa seitsemännen luokan oppilaat (N=54, 18 ryhmää) opiskelivat pienryhmissä neljän yhteisöllistä oppimista sisältävän oppitunnin ajan. Ryhmien työskentely videoitiin. Videolta havainnoitiin oppilaiden vaihtelevia tunnetiloja sekä vuorovaikutuksessa tapahtuvaa oppimisen sosiaalisesti jaettua säätelyä. Oppilaiden tunnetilan aktivaatiotason mittaamiseen hyödynnettiin ihon sähkönjohtavuutta. Monikanavaista aineistoa analysoitiin useilla tilastollisilla ja prosessianalyysimenetelmillä.

Tulokset osoittivat, että oppimisen aikana oppilaiden tunnetilat vaihtelivat paljon sekä yksilö- että ryhmätasolla. Ryhmät hyödynsivät tunteiden säätelyä päästäkseen yli negatiivisista tunteista, mutta myös vahvistaakseen ryhmän yhteistä positiivista tunnetilaa. Aina ryhmän tunteiden säätely ei kuitenkaan toteutunut. Tulokset korostavatkin yksilön oman tunteiden säätelyn merkitystä sosiaalisesti jaetun säätelyn toteutumiselle. Menetelmällisesti tutkimus osoitti, että monikanavaista aineistoa hyödyntämällä voidaan saavuttaa syvällisempää tietoa yksilöiden ja ryhmien tunnetiloista sekä oppimisen säätelyprosesseista.

Tämä väitöstutkimus osallistuu oppimisen jaetun säätelyn teorian kehittämiseen huomioiden erityisesti tunteiden merkityksen. Tulokset korostavat tarvetta lisätä entisestään oppilaiden ja opettajien tietoisuutta tunteiden säätelystä ja sen merkityksestä onnistuneelle yhteisölliselle oppimiselle. Tuloksia voidaan hyödyntää myös kehitettäessä uutta teknologiaa tukemaan oppimisen säätelyä.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Törmänen, T., Järvenoja, H., & Mänty, K. (2021). Exploring groups’ affective states during collaborative learning: What triggers activating affect on a group level? Educational Technology Research and Development, 69(5), 2523–2545. https://doi.org/10.1007/s11423-021-10037-0

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  2. Järvenoja, H., Törmänen, T., & Mänty, K. (2022). Affective conditions for collaborative learning: When do groups engage in emotion regulation? Manuscript submitted for publication.

  3. Törmänen, T., Järvenoja, H., & Mänty, K. (2021). All for one and one for all – How are students’ affective states and group-level emotion regulation interconnected in collaborative learning? International Journal of Educational Research, 109, 101861. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2021.101861

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  4. Törmänen, T., Järvenoja, H., Saqr, M., Malmberg, J., & Järvelä, S. (2022). Affective states and regulation of learning during socio‐emotional interactions in secondary school collaborative groups. British Journal of Educational Psychology. Advance online publication. https://doi.org/10.1111/bjep.12525

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. E, Scientiae rerum socialium
ISSN: 0355-323X
ISSN-E: 1796-2242
ISSN-L: 0355-323X
ISBN: 978-952-62-3559-2
ISBN Print: 978-952-62-3558-5
Issue: 220
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 516 Educational sciences
Subjects:
Funding: I would like to express my gratitude to the Academy of Finland, Finnish Cultural Foundation, University of Oulu Graduate School, and Faculty of Education for the financial support for my dissertation research.
Copyright information: © University of Oulu, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.