University of Oulu

Maaseudun monipaikkaisen asumisen, yrittämisen ja etätyöskentelyn edistämisen keinot Pohjois-Pohjanmaalla : MOPPI koontiraportti

Saved in:
Author: Karvinen, Kaisa1; Hentilä, Helka-Liisa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 5.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526235646
Language: Finnish
Published: Oulu : University of Oulu, 2022
Publish Date: 2023-01-03
Description:

Johdanto

Ihmiset jakavat aikansa yhä enemmän eri paikkojen ja paikkakuntien välillä. Koronakriisin aikana monipaikkaisesta arjesta tuli uusi normaali, kun moni siirtyi etätöihin. Esimerkiksi työn tekeminen voidaan määritellä monipaikkaiseksi, kun sen tapahtuu vuoroin kotona, työnantajan toimipaikassa tai julkisissa tiloissa yhden tai useamman kunnan alueella. Monipaikkaisuuden suhdetta maaseutualueiden elinvoimaisuuteen ei ole tutkittu ennestään kovin paljoa.

Maaseudun monipaikkaisen asumisen, yrittämisen ja etätyöskentelyn edistämisen keinot Pohjois-Pohjanmaalla eli MOPPI oli kaksivuotinen (2021–2022) hanke, jossa selvitettiin monipaikkaiseen asumiseen, yrittämiseen ja etätyöhön liittyviä mahdollisuuksia sekä tunnistettiin havaittuja haasteita. Hanke keskittyi tarkastelemaan monipaikkaisuutta Pohjois-Pohjanmaan kuntien, yritysten ja asukaskohderyhmien näkökulmasta.

Tähän raporttiin on koottu tiivis yhteenveto hankkeen vaiheista, tehdyistä havainnoista sekä julkaistuista osaraporteista. Lisäksi koontiraportti kokoaa yhteen jatkotoimia koskevia alustavia ehdotuksia Pohjois-Pohjanmaan toimijoiden käyttöön.

MOPPI-hankkeen aikana tarkasteltiin, millaisia mahdollisuuksia ja haasteita maaseudun monipaikkaisuuteen ja siihen liittyviin ilmiöihin sisältyy asukkaiden, yritysten ja kuntien näkökulmasta. Hanke pyrki selvittämään, miten monipaikkaisuus mahdollistaa siirtymisen kohti resurssitehokasta taloutta sekä auttaa luomaan uudenlaisia kestävän kulutuksen ja tuotannon toimintamalleja. Hanke koostui asukashaastatteluista, yrityskyselyistä ja täydentävistä haastatteluista sekä kuntakyselystä ja täydentävistä haastatteluista. Näiden vaiheiden osaraportit muokattiin kolmeksi julkaisuksi Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin julkaisusarjaan. Julkaisut esitellään tässä raportissa tiivistetysti. Hanke päättyi kohderyhmille suunnattuun seminaariin ja työpajaan, joiden tuloksia selvitetään tämän raportin lopussa.

Hankkeen tavoitteena oli tunnistaa ja vahvistaa Pohjois-Pohjanmaan kuntien, asukkaiden ja yritysten ymmärrystä monipaikkaisuudesta sekä tukea muutoksen tuomien uusien mahdollisuuksien hyödyntämistä ja jatkokehitystä. Hanke loi tietopohjaa, sanastoa ja keskustelua monipaikkaisuudesta. Hanke nosti esiin uusia keinoja, ideoita ja jatkotoimenpiteitä, joiden avulla monipaikkaisuutta ja siihen liittyviä ilmiöitä voidaan edistää niin, että ne tukevat erityisesti Pohjois-Pohjanmaan ydin- ja harvaan asutun maaseudun säilymistä sekä kehittymistä monipuolisena asuin- ja työympäristönä. Hankkeessa nousi esille, miten monipaikkaisuus ei koske ainoastaan työikäisiä vaan kokonaisia perheitä. Kun elämä muuttuu monipaikkaiseksi, uusille palveluille kuten yhteiskuljetuksille tai etätyöpisteille tulee tarvetta. Keskeiseksi teemaksi nousi myös maaseudun kytkeytyminen osaksi digitaalista muutosta ja tietoliikenneyhteyksien merkitys osa monipaikkaiseen arkeen siirtymistä.

Hankkeen toteutti yhteistyössä Oulun yliopiston Arkkitehtuurin yksikön yhdyskuntasuunnittelun tutkimusryhmä sekä Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE. Hanketta rahoitti Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hanketuella toteutettiin EU:n Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 mukaisia toimenpiteitä

see all

Series: Arkkitehtuuri. B
ISSN: 2489-6845
ISSN-E: 2489-7825
ISSN-L: 2489-6845
ISBN: 978-952-62-3564-6
Issue: 29
Type of Publication: D4 Published development or research report or study
Field of Science: 520 Other social sciences
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.