University of Oulu

Yrittäjänä omistajanvaihdoksen jälkeen : yrityskauppakulttuurin kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalle -hankkeen selvitys ostajayrittäjien kokemuksista yrityksen haltuunotosta ja kehittämisestä

Saved in:
Author: Veikkola, Laura1; Pihlajamaa, Paula; Hänninen, Kai1
Organizations: 1University of Oulu, Kerttu Saalasti institute, Micro Entreneurship
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526235943
Language: Finnish
Published: Oulu : University of Oulu, 2022
Publish Date: 2023-01-04
Description:

Abstract

The aim of the Yrityskauppakulttuurin kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla (OVI—Omistajanvaihdos ilolla) project (A77599, 1.4.2021–31.12.2022) is to increase changes of ownership in North Ostrobothnia. The principal implementer of the project is Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät, the University of Oulu’s Kerttu Saalasti Institute is a partial implementer, and the financiers are Council of Oulu Region, municipalities of the region and Europen Regional Development Fund. This report is part of the statement work of the project, which monitors how the buyer gets inside the company and how the company has developed after the change of ownership.

In the report, we look at the buyer experiences of entrepreneurship after the change of ownership, and especially how the new entrepreneur got into the company’s operations and how the company has developed after the change of ownership. Three micro-entrepreneurs and one small entrepreneur were interviewed for the survey. Data for analysis using material-based content analysis methods. The transfer of information from the seller to the buyer was central to the takeover of the company. In the takeover phase, the key themes are the transmission of information between the seller and the buyer, psychological burden and social support. The key challenge mentioned was the COVID-19 pandemic, but this study does not directly address that. The entrepreneurs perceived the social and spiritual support of the work community and close circle as resources. Key topics in the development of the company were the starting points for the development of the company, which, based on this report, are the entrepreneurs’ personal goals and the direction in which they want to take the company. The starting point for the development was not growth goals, but rather safety and solvency.

see all

Tiivistelmä

Yrityskauppakulttuurin kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalle (OVI—Omistajanvaihdos ilolla) -hankkeen (A77599, 1.4.2021–31.12.2022) tavoitteena on lisätä omistajanvaihdoksia Pohjois-Pohjanmaalla, parantaa alueen omistajanvaihdostietämystä potentiaalisille ostajille viestinnän ja yleisen yrityskauppakulttuurin kehittämisen myötä. Hankkeen päätoteuttajana on Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti on osatoteuttaja ja rahoittajana toimivat Pohjois-Pohjanmaan liitto, alueen kunnat ja Euroopan aluekehitysrahasto. Tämä raportti on osa hankkeen selvitystyötä, jossa seurataan, miten ostaja pääsee sisälle yritykseen ja miten yritys on kehittynyt omistajanvaihdoksen jälkeen.

Selvityksessä tarkastelemme ostajayrittäjien kokemuksia yrittäjyydestä omistajanvaihdoksen jälkeen ja erityisesti sitä, miten uusi yrittäjä on päässyt sisälle yrityksen toimintaan ja miten yritys on kehittynyt omistajanvaihdoksen jälkeen. Selvitystä varten haastateltiin kolmea mikroyrittäjää ja yhtä pienyrittäjää. Aineisto analysointiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin menetelmin.

Yrityksen haltuunotossa keskeistä oli tiedon siirtyminen myyjältä ostajalta. Haltuunottovaiheessa keskeisiä teemoja ovat tiedon välittyminen myyjän ja ostajan välillä, psyykkinen kuormitus sekä henkinen ja sosiaalinen tuki. Keskeinen mainittu haaste oli COVID-19 -pandemia, mutta tämä tutkimus ei suoraan käsittele sitä. Voimavaroiksi yrittäjät kokivat työyhteisön ja läheisten sosiaalisen ja henkisen tuen.

Yrityksen kehittämisessä keskeisiä aiheita olivat yrityksen kehittämisen lähtökohdat, jotka tämän selvityksen perusteella ovat yrittäjien henkilökohtaiset tavoitteet ja se, mihin suuntaan hän haluaa yritystä viedä. Kehittämisen lähtökohtana ei mainittu kasvutavoitteita, vaan enemmänkin turvallisuus ja vakavaraisuus.

see all

Series: Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin julkaisuja
ISSN: 2489-3501
ISSN-E: 2814-4406
ISSN-L: 2489-3501
ISBN: 978-952-62-3594-3
Issue: 5
Type of Publication: D4 Published development or research report or study
Field of Science: 520 Other social sciences
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.