University of Oulu

Sudden cardiac arrest in nonischemic heart disease : role of medication, substance abuse and initial rhythm

Saved in:
Author: Kauppila, Janna1,2,3,4
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Medicine
3University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine, Medical Research Center Oulu
4Oulu University Hospital
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526235981
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2023
Publish Date: 2023-02-10
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Programme Committee of Health and Biosciences of the University of Oulu for public defence in Auditorium 10 of Oulu University Hospital, on 17 February 2023, at 12 noon
Tutor: Professor Juhani Junttila
Professor Heikki Huikuri
Reviewer: Docent Kari Raaska
Docent Samuli Jaakkola
Opponent: Professor Antti Saraste
Description:

Abstract

During sudden cardiac arrest (SCA), the heart suddenly and unexpectedly stops beating. It predominantly leads to sudden cardiac death (SCD), which is the most common mode of death in Western countries. Nonischemic heart disease (NIHD) causes about 20% of SCAs. Many factors, such as medication or substance abuse, can induce SCA in patients with heart disease. The aim of this thesis was to investigate NIHD, initial rhythm, and the use of psychotropics and alcohol as risk factors for SCA.

Studies I and II compared the initial rhythms of SCA subjects with attempted resuscitation by the emergency personnel. In study I, we reported an association between non-shockable initial rhythm and underlying NIHD in 274 subjects with SCA. In study II, the use of psychotropic medication, especially antipsychotics, was positively associated with non-shockable initial rhythm in 222 subjects.

Studies III and IV were based solely on the Fingesture population, which consists of 5,869 consecutive victims of SCD in Northern Finland during 1998–2017. In study III, 42% of 1,301 victims of SCD with NIHD had alcohol in blood at the time of death. Elevated blood alcohol level was more common in men than in women. In study IV, we reported the use of psychotropic medication in 41% of 1,404 subjects with NIHD. According to Finnish Statistics on Medicines 2018, only 12% of the general Finnish population are users of psychotropic medication.

The cause of death was determined by medico-legal autopsy in all cases, and the cause of SCA in the survivors in studies I and II was assessed by a clinical examination including echocardiography and coronary angiography. Overall, we consider the results of these studies to improve the as yet poor understanding of the causes and mechanisms of SCA.

see all

Tiivistelmä

Sydänpysähdyksen aikana sydän lakkaa äkillisesti pumppaamasta. Siitä seuraa useimmiten sydänperäinen äkkikuolema, joka on yleisin kuolinsyy länsimaissa. Ei-iskeeminen sydänsairaus aiheuttaa noin 20 % sydänpysähdyksistä. Useat tekijät, kuten lääkitys tai päihteiden käyttö, voivat aiheuttaa sydänpysähdyksen sairaassa sydämessä. Tämän väitöstutkimuksen tarkoitus oli tutkia ei-iskeemistä sydänsairautta, elvytyksen alkurytmiä sekä psyykenlääkkeiden ja alkoholin käyttöä sydänpysähdyksen riskitekijöinä.

Työt I ja II vertasivat sydämen alkurytmejä sydänpysähdyksen saaneilla potilailla, joita ensihoitajat elvyttivät. Tutkimuksessa I totesimme yhteyden ei-iskettävän rytmin ja ei-iskeemisen sydänsairauden välillä 274:lla sydänpysähdyksen saaneella potilaalla. Tutkimuksessa II huomattiin psyykenlääkkeiden, erityisesti antipsykoottien, käytön olevan yhteydessä ei-iskettävään rytmiin 222 potilaalla.

Työt III ja IV perustuivat puhtaasti Fingesture-aineistoon, joka koostuu 5,869 peräkkäisestä sydänperäisen äkkikuoleman uhrista Pohjois-Suomessa vuosina 1998–2017. Tutkimuksessa III havaitsimme alkoholia veressä kuolinhetkellä 42 %:lla 1 301:sta uhrista, joilla oli ei-iskeemisen sydänsairaus. Tutkimuksessa IV totesimme, että 1 404:sta ei-iskeemistä sydänsairautta sairastaneesta uhrista 41 % käytti psyykenlääkkeitä, kun taas Suomen Lääketilaston 2018 mukaan psyykenlääkkeitä käyttää vain noin 12 % väestöstä.

Kuolinsyy varmennettiin oikeuslääketieteellisellä ruumiinavauksella kaikissa tapauksissa. Sydänpysähdyksestä selvinneillä tapahtuman syy selvitettiin kliinisellä tutkimuksella, johon kuului sydämen ultraäänitutkimus sekä sepelvaltimoiden varjoainekuvaus. Katsommekin näiden tutkimustulosten parantavan vielä puutteellista ymmärrystä sydänpysähdyksen ja sydänperäisen äkkikuoleman taustatekijöistä.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Kauppila, J. P., Hantula, A., Kortelainen, M.-L., Pakanen, L., Perkiömäki, J., Martikainen, M., Huikuri, H. V., & Junttila, M. J. (2018). Association of initial recorded rhythm and underlying cardiac disease in sudden cardiac arrest. Resuscitation, 122, 76–78. https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2017.11.064

  2. Kauppila, J. P., Hantula, A., Pakanen, L., Perkiömäki, J. S., Martikainen, M., Huikuri, H. V., & Junttila, M. J. (2020). Association of non-shockable initial rhythm and psychotropic medication in sudden cardiac arrest. IJC Heart & Vasculature, 28, 100518. https://doi.org/10.1016/j.ijcha.2020.100518

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  3. Kauppila, J. P., Pakanen, L., Porvari, K., Vähätalo, J., Holmström, L., Perkiömäki, J. S., Huikuri, H. V., & Junttila, M. J. (2021). Blood alcohol levels in Finnish victims of non-ischaemic sudden cardiac death. Annals of Medicine, 53(1), 413–419. https://doi.org/10.1080/07853890.2021.1890204

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  4. Kauppila, J. P., Pakanen, L., Porvari, K., Vähätalo, J., Holmström, L., Haukilahti, M. A. E., Perkiömäki, J. S., Huikuri, H. V., & Junttila, M. J. (2022). Use of psychotropic medication in victims of nonischemic sudden cardiac death. Manuscript submitted for publication.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica
ISSN: 0355-3221
ISSN-E: 1796-2234
ISSN-L: 0355-3221
ISBN: 978-952-62-3598-1
ISBN Print: 978-952-62-3597-4
Issue: 1706
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 3121 General medicine, internal medicine and other clinical medicine
Subjects:
Funding: I also want to thank Sigrid Juselius Foundation, Yrjö Jahnsson Foundation, Finnish Foundation for Cardiovascular Research, Ida Montin Foundation, Finnish Medical Foundation and Otto A. Malm Foundation for enabling this work in the form of grants, both for the original publications and the thesis itself.
Copyright information: © University of Oulu, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.