University of Oulu

Occupational and other outcomes in schizophrenia and other psychoses

Saved in:
Author: Majuri, Tuomas1,2,3,4
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Medicine
3University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine, Medical Research Center Oulu
4Oulu University Hospital
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526236155
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2023
Publish Date: 2023-05-05
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Programme Committee of Health and Biosciences of the University of Oulu for public defence in the Leena Palotie auditorium (101A) of the Faculty of Medicine (Aapistie 5 A), on 12 May 2023, at 12 noon
Tutor: Docent Erika Jääskeläinen
Professor Jouko Miettunen
Doctor Marianne Haapea
Reviewer: Docent Christian Hakulinen
Docent Maija Lindgren
Opponent: Professor Jaana Suvisaari
Description:

Abstract

Schizophrenia and other psychoses are psychiatric disorders that are often associated with relatively poor outcomes. Occupational and other outcomes in psychotic disorders are typically the worst of all psychiatric disorders. However, data on these outcomes in long-term follow-up periods are scarce.

The study aimed to investigate long-term occupational and other outcomes in schizophrenia and other psychoses by utilising national register data and questionnaire data from different ages. Outcomes were studied longitudinally at three different stages of illness including onset, over the course of working life, and after years of disability pension. The study was based on the general population-based Northern Finland Birth Cohorts 1966 and 1986.

Persons with psychosis onset at 18–22 years of age had poorer long-term outcomes in terms of marital status, having children, and having substance use disorders compared to psychosis onset before 18 years. People with psychosis onset before the age of 18 years had mainly similar socioeconomic and clinical outcomes compared to non-psychotic psychiatric disorders with onset before 18 years. However, persons with early-onset psychosis were more often on disability pension compared to other early-onset psychiatric disorders. Most individuals with schizophrenia and other psychoses presented with unfavourable employee trajectories reflecting an elevated risk of unemployment and part-time work until midlife. Although schizophrenia is associated with long-term work disability, it is possible to return to the labour market after being on a disability pension. In other psychoses, returning to the labour market is more common than in schizophrenia. In schizophrenia, being married, later onset age of psychosis, shorter length of the latest disability pension and better school performance, and in other psychoses, having children and shorter length of the latest disability pension predicted returning to the labour market.

The study showed that people with psychosis onset before 18 years of age had relatively good outcomes. Occupational outcomes of psychoses were relatively poor although some persons can attain better outcomes, reflecting the occupational capacity of persons with psychoses. To fulfil that potential, development of interventions and studies considering individuals’ perspectives on functioning with larger samples are needed.

see all

Tiivistelmä

Skitsofrenia ja muut psykoosit ovat mielenterveyden häiriöitä, joiden ennuste on melko heikko. Ammatillinen ja muu ennuste on psykooseissa tavallisesti huonoin kaikista psykiatrisista häiriöistä. Tietoa ennusteesta pitkien seurantajaksojen ajalta on kuitenkin vain vähän.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää pitkäaikaista ammatillista ja muuta ennustetta skitsofreniassa ja muissa psykooseissa käyttäen eri ikävuosilta kerättyjä rekisteri- ja kyselytietoja. Ennustetta tutkittiin pitkittäisesti sairauden puhkeamisvaiheessa, sairaudenkulun aikana sekä vuosien työkyvyttömyyseläkkeellä olon jälkeen. Tutkimus perustui Pohjois-Suomen vuoden 1966 ja 1986 väestöpohjaisiin syntymäkohortteihin.

Henkilöillä, jotka sairastuivat psykoosiin 18–22-vuotiaina oli huonompi pitkäaikaisennuste siviilisäädyn, lasten saamisen ja päihdehäiriöiden suhteen verrattuna ennen 18:aa ikävuotta sairastuneisiin. Henkilöillä, jotka sairastuivat psykoosiin ennen 18:aa ikävuotta, oli pääosin samanlainen sosioekonominen ja kliininen ennuste verrattuna muihin mielenterveyden häiriöihin sairastumiseen ennen 18:aa ikävuotta. Varhain puhkeavaan psykoosiin sairastuneet olivat kuitenkin muihin varhain puhkeaviin mielenterveyden häiriöihin verrattuna useammin työkyvyttömyyseläkkeellä. Suurin osa skitsofreniaa ja muita psykooseja sairastavista henkilöistä oli epävakaalla työurapolulla, jossa työttömyys ja osa-aikaiset työt ovat yleisiä aina keski-ikään asti. Vaikkakin skitsofrenia on yhteydessä pitkäaikaiseen työkyvyttömyyteen, työkyvyttömyyseläkkeeltä työmarkkinoille palaaminen on mahdollista. Muissa psykooseissa työmarkkinoille palaaminen on yleisempää kuin skitsofreniassa. Skitsofreniaa sairastavilla naimisissa olo, myöhempi sairauden puhkeamisikä, viimeisimmän työkyvyttömyyseläkkeen lyhyempi kesto ja parempi koulumenestys olivat yhteydessä työmarkkinoille palaamiseen. Muissa psykooseissa lasten saaminen ja viimeisimmän työkyvyttömyyseläkkeen lyhyempi kesto olivat yhteydessä työmarkkinoille palaamiseen.

Alle 18-vuotiaana psykoosiin sairastuneilla oli kohtalaisen hyvä ennuste. Ammatillinen ennuste skitsofreniassa ja muissa psykooseissa näyttäytyi melko heikkona, mutta osalla sairastuneista työkyvyn ennuste on parempi, ja jopa työmarkkinoille paluu on mahdollista. Työkyvyn hyödyntämiseksi tarvitaan interventioiden kehittämistä ja suurempia tutkimuksia, jotka huomioivat myös sairastuneiden yksilölliset näkemykset toimintakyvystä.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Majuri, T., Haapea, M., Nordström, T., Säynäjäkangas, V., Moilanen, K., Tolonen, J., Ala-Mursula, L., Miettunen, J., & Jääskeläinen, E. (2022). Effect of onset age on the long-term outcome of early-onset psychoses and other mental disorders: a register based Northern Finland Birth Cohort 1986 study. Manuscript in preparation. https://doi.org/10.1007/s00787-023-02279-5

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  2. Majuri, T., Alakokkare, A.-E., Haapea, M., Nordström, T., Miettunen, J., Jääskeläinen, E., & Ala-Mursula, L. (2022). Employment trajectories until midlife in schizophrenia and other psychoses: the Northern Finland Birth Cohort 1966. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. Advance online publication. https://doi.org/10.1007/s00127-022-02327-6

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  3. Majuri, T., Haapea, M., Huovinen, H., Nordström, T., Ala-Mursula, L., Penttilä, M., Martimo, K.-P., Miettunen, J., & Jääskeläinen, E. (2021). Return to the labour market in schizophrenia and other psychoses: a register-based Northern Finland Birth Cohort 1966 study. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 56(9), 1645–1655. https://doi.org/10.1007/s00127-020-02009-1

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica
ISSN: 0355-3221
ISSN-E: 1796-2234
ISSN-L: 0355-3221
ISBN: 978-952-62-3615-5
ISBN Print: 978-952-62-3614-8
Issue: 1709
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 3124 Neurology and psychiatry
Subjects:
Funding: This study was financially supported by the Jalmari and Rauha Ahokas Foundation, the Orion Research Foundation sr, the Finnish Medical Society Duodecim, the Finnish Psychiatric Research Foundation, the Finnish Medical Foundation, the University of Oulu Scholarship Foundation, the Iso-Mällinen Foundation and Oulu University Hospital (EVO Funding).
Copyright information: © University of Oulu, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.