University of Oulu

Reason to believe : the prospects and limitations of critical thinking as an educational ideal

Saved in:
Author: Pettersson, Henri1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Education and Psychology, Educational Sciences, Values, Ideologies and Social Contexts of Education (VISE)
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526236254
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2023
Publish Date: 2023-03-16
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Programme Committee of Human Sciences of the University of Oulu for public defence in the Oulun Puhelin auditorium (L5), Linnanmaa, on 23 March 2023, at 2 pm.
Tutor: Professor Katariina Holma
Docent Henrik Rydenfelt
Reviewer: Professor Tone Kvernbekk
Doctor Ben Kotzee
Doctor Tuukka Tomperi
Opponent: Professor Harvey Siegel
Description:

Abstract

The notion of critical thinking means the intellectual skills and propensities required to actively carry out reflective and evidence-based belief-formation, decision-making and judgment. This doctoral dissertation comprises of three studies with their self-contained lines of argumentation. Article I, The Conflicting Ideals of Democracy and Critical Thinking in Citizenship Education, assesses the dormant tensions between the two educational goals of critical thinking and democracy, arguing that we should prioritize the former in the cases where they pull in opposite directions. Article II, De-Idealising the Educational Ideal of Critical Thinking, argues that the philosophical accounts of an ideal critical thinker are excessively idealized in the light of current empirical research on human cognition. I then ruminate on what this might mean for our theoretical understanding and the pedagogical applications of critical thinking. Article III, From Critical Thinking to Criticality and Back Again, reviews in critical spirit certain recent proposals, which attempt to overcome the weaknesses of the two research programs of critical thinking and critical pedagogy in the form of a new and improved educational objective called criticality.

see all

Tiivistelmä

Kriittisellä ajattelulla tarkoitetaan niitä yksilön henkisiä kykyjä ja taipumuksia, jotka saavat hänet harjoittamaan perusteisiin perustuvaa uskomustenmuodostusta ja päätöksentekoa. Tämä artikkeliväitöskirja sisältää kolme osatutkimusta, joilla on omat johtopäätöksensä. Artikkeli I, The Conflicting Ideals of Democracy and Critical Thinking in Citizenship Education, tarkastelee kriittisen ajattelun ja demokratiakansalaisuuden kasvatustavoitteiden välillä piileviä jännitteitä argumentoiden, että meidän tulee asettaa ensin mainittu etusijalle niissä tilanteissa, joissa nämä kasvatuspäämärät vetävät vastakkaisiin suuntiin. Artikkeli II, De-Idealising the Educational Ideal of Critical Thinking, argumentoi kriittisestä ajattelusta annettujen filosofisten kuvausten olevan kohtuuttoman idealisoituja, kun huomioimme ihmiskognitiosta tehdyt empiiriset tutkimukset. Pohdin tältä perustalta sitä, miltä kriittistä ajattelua koskeva teoreettinen ymmärryksemme ja sille rakentuvat pedagogiset sovellukset saattaisivat näyttää empiirisen tietämyksen valossa. Artikkeli III, From Critical Thinking to Criticality and Back Again, arvioi kriittisessä hengessä eräitä tuoreita puheenvuoroja, jotka yrittävät ylittää kriittisen ajattelun ja kriittisen pedagogiikan tutkimusohjelmiin sisältyviä heikkouksia kriitillisyydeksi nimetyn uuden ja paremman kasvatustavoitteen nimissä.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Pettersson, H. (2019). The conflicting ideals of democracy and critical thinking in citizenship education. In K. Stemhagen (Ed.), Philosophy of Education, 75, 355–368. https://doi.org/10.47925/75.2019.355

  2. Pettersson, H. (2020). De-idealising the educational ideal of critical thinking. Theory and Research in Education, 18(3), 322–338. https://doi.org/10.1177/1477878520981303

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  3. Pettersson, H. (2023). From critical thinking to criticality and back again. Manuscript submitted for publication.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. E, Scientiae rerum socialium
ISSN: 0355-323X
ISSN-E: 1796-2242
ISSN-L: 0355-323X
ISBN: 978-952-62-3625-4
ISBN Print: 978-952-62-3624-7
Issue: 221
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 516 Educational sciences
Subjects:
Funding: In the years between 2018 and 2021 my work was done in a research project Citizenship in Change funded by The Eudaimonia Institute at the University of Oulu.
Copyright information: © University of Oulu, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.