University of Oulu

Comorbidity, work ability, and disability retirement among women with polycystic ovary syndrome (PCOS) : a population-based analysis in the Northern Finland Birth Cohort 1966

Saved in:
Author: Kujanpää, Linda1,2,3
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Medicine
3University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine, Medical Research Center Oulu
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.9 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526236391
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2023
Publish Date: 2023-05-19
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Programme Committee of Health and Biosciences of the University of Oulu for public defence in Auditorium 4 of Oulu University Hospital, on 26 May 2023, at 12 noon
Tutor: Professor Terhi Piltonen
Doctor Riikka Arffman
Reviewer: Docent Satu Vehkavaara
Associate Professor Mikaela von Bonsdorff
Opponent: Associate Professor Saila Koivusalo
Description:

Abstract

Polycystic ovary syndrome (PCOS), the most common yet underdiagnosed endocrine disorder in women, affects 6–18% of the female population. Given that PCOS is associated with obesity, hyperandrogenism, impaired glucose metabolism, and chronic low-grade inflammation, women with the syndrome are at risk for several comorbidities. In fact, earlier studies have shown that women with PCOS are at increased risk for infertility, hypertension, type 2 diabetes, metabolic syndrome, psychiatric disorders, and asthma, all of which can decrease quality of life and impair working life performance. Indeed, despite active research on PCOS, studies of overall comorbidity and medication use, as well as aspects of working life, with respect to PCOS are absent.

The main aims of this study were to assess overall comorbidity related to PCOS by examining self-reported and register-based International Classification of Diseases (ICD) diagnoses at age 46 and to investigate work ability, attachment to working life, and early retirement among women with PCOS at late fertile age. Furthermore, self-reported and register-based medication use by women with PCOS at age 46 was also examined. The study population was derived from the Northern Finland Birth Cohort 1966 (NFBC1966) with data linkages to various national registers.

The results revealed PCOS to be a multimorbid condition as overall comorbidity and medication use were notably increased among women with PCOS compared to control women of the same age. In fact, multiple diseases of different organ systems are more common among those with PCOS, such as endocrine diseases, musculoskeletal disorders, infections, infertility, migraine, transient cerebral ischemic attacks, and hypertension. In addition, multiple medications, such as hypertensives, antidiabetics, thyroid medication, cough and cold drugs, and analgesics, were used more often among affected women compared to controls. However, the most notable finding was the decreased ability to work, corresponding to one additional month of both unemployment-related and medically certified absences from work during a two-year follow-up and a twofold higher risk of disability retirement by age 52, compared to control women.

All in all, PCOS is associated with several comorbidities that have a negative impact on working life. Accordingly, more attention should be paid not just to women with PCOS but also, and especially, to their comorbidities and well-being in work and life. Concerted efforts backed by a multidisciplinary, holistic approach should be made to help women with PCOS sustain their careers and improve their health and quality of life more generally.

see all

Tiivistelmä

Monirakkulainen munasarjaoireyhtymä (PCOS) on naisten yleisin, mutta vielä huonosti tunnistettu hormonihäiriö, josta kärsii 6–18 % naisväestöstä. Oireyhtymään liittyy keskeisesti lihavuus, liiallinen mieshormonieritys, huonontunut sokeriaineenvaihdunta sekä krooninen matala-asteinen tulehdus, jotka lisäävät riskiä useille eri liitännäissairauksille. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet PCOS:aa sairastavien kärsivän muita naisia useammin ovulaatiohäiriöperäisestä lapsettomuudesta, verenpainetaudista, tyypin 2 diabeteksesta, metabolisesta oireyhtymästä, psykiatrisista häiriöistä sekä astmasta. Kaikki nämä sairaudet heikentävät naisten elämänlaatua ja työkykyä. Vaikka tutkimusta PCOS:aan liittyvistä seikoista tehdään aktiivisesti, tutkimukset kokonaissairastavuudesta ja lääkkeiden käytöstä ovat vähäisiä ja tutkimukset oireyhtymän vaikutuksesta naisten työkykyyn puuttuvat kokonaan. Tämän tutkimuksen päätavoitteina oli tutkia PCOS:n kokonaissairastavuutta hyödyntäen itseilmoitettua ja rekisteriin pohjautuvaa tutkimusaineistoa sekä PCOS:aa sairastavien naisten työkykyä, työttömyyttä ja varhaista eläköitymistä keski-ikään saakka. Tutkimusjoukkona toimi Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966. Lisäksi tutkimusaineisto on yhdistetty useisiin kansallisiin rekisteriaineistoihin.

Tämän tutkimuksen tulokset osoittivat, että PCOS:aan liittyy merkittävästi lisääntynyt sairaustaakka, sillä kokonaissairastavuus ja lääkkeiden käyttö olivat huomattavasti korkeammat kuin verrokeilla. Useat eri elinjärjestelmiin liittyvät sairaudet olivat yleisempiä PCOS:sta kärsivillä naisilla, kuten umpierityssairaudet, tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, infektiot, migreeni, TIA-kohtaukset sekä verenpainetauti. Lisäksi naiset käyttivät useammin eri lääkeryhmien lääkkeitä kuten verenpainelääkkeitä, diabeteslääkkeitä, kilpirauhaslääkkeitä, yskä- ja kuumelääkkeitä sekä kipulääkkeitä. Tutkimuksen huomattavin löydös oli PCOS:aan liittyvä alentunut työkyky, johon liittyen näillä naisilla oli verrokkeihin nähden kuukauden verran enemmän sekä työttömyyspäiviä että lääkärin todistamia poissaoloja työstä kahden vuoden seurannassa sekä kaksinkertainen riski joutua työkyvyttömyyseläkkeelle 52 vuoden ikään mennessä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että PCOS:aan liittyy paljon erilaisia liitännäissairauksia, jotka huonontavat naisten työkykyä. Oireyhtymästä kärsivät naiset ansaitsevat enemmän huomiota erityisesti liitännäissairauksien ja työkyvyn osalta. Yhtenäinen, moniammatillinen ja kokonaisvaltainen lähestymistapa ja hoito jo perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon tasolla olisi tarpeen tukemaan PCOS:sta kärsivien naisten pitkäaikaisterveyttä sekä työuria.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Kujanpää, L., Arffman, R. K., Pesonen, P., Korhonen, E., Karjula, S., Järvelin, M.-R., Franks, S., Tapanainen, J. S., Morin‐Papunen, L., & Piltonen, T. T. (2022). Women with polycystic ovary syndrome are burdened with multimorbidity and medication use independent of body mass index at late fertile age: A population‐based cohort study. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 101(7), 728–736. https://doi.org/10.1111/aogs.14382

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  2. Kujanpää, L., Arffman, R. K., Pesonen, P., Korhonen, E., Tapanainen, J. S., Morin-Papunen, L., & Piltonen, T. T. (2023). Polycystic ovary syndrome (PCOS) presents as a multimorbid condition by age 50 – birth cohort linkage to national registers. Manuscript in preparation.

  3. Kujanpää, L., Arffman, R. K., Vaaramo, E., Rossi, H.-R., Laitinen, J., Morin-Papunen, L., Tapanainen, J., Ala-Mursula, L., & Piltonen, T. T. (2022). Women with polycystic ovary syndrome have poorer work ability and higher disability retirement rate at midlife: A Northern Finland Birth Cohort 1966 study. European Journal of Endocrinology, 187(3), 479–488. https://doi.org/10.1530/EJE-22-0027

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica
ISSN: 0355-3221
ISSN-E: 1796-2234
ISSN-L: 0355-3221
ISBN: 978-952-62-3639-1
ISBN Print: 978-952-62-3638-4
Issue: 1716
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 3123 Gynaecology and paediatrics
Subjects:
Funding: This project was financially supported by the Päivikki and Sakari Sohlberg Foundation, the Finnish Medical Foundation, the University of Oulu Graduate School, the Emil Aaltonen Foundation, the Northern Ostrobothnia Regional Fund, the University of Oulu Scholarship Foundation, and the Alfred Kordelin Foundation, all of which I gratefully and graciously acknowledge.
Copyright information: © University of Oulu, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.