University of Oulu

Forest hydrological studies to improve water management in marine lowlands in Palembang, Indonesia

Saved in:
Author: Aprialdi, Dwinata1,2,3
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Technology, Environmental Engineering, Water, Energy and Environmental Engineering (WE3)
3Sinarmas Forestry, Indonesia
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526236667
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2023
Publish Date: 2023-05-16
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Programme Committee of Technology and Natural Sciences of the University of Oulu for public defence in Indonesia, on 23 May 2023, at 1 p.m. (in Indonesian time)
Tutor: Professor Bjørn Kløve
Doctor Ali Torabi Haghighi
Reviewer: Doctor Daniel Mendham
Doctor Satyanto Krido Saptomo
Opponent: Professor Budi Indra Setiawan
Description:

Abstract

Marine lowlands are a challenging environment for forestry plantation in Indonesia, due to poor drainage, low soil pH and frequent flooding (caused by the almost completely flat area). In the beginning of 2017, OKI pulp and paper mill Ltd (machinery from Finland) initiated its production in the Palembang region in south-west Sumatra (Indonesia), where the wood for pulp is also produced. The area meant to provide wood to the mill will not be sufficient if the land and forest production deteriorates due to the observed potential problems with marine clays, such as land subsidence, floods and acidity. To meet the demand for wood, Sinar Mas forestry Ltd in the Palembang region has initiated a study to improve water and land management in order to maintain long term forest productivity. This doctoral thesis aims to study the hydrology and water management of the Eucalyptus pellita forest in these lowland areas. The first study focused on the water requirements of Eucalyptus pellita during initial growth (meso scale). The results showed that the average Kc value for E. pellita at age 40–142 days is 0.79, which exceeds that reported for E. grandis. Thus, the recommended irrigation requirement varies depending on precipitation, from 70 mL/plant/day with no rainfall to zero when there is precipitation of >30 mm/day. The second study was carried out to explore the functioning of the existing drainage system adjacent to a flooding river (catchment scale of water management). The study shows how the river capacity controls drainage. The second study showed the tidal affects in the river and the adjacent drainage area with Acacia plantations. Cleaning of the river had a significant effect on each river monitoring station and increased the discharge and velocity by more than 5 times and reduced the water level by more than 40%. The third study looked at the effect of the water table on growth of E. pellita (field scale). The results of third study showed that the best tree growth over a 12-month period was in WT 40–80 cm with mortality around 10%. With WT 0–40 cm, the mortality was 50% due to 2 months of flooding when the trees were 2 months old. With a shallow WT range of 0–40 cm, the trees had the shortest root depth (about 22 cm). This thesis provides practical information to support sustainable forest management in Indonesian lowlands, while also considering local communities. The framework presented here could be used by operation teams in order to ensure wood for the regional pulp and paper industry in Indonesia.

see all

Tiivistelmä

Alavat alueet Indonesiassa ovat haastavia metsätaloudelle rannkion tulvariskien ja savimaiden alhaisen maaperän pH:n vuoksi. Vuoden 2017 alussa OKI sellu- ja paperitehdas Oy käynnisti tuotantonsa Palembangin alueella Sumatralla (Indonesia). Metsätalouteen varattu alue ei tule riittämään, jos maan ja metsän tuotanto heikkenee havaittujen kuivatus ja puunkasvatuksen liittyvien ongelmien vuoksi, jotka liittyvät maanpinnan laskuun, toistuviin tulviin ja maaperän happamuuteen. Vastatakseen puun kysyntään Palembangin alueella sijaitseva Sinar Mas Forestry Ltd on käynnistänyt tutkimuksen vesi- ja maankäytön parantamiseksi metsän pitkän aikavälin tuottavuuden ylläpitämiseksi. Tähän liittyen, tämän väitöskirja tavoitteena oli Palembangin alavien savialueiden hydrologian ja vesitalouden tutkiminen. Ensimmäisessä osa-tutkimuksessa tutkittiin Eucalyptus pellitan veden tarvetta kasvatuksen alkuvaiheessa. Toisessa osatutkimuksessa selvitettiin tulvivan rannikkojoen vaikutusta ojitettujen savimaiden hydrologiaan ja kuivatukseen. Tutkimus osoitti, että joen puhdistaminen kasvillisuudesta lisäsi virtausta ja virtausnopeutta paikoin viisinkertaisesti ja vedenpintaa noin 40%. Kolmannessa tutkimuksessa tarkasteltiin Eukalyptus pellita-puun kasvua kenttämittakaavassa erilaisilla kuivatusolosuhteilla (kuivavara). Tutkimuksen tulokset osoittivat, että paras puun kasvu 12 kuukauteen asti saavutettiin on pohjaveden tasoilla 40–80 cm, jolloin kuolleisuus oli noin 10 %. Pohjaveden tasoilla 0–40 cm, tulvakuolleisuus oli 50 % noin 2 kuukauden ikäisillä puilla. Matalalla pohjaveden tasoilla (0–40 cm) puiden juurisyvyys oli vain 22 cm. Väitöstyö tuo käytännöllisiä ja kestäviä ratkaisuja metsätalouteen huomioiden paikallisen puun tuotannon ja lähialueen yhdyskunnat. Tässä esitettyä viitekehystä voidaan käyttää myös laajemmin edistämään metsän kasvua vastaavissa olosuhteissa.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Aprialdi, D., Haiban, M. I., Kløve, B., & Torabi Haghighi, A. (2019). Irrigation requirement for Eucalyptus pellita during initial growth. Water, 11(10), 1972. https://doi.org/10.3390/w11101972

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  2. Aprialdi, D., Mohammadpour, R., Fajar, A., Ismail, Torabi Haghighi, A., & Kløve, B. (2022). Effect of river cleaning on lowland drainage in South-Eastern Sumatra. Manuscript in preparation.

  3. Aprialdi, D., Fajar, A., Torabi Haghighi, A., & Kløve, B. (2022). Water table and water level impact on tree growth of Eucalyptus pellita in lowland area Palembang, Indonesia. Manuscript in preparation.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. C, Technica
ISSN: 0355-3213
ISSN-E: 1796-2226
ISSN-L: 0355-3213
ISBN: 978-952-62-3666-7
ISBN Print: 978-952-62-3665-0
Issue: 881
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 1171 Geosciences
Subjects:
Funding: I would like to thank Arara Abadi Ltd (Sinar Mas Forestry) for the financial support during my doctoral studies.
Copyright information: © University of Oulu, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.