University of Oulu

Prognosis of juvenile idiopathic arthritis : mortality and psychiatric morbidity among children, adolescents and young adults from a case-control study perspective

Saved in:
Author: Kyllönen, Minna1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Medicine
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Erratum: Erratum (PDF)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526236759
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2023
Publish Date: 2023-06-02
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Programme Committee of Health and Biosciences of the University of Oulu for public defence in Auditorium 12 of the Department of Paediatrics, on 9 June 2023, at 12 noon
Tutor: Docent Paula Vähäsalo
Docent Kari Puolakka
Reviewer: Associate Professor Max Karukivi
Professor Ellen Nordal
Opponent: Docent Silja Kosola
Description:

Abstract

During this millennium, the survival of juvenile idiopathic arthritis (JIA) has greatly improved. However, chronic illness such as JIA appears to have an impact on the psychosocial development and mental health of children and adolescents. The aims of this thesis were to evaluate mortality, causes of death, mental and behavioural disorders and the use of psychotropic medications in patients with recent-onset juvenile idiopathic arthritis (JIA) patients compared to population controls.

The research material of this case-control study was selected from national registers. The cases, JIA patients with the International Classification of Diseases (ICD-10) codes of M08.0–M08.9 or M09.0*L40.5, were collected from the national reimbursement register. For each case, the National Population Registry picked three controls matched for age, sex and residence. Mortality data were picked from Statistics Finland, psychiatric diagnoses (ICD-10 codes F10–98) from the Care Register of National Institute for Health and Welfare, and psychotropic medication was collected from the national prescription register.

During the follow-up time, 4,180 JIA patients (62% females) received special reimbursement for JIA medications. Mean age at diagnosis was 8.3 years. The median follow-up time was 6.6 years (IQR 3.1–10.5). The patients were compared with 12,511 controls. The relative risk of death in the JIA group was not elevated compared to controls. However, the risk of psychiatric morbidity was higher among the JIA patients than the controls, especially in females. In addition, compared to controls, females with JIA purchased more antidepressants than males with JIA.

In conclusion, this study provides novel information on the prognosis of JIA. Mortality in patients with JIA is the same as in controls, but psychiatric morbidity is increased among children, adolescents and young adults compared to controls.

see all

Tiivistelmä

Lastenreuman eloonjäämisennuste on parantunut tämän vuosituhannen aikana. Kroonisella sairaudella kuten lastenreumalla on kuitenkin vaikutusta eri-ikäisten lasten ja nuorten psyykkiseen kehitykseen ja mielenterveyteen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa lastenreumapotilaiden kuolleisuutta, kuolinsyitä, mielenterveyden- ja käyttäytymisen häiriöitä sekä psyykenlääkkeiden käyttöä verrokkiväestöön verrattuna.

Tutkimusmateriaali tähän tapaus-verrokkitutkimukseen kerättiin kansallisista rekistereistä. Tapaukset eli lastenreumapotilaat (diagnoosikoodeilla M08.0–M08.9 tai M09.0*L40.5) kerättiin Kansaneläkelaitoksen (Kela) erityiskorvattavuusrekisteristä. Jokaista tapausta kohti Väestörekisterikeskus poimi kolme väestöverrokkia, jotka oli kaltaistettu iän, sukupuolen ja asuinpaikan suhteen. Kuolleisuusdata saatiin Tilastokeskuksesta. Kaikki seuranta-aikana ilmaantuneet psykiatriset diagnoosit (ICD-10-koodit F10–98) kerättiin Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen hoitoilmoitusrekisteristä (Hilmo) ja psyykenlääkkeiden ostokerrat Kelan lääkeostorekisteristä.

Seuranta-aikana 4180 lastenreumapotilasta (62% naisia) sai erityiskorvattavuuden reumalääkityksestä. Keski-ikä diagnoosihetkellä oli 8,3 vuotta. Keskimääräinen seuranta-aika oli 6,6 vuotta (IQR 3,1–10,5). Potilaita verrattiin 12 511 verrokkiin. Kuoleman riskissä ei ollut eroa verrokkeihin, mutta lastenreumapotilailla, erityisesti naispotilailla, oli verrokkeja suurempi riski sairastua psykiatriseen sairauteen. Verrokkeihin verrattuna naispotilaat ostivat lisäksi enemmän masennuslääkkeitä kuin miespotilaat.

Tutkimus tarjoaa uutta tietoa lastenreumapotilaiden ennusteesta. Kuolleisuus ei ole lisääntynyt lastenreumapotilailla verrattuna verrokkiväestöön, mutta lapsilla, nuorilla ja nuorilla aikuisilla lastenreumapotilailla on enemmän psykiatrista sairastavuutta.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Kyllönen, M., Kautiainen, H., Puolakka, K., & Vähäsalo, P. (2019). The mortality rate and causes of death among juvenile idiopathic arthritis patients in Finland. Clinical and Experimental Rheumatology, 37(3), 508–511.

  2. Kyllönen, M. S., Ebeling, H., Kautiainen, H., Puolakka, K., & Vähäsalo, P. (2021). Psychiatric disorders in incident patients with juvenile idiopathic arthritis—a case-control cohort study. Pediatric Rheumatology, 19(1), 105. https://doi.org/10.1186/s12969-021-00599-x

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  3. Kyllönen, M.S., Kautiainen, H., Jääskeläinen, E., Puolakka, K., & Vähäsalo, P. (in press). Use of psychotropic medication in incident juvenile idiopathic arthritis patients from 2000–2014—a case-control cohort study. Clinical and Experimental Rheumatology.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica
ISSN: 0355-3221
ISSN-E: 1796-2234
ISSN-L: 0355-3221
ISBN: 978-952-62-3675-9
ISBN Print: 978-952-62-3674-2
Issue: 1720
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 3123 Gynaecology and paediatrics
Subjects:
Funding: I warmly thank all my funders: the Finnish Cultural Foundation, the Finnish Rheumatic Disease Foundation, the Finnish Pediatric Research Foundation, the Alma and K. A. Snellman Foundation and the Päivikki and Sakari Sohlberg Foundation.
Copyright information: © University of Oulu, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.