University of Oulu

Novel magnetic resonance imaging applications utilizing rotating frame relaxations

Saved in:
Author: Mirmojarabian, Seyed Amir1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Medicine
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526236964
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2023
Publish Date: 2023-05-26
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Programme Committee of Health and Biosciences of the University of Oulu for public defence in Auditorium 7 of Oulu University Hospital, on 2 June 2023, at 11 a.m.
Tutor: Docent Timo Liimatainen
Professor Miika Nieminen
Reviewer: Docent Pekka Niemi
Docent Touko Kaasalainen
Opponent: Docent Jani Saunavaara
Description:

Abstract

Rotating frame relaxation (RFR) occurs during radio frequency (RF) irradiation in magnetic resonance imaging (MRI). Changes in the magnetization are generated by a circularly polarized radiofrequency field. The RFR parameters can be modified to provide a variety of relaxation contrasts such as continuous-wave T (CWT), adiabatic T (AdT), adiabatic T (AdT) and relaxation along a fictitious field (TRAFF) with different spin-locking irradiation and specific absorption rates (SAR) for potential clinical applications.

Cardiovascular disease (CVD) MRI imaging is based on the left ventricular wall thickness, presence of late gadolinium enhancement (LGE), and left ventricular dysfunction (LVD). In this thesis, TRAFF and T were used to identify myocardial infarct and diffuse fibrosis without using contrast agents. The findings show that collagen content, most likely, increases the water proton interactions which are associated with a decrease in TRAFF in hypertensive patients. In addition, studies of chronic joint injuries show the importance of T in the quantification of early articular cartilage damage, which could lead to joint dysfunction and post-traumatic osteoarthritis (PTOA).

RFR magnetic relaxations provide a powerful methodology for capturing molecular interaction within biological tissues. Using computational modeling, relaxation methods such as T have the potential to provide valuable information about the structural composition of biological tissues. The findings indicate that machine learning models can determine cartilage compositional and structural features with high accuracy when trained with RFR magnetic relaxations.

see all

Tiivistelmä

Pyörivän koordinaatiston relaksaatio (RFR) tapahtuu radiotaajuisen pulssin ollessa päällä magneettikuvauksessa (MK). Magnetisaatiota muokataan ympyräpolarisoidun RF-kentän avulla. Vaihtamalla RFR-parametreja saadaan muodostettua erilaisia relaksaatiomenetelmiä, kuten jatkuvan aallon T (CWT), adiabaattinen T (AdT), adiabaattinen T (AdT) ja kuvitteellista kenttää hyödyntävä (TRAFF) menetelmä. Näillä menetelmillä on erilaiset spin-lukko kentät ja kudosta lämmittävä vaikutus mahdollisiin kliinisiin sovelluksiin.

Sydän- ja verisuonitautien (CVD) MRI-kuvaus perustuu vasemman kammion seinämän paksuuteen, myöhäistehostuman (LGE) esiintymiseen ja vasemman kammion toimintahäiriön (LVD) kuvantamiseen. Tässä työssä TRAFF- ja T1ρ-arvoja käytettiin sydäninfarktin ja diffuusin fibroosin tunnistamiseen ilman varjoaineita. Löydökset osoittavat, että kollageenipitoisuus lisää veden protonien vuorovaikutuksia, jotka liittyvät TRAFF:n pienemiseen verenpainepotilailla. Lisäksi kroonisten nivelvammojen tutkimukset osoittavat T1ρ:n merkityksen varhaisten nivelrustovaurioiden määrittämiseen, mikä voi johtaa nivelen toimintahäiriöön ja posttraumaattiseen nivelrikkoon (PTOA).

RFR-magneettirelaksaatiot tarjoavat tehokkaan menetelmän molekyylien vuorovaikutuksen havaitsemiseen biologisissa kudoksissa. Laskennallista mallintamista käyttämällä relaksaatiomenetelmillä, kuten T1ρ, on mahdollista saada arvokasta tietoa biologisten kudosten rakenteellisesta koostumuksesta. Tulokset osoittavat, että koneoppimismallit voivat määrittää ruston koostumuksen ja rakenteelliset piirteet tarkasti, kun niitä käytetään yhdessä RFR-magneettirelaksaatioiden kanssa.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Mirmojarabian, S. A., Liukkonen, E., Casula, V., Nissi, M. J., Ahvenjarvi, L., Junttila, J., & Liimatainen, T. (2021). Relaxation along a Fictitious Field (RAFF) provides an appropriate alternative method for imaging chronic myocardial infarcts without exogenous contrast media. Interventional Cardiology, 13(5), 381–388.

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  2. Mirmojarabian, S. A., Lammentausta, E., Liukkonen, E., Ahvenjärvi, L., Junttila, J., Nieminen, M. T., & Liimatainen, T. (2022). Myocardium assessment by relaxation along fictitious field, extracellular volume, feature tracking, and myocardial strain in hypertensive patients with left ventricular hypertrophy. International Journal of Biomedical Imaging, 2022, 9198691. https://doi.org/10.1155/2022/9198691

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  3. Mirmojarabian, S. A., Kajabi, A. W., Ketola, J. H. J., Nykänen, O., Liimatainen, T., Nieminen, M. T., Nissi, M. J., & Casula, V. (2023). Machine learning prediction of collagen fiber orientation and proteoglycan content from multiparametric quantitative MRI in articular cartilage. Journal of Magnetic Resonance Imaging, 57(4), 1056–1068. https://doi.org/10.1002/jmri.28353

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica
ISSN: 0355-3221
ISSN-E: 1796-2234
ISSN-L: 0355-3221
ISBN: 978-952-62-3696-4
ISBN Print: 978-952-62-3695-7
Issue: 1726
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 217 Medical engineering
Subjects:
Funding: I gratefully acknowledge Academy of Finland for financial support.
Copyright information: © University of Oulu, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.