University of Oulu

Real-world treatment outcomes of proliferative diabetic retinopathy and diabetic macular edema

Saved in:
Author: Wirkkala, Joonas1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Medicine
Format: ebook
Version: published version
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526237046
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2023
Publish Date: 2023-06-02
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Programme Committee of Health and Biosciences of the University of Oulu for public defence in the Leena Palotie auditorium (101A) of the Faculty of Medicine (Aapistie 5 A), on 9 June 2023, at 12 noon
Tutor: Professor Nina Hautala
Reviewer: Associate Professor Sirpa Loukovaara
Docent Satu Vehkavaara
Opponent: Docent Kati Kinnunen
Description:

Abstract

Diabetic retinopathy is a vision-threatening complication of diabetes and a leading cause of blindness globally. Complications are a major burden to the healthcare system. This study was carried out to evaluate the real-world treatment outcomes of proliferative diabetic retinopathy (PDR) and diabetic macular edema (DME).

The first study (I) included 103 patients with type 1 (T1D) or type 2 diabetes and PDR with vitreous hemorrhage (VH). Intravitreal anti-vascular endothelial growth factor (anti-VEGF) agent bevacizumab showed superiority to panretinal photocoagulation, pars plana vitrectomy and observation alone in shortening the time for clearance of VH (p<0.0001). An average of 1.7±1.1 injections were needed to clear the VH, and the reinjection interval was 7.2±3.9 weeks. In addition, during the 5-year period, patients had 2.2±2.7 VH recurrences and the number of vitrectomies decreased 72% (p<0.0001).

To evaluate functional vision and health-related quality of life (HRQoL) after 35-year duration of T1D, 29 patients with PDR from the population-based cohort with T1D since childhood were re-evaluated in 2019 (II). The visual acuity was 73–77 ETDRS letters and only two patients were visually impaired. Visual field sensitivity and reaction time were impaired in patients with PDR compared to healthy controls, (23.2±3.9 dB vs. 26.9±1.0 dB, and 14.9±5.6 dB vs. 21.0±2.0 dB, respectively, p<0.001). However, contrast sensitivity was not significantly affected (490.5 ms vs. 462.8 ms, p=0.004). HRQoL remained good despite declined functional vision.

The third study (III) consisted of a population-based cohort of 206 patients diagnosed with T1D and DME. Anti-VEGF or a combination of anti-VEGF and laser seemed to be beneficial in terms of visual gain after the initial episode of DME (+4.9 and +5.5 ETDRS letters, p<0.001 and p<0.001, respectively) and long-term treatment stability (+4.1 and +5.1 ETDRS letters, p<0.001 and p<0.001, respectively). The visual impairment due to DME decreased from 2.4% to 1.0% during the 15-year period.

In conclusion, these results underline the importance of timely and effective treatment of PDR and DME in preventing visual impairment in patients with diabetes. Furthermore, modern treatment of DR with intravitreal anti-VEGF agents has revealed promising results in real-life setting and greatly improved the visual prognosis in patients with diabetes.

see all

Tiivistelmä

Diabeettinen retinopatia on diabeteksen yleisin komplikaatio ja yleinen sokeuden aiheuttaja maailmanlaajuisesti. Näön heikentymisen ja näkövammautumisen ehkäisemiseksi diabeettisen retinopatian tehokas hoito on tarpeen. Tämän tutkimuksen tavoitteena on lisätä tietoa proliferatiivisen diabeettisen retinopatian (PDR) ja diabeettisen makulaturvotuksen hoitotuloksista tosielämässä.

Ensimmäisessä osatyössä (I) oli mukana 103 tyypin 1 (T1D) tai 2 diabetesta sairastavaa potilasta, joilla oli PDR ja lasiaisverenvuoto. Työssä selvitettiin lasiaisvuotojen esiintyvyyttä ja hoitotuloksia. Lasiaisvuotoja esiintyi yleisemmin T1D:sta kuin T2D:sta sairastavilla (16 % vs. 9 %). Lasiaiseen annosteltava verisuonikasvutekijäestäjä bevasitsumabi osoittautui laserhoitoa, lasiaisenpoistoleikkausta eli vitrektomiaa ja seurantaa tehokkaammaksi hoitomuodoksi lasiaisvuodon kirkastamiseksi (p<0.0001).

Toisessa osatyössä (II) tutkittiin diabeteksen 35 vuoden sairastamisajan ja PDR:n vaikutusta potilaiden toiminnalliseen näkökykyyn ja elämänlaatuun. Tutkimusaineisto koostui lapsena T1D:seen sairastuneiden kohortin PDR:aa sairastavista potilaista. Näöntarkkuus säilyi hyvänä ja vain kahdelle potilaalle kehittyi näkövamma. Näkökyvyn herkkyys ja reaktioaika olivat alentuneita verrattuna terveisiin verrokkeihin. Kontrastinäkö ei merkittävästi muuttunut. Elämänlaatu pysyi hyvänä, vaikka potilaiden toiminnallinen näkökyky oli diabeteksen pitkän keston myötä heikentynyt.

Kolmannessa osatyössä (III) selvitettiin diabeettisen makulaturvotuksen hoitotuloksia T1D:sta sairastavilla potilailla väestöpohjaisessa aineistossa. Bevasitsumabi-kasvutekijäestäjähoitoa tai bevasitsumabin ja laserin yhdistelmähoitoa saaneiden potilaiden näkö parani merkittävästi ensimmäisen turvotusjakson jälkeen ja hoidon teho säilyi myös pitkäaikaisseurannassa. Diabeettisen makulaturvotuksen aiheuttama näkövammautuminen väheni 15 vuoden seurannan aikana.

Tämän väitöstutkimuksen osatöiden tulokset painottavat PDR:n ja diabeettisen makulaturvotuksen oikea-aikaisen ja tehokkaan hoidon merkitystä diabeteksen aiheuttaman näkövammautumisen ehkäisemisessä. Erityisesti diabetesta sairastavien näköennuste on kasvutekijäestäjälääkkeiden yleistyttyä huomattavasti parantunut.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Wirkkala, J., Bloigu, R., & Hautala, N. M. (2019). Intravitreal bevacizumab improves the clearance of vitreous haemorrhage and visual outcomes in patients with proliferative diabetic retinopathy. BMJ Open Ophthalmology, 4(1), e000390. https://doi.org/10.1136/bmjophth-2019-000390

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  2. Wirkkala, J., Kubin, A.-M., Ohtonen, P., Falck, A., & Hautala, N. (2023). Outcomes of 35-year duration of type 1 diabetes and proliferative diabetic retinopathy on functional vision and quality of life: Benefits of good glycemic control. Journal of Diabetes and Its Complications, 37(2), 108408. https://doi.org/10.1016/j.jdiacomp.2023.108408

  3. Wirkkala, J., Kubin, A.-M., Ohtonen, P., Yliselä, J., Siik, T., & Hautala, N. (2022). Visual outcomes of observation, macular laser and anti-VEGF in diabetic macular edema in type 1 diabetes: a real-world study. BMC Ophthalmology, 22(1), 258. https://doi.org/10.1186/s12886-022-02482-z

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica
ISSN: 0355-3221
ISSN-E: 1796-2234
ISSN-L: 0355-3221
ISBN: 978-952-62-3704-6
ISBN Print: 978-952-62-3703-9
Issue: 1729
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 3125 Otorhinolaryngology, ophthalmology
Subjects:
Funding: This study would not have been possible without the financial support of the Finnish Eye Foundation, the Finnish Medical Foundation, the Finnish Ophthalmological Society and the Northern Finland Health Care Support Foundation. These grants are gratefully acknowledged.