University of Oulu

Metabolic syndrome and periodontal condition : results of the Northern Finland Birth Cohort 1966 study

Saved in:
Author: Tegelberg, Paula1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Medicine
Format: ebook
Version: published version
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526237060
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2023
Publish Date: 2023-06-09
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Programme Committee of Health and Biosciences of the University of Oulu for public defence in Auditorium F101 of the Faculty of Biochemistry and Molecular Medicine (Aapistie 7), on 16 June 2023, at 12 noon
Tutor: Professor Pekka Ylöstalo
Docent Tellervo Tervonen
Reviewer: Docent Mervi Gürsoy
Professor Wenche Borgnakke
Opponent: Docent Hellevi Ruokonen
Description:

Abstract

The aim of this cohort study was to investigate whether metabolic syndrome, obesity, and hyperglycaemia are associated with parameters of periodontal disease, deepened periodontal pockets and alveolar bone loss.

This study was based on the follow-up studies at ages 31 and 46 of the Northern Finland Birth Cohort 1966 study, including clinical and radiological data on periodontal health at age 46, metabolic data at ages 31 and 46 and data on socioeconomic position and health behaviour factors. Article I included 1618 subjects. The study population of Article II consisted of never-smoking individuals without diabetes mellitus (n = 647). Article III was based on never-smoking individuals without diabetes mellitus (n = 725). The study population of Article IV included individuals without diabetes mellitus, and the analyses were done separately among the total population (n = 1318), among those who had never smoked (n = 725), and among current and former smokers (n = 556). Individuals with rheumatic and inflammatory intestinal and lung diseases were excluded from this study.

The results of the study indicate that long-term (≥ 15 years) metabolic syndrome is associated with deepened periodontal pockets and alveolar bone loss. Long-term obesity, weight gain, and central obesity were associated with periodontal pocketing. It was also found that weight gain in males was associated with alveolar bone loss. Impairment in glucose control was found to be associated with periodontal pocketing and alveolar bone loss in those who do not suffer from diabetes mellitus. In addition, even slightly elevated fasting plasma glucose levels, under the threshold for prediabetes, were found to be associated with ≥ 4 mm probing pocket depths.

The results of this study support the view that long-term metabolic syndrome, obesity, and hyperglycaemia could be a significant risk for periodontal diseases.

see all

Tiivistelmä

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, ovatko metabolinen oireyhtymä, lihavuus ja hyperglykemia yhteydessä parodontaali-infektion merkkeihin; syventyneisiin ientaskuihin ja alveolaariseen luukatoon.

Tutkimus perustui Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966-tutkimuksen 31- ja 46-vuotisseurantatutkimusten tietoihin. Kliiniset ja radiologiset tiedot parodontaaliterveydestä kerättiin 46-vuotisseurantatutkimusjaksosta. Metaboliset tiedot, lihavuuteen ja hyperglykemiaan liittyvät tiedot sekä sosioekonomiset ja terveyskäyttäytymiseen liittyvät tiedot kerättiin 31- ja 46-vuotisseurannoista. Artikkeli I perustui 1618 henkilön tietoihin. Artikkeli II tarkasteli ei-diabeetikkoja tupakoimattomia henkilöitä (n = 647). Artikkeli III perustui tupakoimattomaan, ei-diabeetikkojen osajoukkoon (n = 725). Artikkeli IV perustui ei-diabeetikoihin ja analyysit tehtiin erikseen koko populaatiossa (n = 1318), tupakoimattomien osajoukossa (n = 725) sekä entisillä ja nykyisillä tupakoitsijoilla (n = 556). Reuma-, tulehdukselliset suolisto- ja keuhkosairaudet poissuljettiin tutkimuksesta.

Tutkimustulokset osoittivat pitkäaikaisen (≥ 15 vuotta) metabolisen oireyhtymän olevan yhteydessä syventyneisiin ientaskuihin ja alveoliluukatoon. Pitkäaikainen lihavuus, painon nousu ja keskivartalolihavuus olivat yhteydessä syventyneisiin ientaskuihin sekä vuotaviin syventyneisiin ientaskuihin. Lisäksi painon nousun havaittiin olevan yhteydessä alveoliluukatoon miehillä. Glukoositasapainon heikentymisen löydettiin olevan yhteydessä syventyneisiin ientaskuihin ja alveoliluukatoon. Lisäksi jo hieman koholla olevat paastoglukoosiarvot, jotka silti olivat alle prediabeteksen raja-arvon, olivat yhteydessä syventyneisiin ientaskuihin.

Tämän tutkimuksen tulokset tukevat sitä näkemystä, että pitkäaikainen metabolinen oireyhtymä, lihavuus ja hyperglykemia ovat merkittäviä riskitekijöitä parodontaalisairauksien syntymiselle.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Tegelberg, P., Tervonen, T., Knuuttila, M., Jokelainen, J., Keinänen‐Kiukaanniemi, S., Auvinen, J., & Ylöstalo, P. (2019). Long‐term metabolic syndrome is associated with periodontal pockets and alveolar bone loss. Journal of Clinical Periodontology, 46(8), 799–808. https://doi.org/10.1111/jcpe.13154

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  2. Tegelberg, P., Tervonen, T., Knuuttila, M., Jokelainen, J., Keinänen‐Kiukaanniemi, S., Auvinen, J., & Ylöstalo, P. (2021). Association of hyperglycaemia with periodontal status: Results of the Northern Finland Birth Cohort 1966 study. Journal of Clinical Periodontology, 48(1), 25–37. https://doi.org/10.1111/jcpe.13388

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  3. Tegelberg, P., Saxlin, T., Tervonen, T., Knuuttila, M., Jokelainen, J., Auvinen, J., & Ylöstalo, P. (2021). Association of long‐term obesity and weight gain with periodontal pocketing: Results of the Northern Finland Birth Cohort 1966 study. Journal of Clinical Periodontology, 48(10), 1344–1355. https://doi.org/10.1111/jcpe.13524

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  4. Tegelberg, P., Tervonen, T., Knuuttila, M., Saxlin, T., & Ylöstalo, P. (in press). Association of obesity and weight gain with alveolar bone loss: results of the Northern Finland Birth Cohort 1966 study. Journal of Clinical Periodontology.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica
ISSN: 0355-3221
ISSN-E: 1796-2234
ISSN-L: 0355-3221
ISBN: 978-952-62-3706-0
ISBN Print: 978-952-62-3705-3
Issue: 1730
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 3121 General medicine, internal medicine and other clinical medicine
Subjects:
Funding: The research was financially supported by grants from The Finnish Dental Society Apollonia, The Finnish Cultural Foundation, The Minerva Foundation, Finnish Women Dentists' Association, Diasteema ry, The Finnish Medical Foundation, Medical Research Center (MRC), and University of Oulu.