University of Oulu

Project identity formation and maintenance in a temporary organization environment

Saved in:
Author: Nyameke, Emmanuel1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526237244
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2023
Publish Date: 2023-06-14
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Programme Committee of Technology and Natural Sciences of the University of Oulu for public defence in the OP auditorium (L10), Linnanmaa, on 21 June 2023, at 12 noon
Tutor: Professor Harri Haapasalo
Reviewer: Senior Research Associate Beverley Lloyd-Walker
Professor Kalle Kähkönen
Opponent: Associate Professor Riikka Kyrö
Description:

Abstract

In the contemporary technological environment, projects have been identified as crucial success drivers. Nevertheless, they frequently fail to achieve their objectives. Prior research has demonstrated that in a project organization, project identity is a central leadership mechanism that provides a useful means for examining and developing shared interests and objectives among project participants, as well as a tool for focusing on people as crucial success factors in project execution. However, the expanding corpus of conceptual and empirical research on project identity formation and maintenance in the field of project management does not include any in-depth examinations of project identity formation in a temporary organizational environment.

This dissertation seeks to contribute to this literature by investigating how project-based organizations in the infrastructure and construction industries form and maintain project identities. The empirical results highlight the importance of the formation of project identity and maintenance in a temporary organizational environment.

We captured four perspectives within project delivery processes relating to project identity formation and maintenance: project identity cornerstones and management in a multi-project environment, project identity formation in the early phase of collaborative projects, project identity and maintenance in the project execution period, and incorporating the project teams into the larger project identity and maintenance.

see all

Tiivistelmä

Nykyaikaisessa teknologisessa ympäristössä projektit on tunnistettu keskeisiksi menestyksen ajureiksi. Siitä huolimatta he eivät usein saavuta tavoitteitaan. Aikaisempi tutkimus on osoittanut, että projektiorganisaatiossa projekti-identiteetti on keskeinen johtamismekanismi, joka tarjoaa hyödyllisen välineen tutkia ja kehittää yhteisiä kiinnostuksen kohteita ja tavoitteita projektiin osallistujien kesken sekä työkalun keskittyä ihmisiin projektin toteuttamisen ratkaisevina menestystekijöinä. Laajenevaan projekti-identiteetin luominen ja ylläpidon käsitteellisen ja empiirisen tutkimuksen runkoon ei kuitenkaan projektijohtamisen alalla sisälly syvällisiä tutkimuksia projekti-identiteetin muodostamisesta väliaikaisessa organisaatioympäristössä.

Tämä väitöskirja pyrkii täydentämään kirjallisuutta tutkimalla, kuinka infrastruktuuri- ja rakennusalan projektipohjaiset organisaatiot luovat ja ylläpitävät projekti-identiteettiä. Empiiriset tulokset korostavat projekti-identiteetin luomisen ja ylläpidon tärkeyttä tilapäisessä organisaatioympäristössä.

Valitsimme neljä näkökulmaa projektien identiteetin luomiseen ja ylläpitoon liittyvissä projektitoimitusprosesseissa: projekti-identiteetin kulmakivet ja hallinta moniprojektiympäristössä, projekti-identiteetin muodostuminen yhteistyöprojektien alkuvaiheessa, projekti-identiteetti ja ylläpito projektin toteutusvaiheessa sekä projektitiimien sisällyttäminen laajempaan projekti-identiteettiin ja ylläpitoon.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Nyameke, E., Haapasalo, H., & Aaltonen, K. (2020). Formation of project identity in a multi-project environment. International Journal of Management, Knowledge and Learning, 9(1), 3–25.

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  2. Nyameke, E., Haapasalo, H., & Aaltonen, K. (2021). Collaborative project identity formation process in complex projects. Journal of Modern Project Management, 9(1), 170–189.

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  3. Nyameke, E., & Haapasalo, H. (2022). Identity formation and maintenance in a large hospital construction project. Project Leadership and Society, 3, 100058. https://doi.org/10.1016/j.plas.2022.100058

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  4. Nyameke, E., Haapasalo, H., & Tampio, K.-P. (2023). How project user group identity incorporates the larger project identity. Manuscript in preparation.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. C, Technica
ISSN: 0355-3213
ISSN-E: 1796-2226
ISSN-L: 0355-3213
ISBN: 978-952-62-3724-4
ISBN Print: 978-952-62-3723-7
Issue: 888
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 222 Other engineering and technologies
Subjects:
Funding: I am grateful for the financial support that the Tauno Tönning Foundation provided for my dissertation.
Copyright information: © University of Oulu, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.