University of Oulu

RE/Engaging trauma : the transcultural counterwitness and contemporary American poetry

Saved in:
Author: Moran, Matthew1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526237343
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2023
Publish Date: 2023-08-25
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Programme Committee of Human Sciences of the University of Oulu for public defence in the Wetteri auditorium (IT115), Linnanmaa, on 1 September 2023, at 12 noon
Tutor: Professor Kuisma Korhonen
Doctor Jopi Nyman
Reviewer: Doctor Lene Johannessen
Doctor Malin Pereira
Opponent: Doctor Joel Kuortti
Description:

Abstract

The notion of the “transcultural counterwitness” is an attempt to provide a term for a figure who engages in public discussion and defends marginal realities against public border guards. Through an examination of selected ethnic American poets, this study investigates how poetry opposes and engages with the pervasive stereotyping of non-White Americans in U.S. journalism following events of public tragedy. The poets under discussion are Anthony Cody, Claudia Rankine, Martin Espada, Suheir Hammad, and Walidah Imarisha. The events are 9/11, Hurricane Katrina, the death of Trayvon Martin, and the rise of White nationalism following the election of Donald J. Trump. The study evaluates how contemporary American poetry contributes to public discourse, specifically with its discussions of race and ethnicity that circulate in the public sphere. The study argues that poetry problematizes the reader’s relationship with American and global racism by alerting and implicating readers into recent and distant histories of racial trauma. The study also explores the role of technology in rendering a socially engaged poetry that is more visible and thought-provoking. Lastly, by evaluating the transcultural impulses of the text, this study illustrates how ethnic, American poetry can help redefine rigid and limiting definitions of citizenship to promote inclusion.

see all

Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa esitelty ”kulttuurienvälisen vastatodistajan” käsite pyrkii tuomaan tieteelliseen tutkimukseen mukaan teoreettisen työkalun, jonka avulla voidaan tarkastella julkista keskustelua ja tuoda esille erityisesti marginaalisen rodullisen todellisuuden näkökulmaa vastakohtana vallitsevalle, rodullisesti rajoittavalle näkökulmalle. Tutkimusaineistona tässä tutkimuksessa on käytetty yhdysvaltalaisten etnisten runoilijoiden tuotantoa. Kyseiset runoilijat ovat Anthony Cody, Claudia Rankine, Martin Espada, Suheir Hammad ja Walidah Imarisha. Tutkimuksen aiheena on tarkastella, kuinka runous sanataiteen muotona vastustaa ei-valkoisten yhdysvaltalaisten kärjistyneen stereotyyppistä tarkastelua yhdysvaltalaisessa journalismissa. Erityisesti tarkastelun kohteena tässä tutkimuksessa on kaunokirjallinen aineisto, joka kuvaa neljää traagista, historiallista tapahtumaa: 11.9.2001 tapahtunut terroristi-isku New Yorkissa, joka tunnetaan nimellä 9/11, hurrikaani Katrina, joka tapahtui 24.8.2005, Trayvon Martinin kuolemaan johtanut ampumistapaus 26.2.2012 Floridassa sekä valkoisen nationalismin nousu Donald J. Trumpin Yhdysvaltojen presidentiksi valinnan jälkeen vuonna 2017. Tämä tutkimus pyrkii osoittamaan, että nykyrunous vaikuttaa sanataiteen keinoin julkiseen keskusteluun rodun ja eettisyyden merkityksestä ja kyseenalaistaa lukijan käsityksen yhdysvaltalaisesta ja globaalista rasismista. Runouden vaikutuksesta lukija tulee tietoiseksi ei pelkästään lähihistoriaan sijoittuvista, vaan myös etäisemmistä rodullisiin traumoihin liittyvistä historiallisista tapahtumista ja niiden taustoista. Tutkimuksessa tuodaan esille teknologian merkitystä kulttuuriselle keskustelulle sosiaalisesti osallistavan runouden esille tuomisessa. Tarkastelemalla tekstien kulttuurienvälisiä impulsseja tämä tutkimus osoittaa, kuinka etninen yhdysvaltalainen runous voi auttaa uudelleenmäärittämään ahtaita, rajoittavia näkemyksiä kansalaisuudesta ja näin edistää yksilöiden osallistamista yhteiskunnalliseen keskusteluun.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Moran, M. (2020). Rummaging through the ashes: 9/11 American poetry and the transcultural counterwitness. European journal of American studies, 15(2), 1–19. https://doi.org/10.4000/ejas.16018

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  2. Moran, M. (2022). Wading through the flood: The transcultural counterwitness, hurricane Katrina, and video poetry. Papers on Language and Literature, 58(2), 135–64.

  3. Moran, M. (2020). Entangled encounters: The transcultural counterwitness and implication in Claudia Rankine and John Lucas’s Situations. American Studies Journal, 69, 03. https://doi.org/10.18422/69-03

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  4. Moran, M. (2022). Cross/borders: The transcultural poet as counterwitness in Anthony Cody’s Borderland Apocrypha. New American Studies Journal, 73, 13. https://doi.org/10.18422/73-13

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. B, Humaniora
ISSN: 0355-3205
ISSN-E: 1796-2218
ISSN-L: 0355-3205
ISBN: 978-952-62-3734-3
ISBN Print: 978-952-62-3733-6
Issue: 208
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 6122 Literature studies
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.