University of Oulu

Musiikkiliikuntaa yläasteelle ja lukioon

Saved in:
Author: Hakanpää, Tua1 (ed.)
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education and Psychology, Educational Sciences, Teachers, Teaching and Educational Communities (TTEC)
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526237374
Language: Finnish
Published: Oulu : University of Oulu, 2023
Publish Date: 2023-06-02
Description:

Abstract

This collection of pedagogical articles is the result of the exploratory teaching practice process of music education students at the University of Oulu in the pedagogy of music-and-movement education course in the fall of 2022.

During the course, students explored the area of music-and-movement they chose by getting to know the literature of the field, completing teaching practice and reflecting on the pedagogical process in the form of seminar work.

We particularly thought about how music-and-movement exercises can be made suitable for young people in middle school and high school music classes.

In the writings that resulted from the process, various forms of musical embodiments are discussed. The topics of the articles range from the pulsativity of music, to figuring out the rests in music, entrainment, coordination and fine motor skills, body rhythms, changing rhythms, structure of music, images as tools of musical movement, solfeggio, mental images, feelings and stories in music, and the role of a teacher in music-and-movement classes for young musicians.

see all

Tiivistelmä

Tämä pedagoginen artikkelikokoelma on syntynyt Oulun yliopiston musiikkikasvatuksen opiskelijoiden tutkivan opettajuuden harjoitusprosessin tuloksena musiikkiliikunnan pedagogiikan kurssilla syksyllä 2022.

Kurssin aikana opiskelijat tutkivat valitsemaansa musiikkiliikunnan osa-aluetta tutustumalla alan kirjallisuuteen, suorittamalla opetusharjoittelun ja reflektoimalla pedagogista prosessia seminaarityöskentelyn muodossa.

Pohdimme erityisesti sitä, miten musiikkiliikuntaharjoitukset soveltuvat nuorison käyttöön yläasteen ja lukion musiikintunneilla.

Prosessin tuloksena syntyneissä kirjoituksissa käsitellään monipuolisesti musiikin kehollistamista. Artikkelien aiheet liikkuvat perussykkeestä, taukojen hahmottamiseen, tahdistumiseen, koordinaatioon ja hienomotoriikkaan, kehorytmeihin, vaihtuviin tahtilajeihin, muotorakenteeseen, kuviin musiikkiliikunnan välineinä, säveltapailuun, mielikuviin, tunteisiin ja tarinoihin musiikissa sekä opettajan rooliin nuorille suunnatun musiikkiliikunnan toteuttamisessa.

see all

Series: Oulun yliopiston oppimateriaalia
ISSN: 2954-193X
ISSN-E: 2954-1948
ISSN-L: 2954-193X
ISBN: 978-952-62-3737-4
Issue: 2
Type of Publication: D6 Edited professional book
Field of Science: 516 Educational sciences
Subjects:
Copyright information: © 2023, Music education students, Tua Hakanpää, University of Oulu. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
© 2023, Musiikkikasvatuksen opiskelijat, Tua Hakanpää, Oulun yliopisto. Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.
  https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/