University of Oulu

Macrophages in human obesity : the effect of laparoscopic gastric bypass surgery on subcutaneous adipose tissue inflammation

Saved in:
Author: Palomäki, Ville1,2,3,4
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Medicine
3University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine, Medical Research Center Oulu
4Oulu University Hospital
Format: ebook
Version: published version
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526237466
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2023
Publish Date: 2023-12-08
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic Dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Programme Committee of Health and Biosciences of the University of Oulu for public defence in Auditorium 1 of Oulu University Hospital (Kajaanintie 50), on 15 December 2023, at 12 noon
Tutor: Docent Vesa Koivukangas
Professor Petri Lehenkari
Doctor Ari-Pekka Puhto
Reviewer: Docent Pirjo Käkelä
Professor Timo Paavonen
Opponent: Docent Timo Heikkinen
Description:

Abstract

Excess weight and obesity relate to multiple comorbidities, lost quality of life and mortality and cause major burden to healthcare and society. Most obesity seems to trace to changes in lifestyle and the food environment in the last few decades. The comorbidities related to obesity are increasingly viewed as a result of low-grade inflammation characterizing the state of excess adiposity. On microscopic level, this associates with the infiltration of immune cells, particularly macrophages, into adipose tissue. Bariatric surgery and weight loss repeal these alterations.

In this thesis, two behaviorally distinct macrophage pools are identified in subcutaneous adipose tissue of subjects with obesity. Of these, only the macrophages associated with pyroptotic adipocyte deaths decreased after laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass for obesity. These macrophages were also highly imbued by known pro-inflammatory proteins, NLRP3 inflammasome and Caspase-1. The surgery associated with a shift of adipocyte size towards smaller populations.

In addition, a novel method was developed for fat cell size and count analysis using free open-source software.

see all

Tiivistelmä

Ylipainoon ja lihavuuteen liittyy lukuisia liitännäissairauksia, alentunut elämänlaatu ja lisääntynyt kuolleisuus sekä kasvanut terveyspalvelujen kulutus. Viime vuosikymmenten lihavuusepidemia selittynee ensisijaisesti länsimaalaistuneella elämäntavalla ja ruokaympäristön muutoksilla. Viime aikoina on herätty ylimääräisen rasvakudoksen aiheuttamaan matala-asteisen tulehduksen ja liitännäissairauksien yhteyksiin. Rasvakudoksessa tulehdus ilmenee erityisesti paikallisena syöjäsolujen eli makrofagien kertymisenä. Lihavuuskirurgia ja painonpudotus vähentävät sekä rasvakudoksen että elimistön yleistä tulehdustilaa.

Tässä väitöskirjassa tunnistettiin kaksi eri tavoin mahalaukun ohitusleikkaukseen reagoivaa makrofagiryhmää. Osoitamme, että ainoastaan rasvasolujen tulehdukselliseen hajoamiseen ja kuolemaan liittyvät makrofagit vähentyvät leikkauksen jälkeen muun makrofagimäärän pysyessä muuttumattomana. Erityisesti rasvasolujen hajoamiseen liittyvien makrofagien osoitettiin myös ilmentävän runsaasti tulehduksellisia NLRP3- ja Caspase-1-proteiineja. Leikkauksen jälkeen rasvasolujen keskimääräinen koko pieneni.

Kolmantena osatyönä esitetään uusi, ilmaista avoimen lähdekoodin ohjelmistoa käyttävä menetelmä rasvasolujen koon ja määrän mittaamiseen.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Palomäki, V. A., Lehenkari, P., Meriläinen, S., Karttunen, T. J., & Koivukangas, V. (2023). Dynamics of adipose tissue macrophage populations after gastric bypass surgery. Obesity, 31(1), 184–191. https://doi.org/10.1002/oby.23602

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  2. Palomäki, V. A., Väyrynen, J. P., Koivukangas, V., Meriläinen, S., Karttunen, T. J., & Lehenkari, P. (2023). In human obesity adipose tissue NLRP3 is mainly found in macrophages. Manuscript in preparation.

  3. Palomäki, V. A., Koivukangas, V., Meriläinen, S., Lehenkari, P., & Karttunen, T. J. (2022). A straightforward method for adipocyte size and count analysis using open-source software QuPath. Adipocyte, 11(1), 99–107. https://doi.org/10.1080/21623945.2022.2027610

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica
ISSN: 0355-3221
ISSN-E: 1796-2234
ISSN-L: 0355-3221
ISBN: 978-952-62-3746-6
ISBN Print: 978-952-62-3745-9
Issue: 1733
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 3126 Surgery, anesthesiology, intensive care, radiology
Subjects: