University of Oulu

Assessing mental disorders with digital biomarkers

Saved in:
Author: Opoku Asare, Kennedy1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Computer Science and Engineering, Ubiquitous Computing (UBICOMP)
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526237510
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2023
Publish Date: 2023-08-25
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Programme Committee of Information Technology and Electrical Engineering of the University of Oulu for public defence in the OP auditorium (L10), Linnanmaa, on 1 September 2023, at 3 p.m.
Tutor: Docent Denzil Ferreira
Associate Professor Simo Hosio
Reviewer: Assistant Professor Edison Thomaz
Professor Daniel Buschek
Opponent: Professor Tanzeem Choudhury
Description:

Abstract

Mental disorders such as depression and anxiety significantly contribute to the global disease burden. The World Health Organization estimates that mental disorders affect one in eight people globally. Mental disorders lead to adverse health outcomes and have a direct cost impact on society. Despite the availability of effective therapy and medication, a key challenge in diagnosing, monitoring and treating mental disorders is the inadequacy of assessment methods.

This article-based doctoral thesis develops and investigates the feasibility of tools leveraging smartphones and wearables, statistics and machine learning technology to augment the traditional methods of mental disorder care. We developed a smartphone-based application for passive and active data collection leveraging embedded smartphone sensors and a data analysis and behaviour modelling pipeline for quantifying digital biomarkers from smartphone data, predictive analysis, and monitoring mental disorder symptoms.

We found statistically significant differences in digital biomarkers and moods of people with and without symptoms of depression. We found a statistically significant relationship between digital biomarkers, mood, and symptoms of depression and anxiety. We show that digital biomarkers and mood can predict symptoms of depression, and that it is feasible to passively monitor fluctuations in mental disorder symptoms to inform clinical decisions.

The key findings in this thesis show the feasibility of augmenting the current mental disorder care methods with evidence-based and continuous assessment of symptoms in general and clinical populations in everyday life. The tools developed in this thesis could be tailored for various mental disorders such as schizophrenia, post-traumatic stress disorder, bipolar disorder, and anomalous human behaviours such as sleep disorders, sedentary behaviours and problematic smartphone use. Collaborating with public health policymakers and clinicians, we see the potential to impact mental disorder care with just-in-time clinical interventions based on automated early detection of mental disorders and flagging deterioration of mental disorder symptoms.

see all

Tiivistelmä

Mielenterveyden häiriöt, kuten masennus ja ahdistuneisuus, vaikuttavat merkittävästi maailman sairausrasitteeseen. Maailman terveysjärjestö arvioi, että mielenterveyden häiriöistä kärsii maailmanlaajuisesti yksi kahdeksasta ihmisestä. Mielenterveyden häiriöt johtavat haitallisiin terveysvaikutuksiin, ja niillä on suora taloudellinen vaikutus yhteiskuntaan. Tehokkaiden hoitojen ja lääkkeiden saatavuudesta huolimatta mielenterveyden häiriöiden diagnosoinnissa, seurannassa ja hoidossa keskeisenä haasteena on arviointimenetelmien riittämättömyys.

Tämä artikkeliperustainen väitöskirja kehittää ja tutkii älypuhelinten ja älyrannekkeiden, tilastotieteen ja koneoppimisteknologian hyödyntämisen mahdollisuuksia perinteisten mielenterveyden häiriöiden hoitomenetelmien täydentämisessä. Kehitimme älypuhelinsovelluksen, joka kerää tietoa passiivisesti ja aktiivisesti puhelimen sisäisten sensorien avulla. Sovellus analysoi keräämänsä tiedot käyttäytymismallinnusta hyödyntäen. Kehitetyn sovelluksen avulla pystyttiin määrittämään älypuhelinten keräämästä datasta digitaalisia biomarkkereita, suorittamaan ennakoivaa analyysiä ja seuraamaan mielenterveyden häiriöiden oireita.

Havaitsimme digitaalisissa biomarkkereissa ja ihmisten mielialoissa tilastollisesti merkittäviä eroja vertailtaessa ajanjaksoja, jolloin henkilöt kokivat tai eivät kokeneet masennuksen oireita. Löysimme myös tilastollisesti merkittävän yhteyden digitaalisten biomarkkereiden, mielialojen sekä masennuksen ja ahdistuksen oireiden välillä. Osoitamme, että digitaaliset biomarkkerit ja mieliala voivat ennustaa masennuksen oireita, ja mielenterveysoireiden vaihtelun passiivinen seuranta on toteutettavissa kliinisten päätösten tueksi.

Tämän väitöskirjan keskeiset tulokset osoittavat, että nykyisiä mielenterveyden häiriöiden hoitomenetelmiä voidaan täydentää näyttöön perustuvalla ja jatkuvalla arkielämän oireiden arvioinnilla yleisessä ja kliinisessä väestössä. Tässä väitöskirjassa kehitetyt työkalut voidaan räätälöidä eri mielenterveyden häiriöihin, kuten skitsofreniaan, traumaperäiseen stressihäiriöön, kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön sekä poikkeuksellisiin käyttäytymismalleihin, kuten unihäiriöihin, istumatyön aiheuttamiin käyttäytymismuutoksiin ja ongelmalliseen älypuhelimen käyttöön. Yhteistyössä kansanterveyspäättäjien ja kliinikoiden kanssa näemme potentiaalia vaikuttaa mielenterveyden häiriöiden hoitoon mahdollistamalla juuri oikea-aikaiset kliiniset toimenpiteet mielenterveyden häiriöiden varhaisen havaitsemisen ja mielenterveysoireiden pahentumisen automaattisen havaitsemisen avulla.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

 1. Opoku Asare, K., Visuri, A., Vega, J., & Ferreira, D. (2022). Me in the wild: An exploratory study using smartphones to detect the onset of depression. In X. Gao, A. Jamalipour, & L. Guo (Eds.), Lecture notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering: Vol 440. Wireless Mobile Communication and Healthcare (pp. 121–145). https://doi.org/10.1007/978-3-031-06368-8_9

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 2. Opoku Asare, K., Terhorst, Y., Vega, J., Peltonen, E., Lagerspetz, E., & Ferreira, D. (2021). Predicting depression from smartphone behavioral markers using machine learning methods, hyperparameter optimization, and feature importance analysis: Exploratory study. JMIR mHealth and uHealth, 9(7), e26540. https://doi.org/10.2196/26540

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 3. Moshe, I., Terhorst, Y., Opoku Asare, K., Sander, L. B., Ferreira, D., Baumeister, H., Mohr, D. C., & Pulkki-Råback, L. (2021). Predicting symptoms of depression and anxiety using smartphone and wearable data. Frontiers in Psychiatry, 12, 625247. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2021.625247

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 4. Opoku Asare, K., Moshe, I., Terhorst, Y., Vega, J., Hosio, S., Baumeister, H., Pulkki-Råback, L., & Ferreira, D. (2022). Mood ratings and digital biomarkers from smartphone and wearable data differentiates and predicts depression status: A longitudinal data analysis. Pervasive and Mobile Computing, 83, 101621. https://doi.org/10.1016/j.pmcj.2022.101621

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. C, Technica
ISSN: 0355-3213
ISSN-E: 1796-2226
ISSN-L: 0355-3213
ISBN: 978-952-62-3751-0
ISBN Print: 978-952-62-3750-3
Issue: 893
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 113 Computer and information sciences
Subjects:
Funding: The PhD research was funded by the Academy of Finland (Grants 316253 - SENSATE, 320089 - SENSATE, and 318927 - 6Genesis Flagship) and the Infotech Institute at the University of Oulu. I thank the Nokia Foundation for supporting me with a personal grant.
Academy of Finland Grant Number: 316253
320089
318927
Detailed Information: 316253 (Academy of Finland Funding decision)
320089 (Academy of Finland Funding decision)
318927 (Academy of Finland Funding decision)
Copyright information: © University of Oulu, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.