University of Oulu

Cardiometabolic risk and mortality by diseases and medical conditions in the offspring of parents with severe mental illness

Saved in:
Author: Protsenko, Maria1,2,3
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Medicine
3University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine, Medical Research Center Oulu
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526237756
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2023
Publish Date: 2023-09-08
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Programme Committee of Health and Biosciences of the University of Oulu for public defence in Auditorium 1, Building PT1 of the Department of Psychiatry (Peltolantie 17), on 15 September 2023, at 12 noon
Tutor: Professor Juha Veijola
Research Professor Mika Gissler
Reviewer: Docent Hanna Putkonen
Docent Tuija Mikkola
Opponent: Professor Sami Pirkola
Description:

Abstract

Parental severe mental illness (SMI) may affect offspring physical health outcomes in multiple ways. Offspring of parents with SMI are at higher risk of developing mental illness. The impact of parental SMI on offspring’s cardiometabolic health and mortality by diseases and medical conditions is still poorly understood.

This study aimed to examine cardiometabolic morbidity in middle-aged offspring of parents with SMI. The following cardiometabolic disorders were used as outcome measures: diabetes mellitus, hypertension, hyperlipidaemia, coronary artery disease, obesity and cerebrovascular disorders. The study also examined cardiometabolic risk factors including glucose levels, lipid levels, insulin levels and insulin resistance. Another aim of the study was to investigate mortality by diseases and medical conditions in offspring of parents with SMI. The follow-up time was 49 years. The study determined if the risk of mortality by diseases and medical conditions increased among offspring of individuals with SMI compared to a comparison group. The hypothesis was that offspring of people with severe mental disorders have increased cardiometabolic morbidity risk and mortality risk by diseases and medical conditions. The study was prospective with data from both clinical examination and registers. Participants were from unselected population-based birth cohort: The Northern Finland Birth Cohort 1966 (n=12,231).

Offspring of parents with SMI had increased cardiometabolic morbidity risk. Male offspring had elevated risk of coronary artery disease, hyperlipidaemia, obesity and hypertension. Offspring of parents with SMI had increased risk for obesity, especially offspring of mothers with SMI. Female offspring of parents with SMI had partly increased risk for disturbances in cardiometabolic risk factors. They had increased risk for higher glucose level and waist circumference. Offspring of parents with SMI had no increased risk for mortality by diseases and medical conditions. In fact, the risk for dying in the group of offspring of fathers with SMI was lower than in the comparison group. The study concludes that parental SMI has a noteworthy effect on offspring physical health. However, the impact of parental SMI on offspring physical health is complex issue.

see all

Tiivistelmä

Vanhempien vakava mielenterveyden häiriö (SMI) voi vaikuttaa jälkeläisten fyysiseen terveyteen monin eri tavoin. Vakavaa mielenterveydenhäiriötä sairastavien vanhempien jälkeläisillä on suurempi riski sairastua psykiatrisiin sairauksiin. Vanhempien vakavan mielenterveyden häiriön vaikutus jälkeläisten kardiometaboliseen terveyteen ja tautikuolleisuuteen on kuitenkin heikosti ymmärretty.

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia vakavaa mielenterveyden häiriötä sairastavien vanhempien keski-ikäisten jälkeläisten kardiometabolista sairastavuutta. Seuraavia kardiometabolisia häiriöitä käytettiin tulosmuuttujina: diabetes mellitus, verenpainesairaudet, rasva-aineenvaihdunnan häiriöt, iskeemiset sydänsairaudet, lihavuus ja aivoverenkierron sairaudet. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös kardiometabolisia riskitekijöitä, mukaan lukien glukoositaso, lipiditaso, insuliinitaso ja insuliiniresistenssi. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää myös vakavaa mielenterveyden häiriötä sairastavien vanhempien jälkeläisten tautikuolleisuutta. Seuranta-aika oli 49 vuotta. Hypoteesina oli, että vakavaa mielenterveydenhäiriötä sairastavien vanhempien jälkeläisillä on suurentunut kardiometabolisten sairauksien riski ja suurentunut kuolleisuusriski. Tutkimus oli prospektiivinen kliinisistä tutkimuksista ja rekistereistä saatuun dataan perustuva. Osallistujat olivat valikoimattomasta väestöpohjaisesta syntymäkohortista: Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966:sta (n=12,231).

Vakavaa mielenterveyden häiriötä sairastavien vanhempien jälkeläisillä oli suurentunut riski kardiometabolisiin sairauksiin. Vakavaa mielenterveydenhäiriötä sairastavien vanhempien miespuoleisilla jälkeläisillä oli suurentunut iskeemisen sydänsairauden, hyperlipidemian, lihavuuden ja verenpainetaudin riski. Lihavuuden riski oli kohonnut vaikeaa mielenterveyden häiriötä sairastavien vanhempien jälkeläisillä, erityisesti äitien. Vakavaa mielenterveydenhäiriötä sairastavien vanhempien naispuoleisilla jälkeläisillä oli osittain lisääntynyt riski häiriöihin kardiometabolisissa riskitekijöissä. Heillä oli lisääntynyt riski korkeampaan glukoositasoon ja suurentuneeseen vyötärönympärykseen. Tautikuolleisuus ei ollut suurentunut vakavaa mielenterveydenhäiriötä sairastavien vanhempien jälkeläisillä. Itse asiassa tautikuolleisuusriski oli pienentynyt vakavaa mielenterveydenhäiriötä sairastavien isien jälkeläisillä. Tutkimuksessa todetaan, että vanhemman vaikealla mielenterveydenhäiriöllä on huomattava vaikutus jälkeläisten fyysiseen terveyteen. Vanhemman vaikean mielenterveyden häiriön vaikutus jälkeläisten fyysiseen terveyteen on kuitenkin monimutkainen kysymys.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

 1. Protsenko, M., Kerkelä, M., Miettunen, J., Auvinen, J., Järvelin, M.-R., Jones, P. B., Gissler, M., & Veijola, J. (2022). Cardiometabolic disorders in the offspring of parents with severe mental illness. Psychosomatic Medicine, 84(1), 2–9. https://doi.org/10.1097/PSY.0000000000001022

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 2. Protsenko, M., Kerkelä, M., Miettunen, J., Auvinen, J., Järvelin, M.-R., Jones, P. B., Gissler, M., & Veijola, J. (2022). Body mass index in the middle-aged offspring of parents with severe mental illness. Psychological Medicine. Advance online publication. https://doi.org/10.1017/S0033291722000253

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 3. Protsenko, M., Kerkelä, M., Miettunen, J., Auvinen, J., Järvelin, M.-R., Jones, P. B., Gissler, M., & Veijola, J. (2023). Insulin resistance and lipid levels in the middle-aged offspring of parents with severe mental illness. Schizophrenia Research, 252, 271–278. https://doi.org/10.1016/j.schres.2023.01.013

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 4. Protsenko, M., Kerkelä, M., Miettunen, J., Auvinen, J., Järvelin, M.-R., Gissler, M., & Veijola, J. (2020). Mortality by diseases and medical conditions in the offspring of parents with severe mental illness. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 55(12), 1649–1657. https://doi.org/10.1007/s00127-019-01781-z

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica
ISSN: 0355-3221
ISSN-E: 1796-2234
ISSN-L: 0355-3221
ISBN: 978-952-62-3775-6
ISBN Print: 978-952-62-3774-9
Issue: 1738
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 3124 Neurology and psychiatry
Subjects:
SMI
Funding: This study received financial support from Iso-Mällinen Foundation, VTR, Juha Vainio Foundation, Paavo Ilmari Ahvenainen Foundation, Yrjö Johansson Foundation, Scholarship fund of the University of Oulu, and Duodecim society of Oulu.
Copyright information: © University of Oulu, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.