University of Oulu

Dynamics of reversal of strategic change in an emerging market : case study in India

Saved in:
Author: Rani, Pushpa1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Oulu Business School, Department of Marketing, Management and International business
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526237817
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2023
Publish Date: 2023-09-15
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Programme Committee of Human Sciences, University of Oulu for public defence in Martti Ahtisaari auditorium (L2), on 22 September 2023, at 12 noon
Tutor: Professor Vesa Puhakka
Professor Ahmad Arslan
Reviewer: Professor Aldona Glińska-Neweś
Professor Francis Donbesuur
Opponent: Professor Beata Glinka
Description:

Abstract

In today’s rapidly changing and complex business environment, firms of almost all sizes are facing increasing challenges adapting to new market conditions and consumer demands. Through the answer to the research question, this study explores how managers implement and cope with strategic change when faced with an unexpected crisis in an emerging market. The study specifically evaluates how managers of three small and medium-sized firms adapt to strategic change in India, characterized by diverse cultures and practices. This study contributes to strategic change and management literature. Moreover, there has been a significant rise in firms in emerging markets, where most existing scholars have focused on how strategic changes are useful for survival factors in the firms.

This study adopts a qualitative research approach using multiple case studies, focuses on three Indian firms that recently underwent a reversal of strategic change and encountered challenges in the process. The study emphasizes the need to pay attention to techniques employed by managers for maintaining the firm in a competitive situation. This dissertation develops a detailed understanding of how and when the method can be used as a substitute approach for business survival in uncertain times (such as the recent COVID-19 pandemic).

The theoretical framework of the dissertation explains the challenges and importance of employing change reversal when a firm is in a complex situation. This dissertation thus discovers that some employees reframe the meaning of reversal of strategic change as an old style and that leads to negative implications. As a result, this dissertation concludes by discussing the managerial challenges for interpreting change and practical implications for responding to reversal of strategic change efforts in the firms. The results of this research further highlight the importance of the relationship between managers and employees for decision-making as a unity rather than an individual’s responsibility for the change.

see all

Tiivistelmä

Nykypäivän nopeasti muuttuvassa ja monimutkaisessa liiketoimintaympäristössä yritykset kaikissa kokoluokissa kohtaavat kasvavia haasteita sopeutua uusiin markkinaolosuhteisiin ja kuluttajien vaatimuksiin. Tutkimuskysymyksen avulla tämä tutkimus tarkastelee, kuinka johtajat toteuttavat ja selviytyvät strategisesta muutoksesta kohdatessaan odottamattoman kriisin kehittyvillä markkinoilla. Erityisesti tutkimuksessa arvioidaan, miten kolmen pienen ja keskisuuren yrityksen johtajat sopeutuvat Intian strategiseen muutokseen, jolle on tunnusomaista erilaiset kulttuurit ja käytännöt. Tämä tutkimus tuo oman panoksensa strategisen muutoksen ja johtamisen tieteelliseen tutkimukseen. Yritysten määrä on merkittävästi kasvanut kehittyvillä markkinoilla, ja useimmat nykyiset tutkijat ovat keskittyneet siihen, miten strategiset muutokset ovat yritysten selviytymistekijöitä.

Tässä tutkimuksessa käytetään laadullista tutkimuslähestymistapaa, ja useiden tapaustutkimusten avulla keskitytään kolmeen intialaiseen yritykseen, jotka äskettäin kokivat strategisen muutoksen ja kohtasivat haasteita prosessissa. Tutkimus korostaa tarvetta keskittyä johtajien käyttämiin tekniikoihin yrityksen kilpailuaseman säilyttämiseksi. Väitöskirja kehittää yksityiskohtaista ymmärrystä siitä, miten ja milloin menetelmää voidaan käyttää liiketoiminnan selviytymisen turvaamiseksi epävarmoina aikoina, kuten äskettäinen COVID-19-pandemia.

Väitöskirjan teoreettinen viitekehys selventää haasteita ja muutoksen kääntämisen merkitystä monimutkaisissa tilanteissa oleville yrityksille. Se osoittaa, että osa työntekijöistä voi tulkita strategisen muutoksen kääntämisen uudelleen vanhaksi toimintatavaksi, mikä johtaa kielteisiin seurauksiin. Väitöskirjan lopussa käsitellään muutoksen tulkinnan johtamishaasteita ja käytännön vaikutuksia yritysten strategisiin muutospyrkimyksiin. Tutkimuksen tulokset korostavat johtajien ja työntekijöiden välisen suhteen merkitystä päätöksenteossa yhtenäisyytenä, ei yksilön vastuuna muutoksesta.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. G, Oeconomica
ISSN: 1455-2647
ISSN-E: 1796-2269
ISSN-L: 1455-2647
ISBN: 978-952-62-3781-7
ISBN Print: 978-952-62-3780-0
Issue: 136
Type of Publication: G4 Doctoral dissertation (monograph)
Field of Science: 512 Business and management
Subjects:
Funding: I am very honored for the encouraging grants from Foundation for Economic Education (Liikesivistysrahasto), and Erkki Paasikivi Foundation. I am also grateful for travel grants which allowed me to attend international conferences and supported me to collect data for my dissertation.
Copyright information: © University of Oulu, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.