University of Oulu

Puolijohdekomponenttien perusteet : johdatus puolijohdemateriaaleihin ja -liitoksiin sekä yleisempien puolijohdekomponenttien toimintaperiaatteet

Saved in:
Author: Hagberg, Juha1; Peräntie, Jani1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Electrical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 4.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526237862
Language: Finnish
Published: Oulu : University of Oulu, 2023
Publish Date: 2023-09-01
Description:

Alkulause

Tämän teoksen sisältö kattaa Oulun yliopiston Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan tutkinto-ohjelmaan kuuluvan kurssin Puolijohdekomponenttien perusteet (521071A). Syksyn 2021 kurssiuudistuksen myötä aikaisemmin pidetty Puolijohdekomponenttien perusteet -kurssi korvautui tällä uudistetulla kurssilla, mutta kurssin nimi pysyi samana. Uudistetun kurssin materiaali on koostettu kahden aikaisemman kurssin (Materiaalifysiikan perusteet ja Puolijohdekomponenttien perusteet) sähköisten luentomonisteiden pohjalta. Vuonna 2023 kurssin aineisto julkaistaan ensimmäistä kertaa teoksena Oulun yliopiston oppimateriaalia -sarjassa.

Teoksessa käydään ensin lyhyesti läpi puolijohteiden kannalta keskeiset materiaalifysiikkaan liittyvät käsitteet ja johdatellaan lukija puolijohteisiin (Kappaleet 1–4). Kappaleessa 5 tutustutaan puolijohdemateriaaleihin ja niiden tyypillisiin fysikaalisiin ominaisuuksiin. Kappale 6 käsittelee puolijohteiden ja metallien välisien liitosten ominaisuuksia. Kappaleissa 7–10 käydään läpi liitoksiin perustuvien tärkeimpien puolijohdekomponenttien keskeinen toiminta ja ominaisuudet. Teoksessa käytetyt yleisimmät lyhenteet, symbolit ja vakiot on listattu alun luetteloissa yhdessä esimerkkien kanssa. Lisäksi teoksen liitteeksi on lisätty kreikkalaiset aakkoset, yleisiä etuliitteitä ja puolijohteiden standardin mukaisia piirrosmerkkejä.

Kuvien ja tekstien laadinnassa on hyödynnetty useita materiaalifysiikkaa ja puolijohteita käsitteleviä kirjoja, nettisivuja ja aikakausijulkaisuja. Eräitä tarkempia lähteitä on annettu tekstissä ja ne on lueteltu lopun Lähdeluettelossa. Kiderakenteiden visualisoinnissa on hyödynnetty VESTA-ohjelmaa (https://jp-minerals.org/vesta/en/). Kurssilla käytetään Moodle-oppimisympäristöä (moodle.oulu.fi), josta löytyy kurssin suorittamiseen liittyvää ajankohtaista informaatiota ja kurssilla tarvittavaa lisämateriaalia.

Tämän opetusmateriaalin lisäksi Puolijohdekomponenttien perusteet -kurssiin kuuluvat ydinmateriaaliin liittyvät laskuharjoitukset, jotka jaetaan oppimisympäristön kautta. Luentomonisteeseen liittyvät kehitysehdotukset ovat erittäin tervetulleita ja pyydämme myös ystävällisesti huomauttamaan materiaalissa mahdollisesti havaittavista virheistä ja epäloogisuuksista.

Oulussa 1.6.2023 Tekijät

see all

Series: Oulun yliopiston oppimateriaalia
ISSN: 2954-193X
ISSN-E: 2954-1948
ISSN-L: 2954-193X
ISBN: 978-952-62-3786-2
Issue: 3
Type of Publication: D5 Text book, professional manual or guide or a dictionary
Field of Science: 213 Electronic, automation and communications engineering, electronics
Subjects:
Copyright information: © 2023, Juha Hagberg, Jani Peräntie, University of Oulu. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
© 2023, Juha Hagberg, Jani Peräntie, Oulun yliopisto. Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/