University of Oulu

Digitaalista pedagogiikkaa : opettaja ja oppija muuttuvissa työskentely-ympäristöissä

Saved in:
Author: Tervo, Timi1; Ahola, Sara1; Kaitera, Susanna1 (eds.)
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education and Psychology, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 4.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526238364
Language: Finnish
Published: Oulu : University of Oulu, 2023
Publish Date: 2023-09-26
Description:

Abstract

This work focuses on digital pedagogy in changing work environments from the perspectives of the teacher and the learner. Digitalization has strongly shaped the practices of the education sector, which has created increasing pressure for change, especially for teachers. Smooth practices and functional digital pedagogy are more important than ever before. This work is intended as learning material for teachers who wish to develop their own digital pedagogical competence and skills to operate in diverse learning environments in a way that serves learning. The contents of this work are based on the “Teacher's digital pedagogical skills in distance and hybrid environments (‘DigiPeda’)” project at the University of Oulu, which was funded by the European Social Fund and the Northern Ostrabothnian Centre for Economic Development, Transport, and the Environment. The project aimed to support the professional development and well-being of teachers in changing working environments. The authors of the publication are teachers, experts in learning research and personnel of the DigiPeda project.

The work is divided into four parts, the first of which focuses on digital pedagogical perspectives and the use of technology in teaching during distance and hybrid education, as well as on the teacher's digital competence frameworks. Part 2 provides a research-based overview of learning skills, well-being, and emotions, as well as the growth mindset as part of distance and hybrid education. Part 3 consists of case reports of teachers during the distance education transition and a description of the continuing learning course implemented in the DigiPeda project. Finally, an outlook of a new learning culture encouraged by diversifying modes of teaching is provided. The chapters include a diverse range of perspectives from experts on digital pedagogy as part of the teacher's work. The central cross-cutting theme of this publication is the change in working and learning environments. Teachers' and learners' skills required to operate in diverse working environments are constantly evolving, and new practices are laying the foundation for future education.

see all

Tiivistelmä

Tämä teos käsittelee digipedagogiikkaa muuttuvissa työympäristöissä opettajan ja oppijan näkökulmista. Digitalisaatio on muokannut koulutussektorin käytänteitä voimakkaasti, mikä on luonut kasvavia muutospaineita erityisesti opettajille. Sujuvat käytännöt ja toimiva digipedagogiikka ovat tärkeämpiä kuin koskaan ennen. Tämä teos on suunnattu oppimateriaaliksi opettajille, jotka haluavat kehittää omaa digipedagogista osaamistaan ja taitojaan toimia monimuotoisissa oppimisympäristöissä oppimista palvelevalla tavalla. Teoksen sisältö pohjaa vuoden 2020 koronaviruspandemian siivittämään etä- ja hybridiopetussiirtymään sekä Euroopan sosiaalirahaston ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoittamaan Oulu yliopiston Opettajan digipedagogiset taidot etä- ja hybridityöskentelyssä (”DigiPeda”) -hankkeeseen, jonka tavoitteena oli tukea opettajien ammattitaidon kehittymistä ja hyvinvointia muuttuvissa työskentely-ympäristöissä. Julkaisun kirjoittajat ovat opettajia, oppimisen tutkimuksen asiantuntijoita sekä DigiPeda-hankkeen henkilöstöä.

Teos jakautuu neljään osaan, joista ensimmäinen keskittyy digipedagogisiin näkökulmiin ja teknologian hyödyntämiseen opetuksessa etä- ja hybridiopetuksen aikana sekä opettajan digitaalisen osaamisen viitekehyksiin. Toisessa osassa tehdään tutkimustietoon perustuva katsaus erityisesti oppimisen taitoihin, hyvinvointiin ja tunteisiin sekä kasvun ajattelutapaan osana etä- ja hybridiopetusta. Kolmas osa koostuu opettajien tapauskertomuksista etäopetussiirtymän ajalta sekä DigiPeda-hankkeessa toteutetun täydennyskoulutuksen kuvauksesta. Lopuksi luodaan katse kohti monimuotoistuvan opetuksen kannustamaa uudenlaista oppimiskulttuuria. Osiot sisältävät monipuolisen kattauksen asiantuntijoiden näkökulmia digipedagogiikkaan osana opettajan työtä. Julkaisun keskeisenä läpileikkaavana teemana on työ- ja oppimisympäristöjen muutos. Opettajien ja oppijoiden tarvitsemat taidot monimuotoisissa työskentely-ympäristöissä toimimiseen kehittyvät jatkuvasti, ja uudet käytänteet luovat pohjan tulevaisuuden koulutukselle.

see all

Series: Oulun yliopiston oppimateriaalia
ISSN: 2954-193X
ISSN-E: 2954-1948
ISSN-L: 2954-193X
ISBN: 978-952-62-3836-4
Issue: 4
Type of Publication: D6 Edited professional book
Field of Science: 516 Educational sciences
Subjects:
Funding: Hanketta rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, ja sen toteutuksesta vastasi Oulun yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnasta Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö (LET).
Copyright information: © 2023, Timi Tervo, Sara Ahola, Susanna Kaitera (Eds.), University of Oulu. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International licence.
© 2023, Timi Tervo, Sara Ahola, Susanna Kaitera (toim.), Oulun yliopisto. Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.
  https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/