University of Oulu

Design of health behavior change support systems : insights from effective interventions, user perceptions, usage data, and safety needs

Saved in:
Author: Agyei, Eunice Eno Yaa Frimponmaa1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526238500
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2023
Publish Date: 2023-11-03
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Programme Committee of Information Technology and Electrical Engineering of the University of Oulu for public defence in the OP auditorium (L10), Linnanmaa, on 10 November 2023, at 12 noon
Tutor: Professor Harri Oinas-Kukkonen
Reviewer: Professor Anol Bhattacherjee
Assistant Professor Kiemute Oyibo
Opponent: Professor Yvonne Rogers
Description:

Abstract

Digital health interventions (DHIs) have numerous benefits including supporting users to change, adopt and maintain healthy lifestyles and self-manage various health conditions. This dissertation aims to investigate factors that influence the effectiveness of DHIs designed to support behavior change. The findings of a systematic literature review and meta-analysis confirm that persuasive design principles can contribute to the effectiveness of DHIs designed to support behavior change. An analysis of the usage of content and features in a DHI showed that complying with the dosage delivered or received led users to lose weight. This highlights the importance of predetermining the optimal dosage needed for an intervention to achieve the desired outcomes. Additionally, we discovered that features in the primary task support, dialogue support, and credibility support affect the persuasiveness of a system and the intention to continue its usage. Other factors such as unobtrusive design, transparency, perceived effort, and effectiveness also influenced the persuasiveness of a system. The findings of this thesis also contribute to explaining the system-related factors in the technology acceptance model. Finally, there is a need to ensure that DHIs are safe for their users. Safe DHIs are crucial for ensuring users’ confidence, and compliance, and these subsequently, affect the effectiveness of DHIs. The dissertation provides rich insights for researchers, designers, and developers of DHIs that support behavior change.

see all

Tiivistelmä

Digitaalisilla terveysinterventioilla (digital health interventions) on monia vahvuuksia kuten erilaisten terveyshaasteiden omahoito ja tuki terveellisten elämäntapojen omaksumisessa ja niiden ylläpitämisessä. Tämä väitöskirja pyrkii tutkimaan niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tällaisten sovellusten tehokkuuteen käyttäytymisen muutoksen tukemisessa. Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen ja meta-analyysin tulokset vahvistavat, että suostuttelevan suunnittelun periaatteet parantavat tällaisten sovellusten tehokkuutta muutoksen tukemisessa. Lisäksi sovellusten sisällön ja ohjelmisto-ominaisuuksien käytön analyysi osoitti, että interventioilla todennäköisesti ei saavuteta odotettua tulosta, jos annettua informaatioannostusta ei vastaanoteta. Tämä korostaa optimaalisen informaatioannoksen, joka tarvitaan interventiolla varten haettujen tulosten saavuttamiseksi, määrittelyn tärkeyttä. Lisäksi huomattiin, että ensisijaisen tehtävän tuki (primary task support), tietojärjestelmän ja käyttäjän välisen vuoropuhelun tuki (computer-human dialogue support) ja sovelluksen uskottavuuden tuki (credibility support) vaikuttavat tietojärjestelmän koettuun vakuuttavuuteen ja käyttäjien halukkuuteen jatkaa sen käyttöä. Myös muut tekijät, erityisesti arjen häiritsemättömyys, läpinäkyvyys, vaivannäön tarve ja odotettu tehokkuus, vaikuttivat tietojärjestelmän koettuun vakuuttavuuteen. Väitöskirjan tulokset auttavat myös selittämään yleisesti tunnettuun teknologian hyväksymismalliin (technology acceptance model) liittyviä tekijöitä. Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä on tärkeää huomioida, että digitaaliset terveysinterventiot ovat käyttäjilleen turvallisia. Turvallisuus on ratkaisevan tärkeää käyttäjien kokeman luottamuksen ja neuvojen noudattamisen kannalta, mikä puolestaan vaikuttaa sovelluksen koettuun tehokkuuteen. Tämä väitöskirja tarjoaa arvokasta näkemystä käyttäytymisen muutosta tukevien digitaalisten terveysinterventioiden tutkijoille, suunnittelijoille ja kehittäjille.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

 1. Agyei, E. E. Y. F., & Oinas-Kukkonen, H. (2020). GDPR and systems for health behavior change: A systematic review. In 15th International Conference on Persuasive Technology, PERSUASIVE 2020, 234–246. https://doi.org/10.1007/978-3-030-45712-9_18

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 2. Agyei, E. E. Y. F., Pohjolainen, S., & Oinas-Kukkonen, H. (2022). Impact of medical device regulation on developing health behavior change support systems. In 17th International Conference, PERSUASIVE 2022, 1–15. https://doi.org/10.1007/978-3-030-98438-0_1

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 3. Agyei, E. E. Y. F., Ekpezu, E., & Oinas-Kukkonen, H. (2023). Persuasive design trends in the coronary heart disease management: A systematic review. Manuscript submitted for publication.

 4. Agyei, E., Miettunen, J., & Oinas-Kukkonen, H. (2023). Effective interventions and features for coronary heart disease: A meta-analysis. Behaviour & Information Technology. Advance online publication. https://doi.org/10.1080/0144929X.2023.2213342

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 5. Agyei, E. E. Y., Oinas-Kukkonen, H., Nyman, V., Virkkula, T., Oikarinen, N., Merikallio, H., Savolainen, M., & Hukkanen, J. (2023). Assessing Interventional Components in a Weight Loss App. In the 56th Annual Hawaii International Conference on System Sciences.

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 6. Agyei, E. E. Y., Oinas-Kukkonen, H., Merikallio, H., Savolainen, M., & Hukkanen, J. (2023). Analyzing the impact of persuasive design on use continuance intention and actual weight loss with a weight management app: A partial least squares structural model. Manuscript submitted for publication.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. A, Scientiae rerum naturalium
ISSN: 0355-3191
ISSN-E: 1796-220X
ISSN-L: 0355-3191
ISBN: 978-952-62-3850-0
ISBN Print: 978-952-62-3849-4
Issue: 788
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 113 Computer and information sciences
Subjects:
Funding: The funding for my thesis was made possible through the OASIS research unit basic fund, the University of Oulu Scholarship fund, the CoroPrevention project funded by the EU, the Feel Good project funded by Business Finland, and the University of Oulu Graduate School.
Copyright information: © University of Oulu, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.